Obrtnici paušalisti mogu dobiti stambeni kredit do 360.000 eura

Autor: Promo , 31. siječanj 2022. u 08:30
Foto: Promo

Najveću prolaznost imaju web developeri, stručnjaci za digitalni marketing, obrti iz područja obrazovanja u području sporta, rekreacije i kulture, dizajnerske i prevoditeljske djelatnosti, prerađivačka industrija, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i slično.

Unatoč činjenici da su neki paušalni obrtnici nekoliko godina zaredom ostvarivali značajne primitke na svoje paušalne obrte, gotovo ni jedan oblik kreditiranja im nije bio dostupan. Unazad zadnjih godinu dana to se promijenilo te sada znatan broj paušalaca može aplicirati za kredit, bilo da se radi o nenamjenskom kreditu ili stambenim kreditima raznih namjena (krediti za kupnju nekretnine, adaptacijski krediti za uređenje nekretnine ili krediti za refinanciranje postojećih kredita, a u svrhu smanjenja postojeće kamatne stope i/ili mjesečnih anuiteta).

Za samo odobrenje kreditnog zahtjeva, bitno je zadovoljiti nekoliko osnovnih čimbenika:

 • zadovoljavajuća kreditna sposobnost, temeljem dostavljenih PO-SD obrazaca, a obzirom na eventualna postojeća zaduženja
 • urednost po otplati postojećih kreditnih zaduženja
 • urednost po FINI (nepostojanje ovrha i blokada računa)
 • NKD obrta prihvatljiv za banku kreditora
 • detaljna priprema i opis poslovanja paušalnog obrta
 • kvalitetna obrada i objašnjenje kanala prihoda obrta te budućih prihoda, a u svrhu brže i kvalitetnije obrade kreditnog zahtjeva

TOP 5 djelatnosti sa odličnom prolaznosti pri financiranju, prema riječima Mirne Kvesić, direktorice u tvrtki 3D privatne financije jesu:

 1. Prerađivačka industrija (C) – odnosi se na proizvodnju prehrambenih proizvoda, tekstila, naftnih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, računala i opreme, elektroničkih uređaja i opreme, motornih vozila i sl.
 2. Informacije i komunikacije (J) – odnosi se na izdavanje računalnih igara i ostalog softvera, proizvodnju i distribuciju filmova, video filmova i televizijskog programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje u vezi s računalima
 3. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M) – odnosi se na pravne djelatnosti, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje, savjetovanje u vezi s upravljanjem, promidžba, reklama, dizajnerske i prevoditeljske djelatnosti te ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 4. Obrazovanje (P) – odnosi se na obrazovanje i poučavanje u području sporta, rekreacije i kulture, djelatnosti vozačkih škola te ostalo obrazovanje i poučavanje
 5. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Q) – odnosi se na djelatnosti specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse, socijalne skrbi te djelatnosti ustanova za njegu

– Maksimalan iznos stambenog kredita koji „paušalist“ može dobiti je 360.000,00 EUR, naravno pod pretpostavkom da nema niti jedno drugo zaduženje i da ostvaruje ukupno 300.000,00 HRK primitaka godišnje – naglašava Mirna Kvesić iz 3D privatnih financija.

Tvrtka 3D Privatne financije ima odobrenje Ministarstva financija za kreditno posredovanje za potrošačke kredite te licencu Hrvatske Narodne banke (HNB) za stambeno potrošačko kreditiranje. Dakle, sama tvrtka nije financijska ustanova nego posrednik. U poslovima kreditnog posredovanja tvrtka je fokusirana upravo na obrtnike paušaliste, vlasnike tvrtki i obrta te hrvatske državljane s inozemnim dohotkom.

– Naravno, pružamo usluge i drugim fizičkim osobama, zaposlenicima tvrtki koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada. Naši zaposlenici i suradnici visoko su obrazovani u području financija, te imaju dugogodišnje iskustvo u financijskom sektoru – kaže Mirna Kvesić te dodaje kako i poduzetnici s neto plaćom od 4.550 kuna također mogu dobiti stambene kredite od nekoliko stotina tisuća eura. Više saznajte na ovom linku.

Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

Ilustrativni primjer 1. odobrenog kredita za paušalni obrt iz sektora M u stvarnosti Digital Marketing – Content Strategist:

 • Vrsta odobrenog kredita: stambeni kredit za kupnju nekretnine
 • Iznos odobrenog kredita: 270.000,00 EUR
 • Rok otplate kredita: 360 mjeseci (30 godina)
 • Osiguranje: hipoteka na nekretnini, polica osiguranja nekretnine, zadužnica fizičke osobe
 • Kamatna stopa: 2,5%; EKS 2,54%
 • Vlastito učešće: 30.000,00 EUR
 • Godišnji paušalni dohodak: 284.000,00 HRK
 • Vrijeme obrade kreditnog zahtjeva: 20 radnih dana od predaje dokumentacije

Unatoč činjenici da je kod ovog klijenta postojao samo jedan kanal prihoda (odnosno kupac), ali je poslovni plan i sami kreditni zahtjev kvalitetno pripremljen, kredit je bio odobren bez komplikacija i po odličnim uvjetima.

