Bolji smo od prosjeka EU
 po udjelu mladih u agraru

Naslovnica Forum Komentari članaka Bolji smo od prosjeka EU
 po udjelu mladih u agraru

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

Meksiko, svaka siromašna afrička država i Filipini mogu se pohvaliti sličnom statistikom…bravo!

naši mladi će dobiti u naslijeđe EU agrar, jer će većina tada već letjeti u svemir

Romel, 23.10.2017. u 20:38
ma la pokriv enost interne tom demo tiviraju mla de da ost anu na selu

Ovo je najg ori pro blem od sv ega.
To je upr opastilo 60000 proiz vođača mli jeka i zat amanilo 500000 k rava.
Uniš tilo uz goj svi nja,pi lića,biko va,ša rana,pu rana.

Da su im ali b rzi int ernet sve bi bil o druga čije.

Potpuno sam trijezan dok sam napisao ovu poruku ali nešto je u njoj za poslovni nedozvoljena riječ pa sam
u riječi ubacio razmake.

New Report

Close