Alta MultiCash

Vrsta fonda
Novčani fondovi
Društvo za upravljanje
NFD Holding d.d.
Početak rada fonda
30.12.2011.
Početna cijena udjela
100,00 HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Naknade

Ulazne naknade:

  • 0%

Izlazne naknade:

  • 0%
Investicijska struktura

NFD Aureus MultiCash fond trajno je izložen novčanom i obvezničkom tržištu i sukladno tome, cilj investicijske politike fonda je ostvarivanje umjerenog, ali stabilnog prinosa i u značajnoj mjeri smanjenog rizika u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta pri čemu instrumenti s dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.
Imovina Fonda se ulaže:

  • neograničeno u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • neograničeno u obveznice iz RH
  • neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku
  • neograničeno u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • neograničeno u državne dužničke VP i obveznice izdavatelja iz članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA) izdane od država članica EU,članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • do 10% u IF (investicijske fondove) koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke VP u RH, članicama EU i OECD-a, u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima
    u terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice

Izvor: Hrportfolio.hr

New Report

Close