Napomena: vlastito učešće nije neophodno kod ove vrste kredita, ukoliko je procjena vrijednosti nekretnine zadovoljavajuća.

Ilustrativni primjer 2. odobrenog kredita iz sektora J u stvarnosti Developer (core: JavaScript, Python, HTML/CSS itd.) :

Vrsta odobrenog kredita: Nenamjenski kredit

Iznos odobrenog kredita: 30.000,00 EUR

Rok otplate kredita: 120 mjeseci  (10 godina)

Osiguranje: zadužnica fizičke osobe

Kamatna stopa: 4,44%

Godišnji paušalni dohodak: 217.000,00 HRK

Vrijeme obrade kreditnog zahtjeva: 10 dana od predaje dokumentacije


Hrvatski državljani sa inozemnim dohotkom puno lakše do kredita

Još jedna važna promjena dogodila se u području kreditiranja unazad nekoliko mjeseci, a odnosi se na mogućnost da državljani Hrvatske koji trenutno ili konstantno ostvaruju svoj dohodak u inozemstvu također mogu aplicirati za kreditni zahtjev.

– Donedavno je takva vrsta kreditiranja bila izuzetno neizvjesna, te uglavnom moguća isključivo uz kreditno sposobnog jamca – ističe Mirna Kvesić iz tvrtke 3D privatne financije.

Kod ove vrste kredita je također izuzetno bitna kvalitetna priprema kreditnog zahtjeva.

Dokumentacija je opsežna i bitno je da zadovoljava kriterije i pravilnike banaka.

Osnovni čimbenici nužni za odobrenje kreditnog zahtjeva za osobe zaposlene u inozemstvu:

 • urednost po FINI (nepostojanje ovrha i blokada računa)
 • urednost po otplati postojećih kreditnih zaduženja
 • nekretnina mora biti sredstvo osiguranja (moguće je realizirati stambeni kredit za kupnju nekretnine ili hipotekarni nenamjenski kredit uz zalog nekretnine)
 • zaposlenje na neodređeno vrijeme

Ilustrativni primjer 3. odobrenog kredita za državljana Hrvatske zaposlenog u inozemstvu:

Vrsta odobrenog kredita: stambeni kredit za kupnju nekretnine

Iznos odobrenog kredita: 400.000,00 EUR

Rok otplate kredita: 240 mjeseci (20 godina)

Osiguranje: hipoteka na nekretnini, polica osiguranja nekretnine, zadužnica fizičke osobe

Kamatna stopa: 2,79%

Vlastito učešće: 50.000,00 EUR

Mjesečni dohodak: 52.000,00 HRK

Mjesto rada: profesor na sveučilištu u inozemstvu

 Napomena: Za sve navedene primjere i vrste kreditiranja izrazito je bitna urednost po otplati svih postojećih mjesečnih obveza. Sve kreditne obveze vidljive su u kreditnom izvješću koje je dostupno svim bankama. Stoga, svako kašnjenje koje prelazi okvir unutar mjesec dana može znatno ugroziti mogućnost za realizaciju kredita i dobivanje povoljnih uvjeta kreditiranja.


Noviteti u području kreditiranja fizičkih osoba
Pri kupnji nekretnine izgrađene prije 1968. obavezno je banci priložiti uporabnu dozvolu

Odnedavno, banke mogu provjeriti u kreditnom izvješću i urednost građana po otplati kreditnih kartica (čak i onih koje su izdane od strane kartičnih kuća koje ne posluju u okviru banaka).

Pri kupnji nekretnine koja je starija od 1968. godine obavezno je priložiti uporabnu dozvolu. Taj proces zna trajati izuzetno dugo, tako da pri odabiru nekretnine za kupnju treba provjeriti sa prodavateljem postoji li uporabna dozvola ili ne. Istu prodavatelj treba zatražiti od Gradskog ureda za graditeljstvo, te se zavisno o referentu i gradskom uredu zna čekati od 45 – 60 dana. Upravo taj dio oteže ulazak u proces financiranja.

Zato savjet, svim prodavateljima rezidencijalnih nekretnina, pripremite nekretninu za prodaju i sa svom potrebnom dokumentacijom:

 • ZK izvadak
 • Posjedovni list
 • Izvadak iz Katastra
 • Uporabna dozvola ili Rješenje o izvedenom stanju
Svi zainteresirani mogu se javiti u tvrtku 3D privatne financije d.o.o. na sljedeće kontakte:
info@3dprivatne-financije.hr
+385 1 6609 695

New Report

Close