Generali Energija

Osnovni podatci
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
KD Investments
Početak rada fonda:
01.03.2010.
Početna cijena udjela:
10,00 HRK
Prva uplata:
min. 400 kn
Daljnje uplate:
min. 400 kn
Naknade

Ulazna naknada – Inače ovisno o iznosu uplate:

  • do 500.000 kn = 1,50 %
  • 500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 %
  • 1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 %
  • iznad 2 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada – Za razdoblje investiranja:

  • do 1 godine = 2,00 %
  • od 1 do 2 godine = 1,00 %
  • iznad 2 godine = 0,00 %
  • Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja
Investicijska struktura

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:
Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
vađenje i prerada ruda;
prerada drva, celuloze i papira;
proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
geotermalne i oceanske elektrane;
razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.

do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
do 30% u novčane depozite financijskih institucija
do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
8,5055
-4,47
3,51
-3,38
-1,61
-0,10

New Report

Close