Erste Adriatic Equity

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Erste - invest
Početak rada fonda:
11.10.2005.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn
Naknade

Ulazna naknada:
0,00 %

Izlazna naknada:
Ovisno o razdoblju investiranja:

  • do 6 mjeseci = 2,00 %
  • od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
  • iznad 12 mjeseci = 0,00 %
Investicijska struktura

bez ograničenja u dionice izdane u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji…

do 30% u kratkoročne (trezorske i komercijalne zapise) i dugoročne dužničke vrijednosne papire (obveznice) izdane u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji…

do 30% u investicijske fondove (otvorene i zatvorene) koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u državama članicama OECD-a i EU, Sjedinjenim Američkim Državama, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, a koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire
i u fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u dionice i druge financijske izvedenice (sukladno zakonskim ograničenjima)

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
85,3086
2,08
8,51
15,38
-1,10
0,44

New Report

Close