Suradnja Hrvatske i Slovenije oko upravljanja Natura 2000 područjima

Autor: Agencija VLM , 23. siječanj 2014. u 11:07
Thinkstock

Europska unija obvezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine, zbog čega je osnovana najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu – NATURA 2000.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je priopćenje o suradnji Hrvatske i Slovenije  koje u cjelosti i bez izmjene prenosimo

Europska unija obvezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine. Zbog toga je osnovana najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu – NATURA 2000. Državama na čijem se teritoriju nalaze zaštićena područja, ona omogućava da koordiniraju svoje aktivnosti očuvanja prirode bez obzira na političke ili administrativne granice. S tim ciljem Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske započet će suradnju s Ministarstvom poljoprivrede i okoliša Republike Slovenije. Početak suradnje biti će održavanje zajedničkih radionica na temu prekograničnog upravljanja graničnim Natura 2000 područjima. „Republika Slovenija kao višegodišnja članica EU stekla je brojna iskustva u očuvanju područja pod NATUROM 2000 i razvila brojne projekte kojima su povučena značajna sredstva iz EU fondova. Zbog geografskih, klimatskih, povijesno-političkih sličnosti naših zemalja, svakako želimo razgovarati o tim projektima i na najbolji način primijeniti njihova iskustva u Hrvatskoj. “ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović.

Prva od dvije planirane radionice održat će se 24. siječanj 2014. godine u Zagrebu. Na radionici će se razgovarati o postojećim i planiranim mjerama očuvanja Natura 2000 područja kao i financiranju istih iz perspektive sektora poljoprivrede, vodnog gospodarstva, šumarstva i zaštite prirode.

Očekuje se sudjelovanje slovenskih predstavnika: Ministarstva poljoprivrede i okoliša, Zavoda Republike Slovenije za zaštitu prirode, Komore poljoprivrede i šumarstva Slovenije, Instituta za vode Republike Slovenije, Zavoda za ribarstvo Slovenije, Zavode za šume Slovenije, Kozjanskog parke te Krajinskog parka Kolpa. S hrvatske strane planirano je sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda te onih javnih ustanova za upravljanje NP/PP i županijskih javnih ustanova koje upravljaju područjima ekološke mreže Natura 2000 koja se protežu uz granicu s Republikom Slovenijom.

„Potpuna zaštita područja NATURE 2000 moguća je samo uz suradnju svih zemalja članica EU, a posebno onih čije granice dijele pojedina područja pod zaštitom. Zato je potrebno sagledati mogućnosti za ujednačavanje mjera upravljanja, tamo gdje je to moguće i prikladno.“ – naglasio je pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, Nenad Strizrep, koji će biti domaćin prve radionice. Očekuje se da će ova radionica doprinijeti jačanju suradnje među institucijama s hrvatske i slovenske strane nadležnim za upravljanje i provedbu mjera očuvanja Natura 2000 područja, kao i razmjeni iskustava u upravljanju Natura 2000 područjima i s time povezanim financijskim mogućnostima koje nude strukturni fondovi EU u periodu 2014.-2020.

Komentirajte prvi

New Report

Close