Capital Breeder

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
FIMA Global Invest
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade
Naknade

Ulazna naknda:

  • jednokratno 1.400,00 kn (na svaku slijedeću uplatu više se ne plaća ulazna naknada)
  • ili 3,50% od uplaćenog iznosa za svaku uplatu, ali maksimalno 1.400,00 kn

Izlazna naknda:

  • 0,00 %
Investicijska struktura

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

  • vlasničkim vrijednosnim papirima kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda, kako slijedi:a) bez ograničenja – u dionice izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i državama članicama OECD-a.b) do 30% imovine Fonda u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbijic) do 20% imovine Fonda – u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovinid) najviše 20% imovine Fonda – u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja s sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, ograničavajući svaku zemlju pojedinačnoe) do 10% imovine Fonda – na vrijednosne papire izdavatelja osnovane u Makedonijif) najviše po 5% imovine Fonda – u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu.
  • dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda, i to:a) do 30% imovine Fonda – u vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU-a i državama članicama OECD-a.b) najviše 5% imovine Fonda u vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK / Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i zemljama članicama ZND, s ograničenjem za svaku zemlju posebno ,
  • kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne) kojima se trguje na organiziranim tržištima do 30% ukupne imovine Fonda, a to su:a) do 30% imovine fonda – vrijednosnih papira izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU-a i zemljama Članovi OECD-a.b) najviše 5% imovine Fonda u – vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK / Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i zemljama članicama ZND, s ograničenjem za svaku zemlju posebno ,
  • prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
  • udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, (do 30% imovine Fonda), državama članicama Europske unije i OECD-a (do 10% imovine Fonda) i državama članicama CEFTA-e (do 10% imovine Fonda)
  • neobavezne i prosljeđivanje poslova samo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
  • novčane depozite kod financijskih institucija.

 

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
118,9489
0,34
9,90
19,45
1,11
0,64

New Report

Close