Informiranost o EU fondovima

Autor: Poslovni dnevnik , 06. siječanj 2014. u 21:59
Na okruglom stolu uvelike je istaknut problem nepostojanja jedinstvenog tumačenja pravila provedbe projekata od strane raznih ugovornih i provedbenih tijela

Na okruglom stolu uvelike je istaknut problem nepostojanja jedinstvenog tumačenja pravila provedbe projekata od strane raznih ugovornih i provedbenih tijela.

Informiranost o EU i kapacitet Hrvatske za provedbu EU fondova bila je tema javne diskusije održane prošli mjesec u organizaciji Europskog edukacijskog foruma u sklopu projekta EUčionica.

Povod rasprave bio je ocijeniti dosadašnje stanje informiranosti hrvatske javnosti o Europskoj uniji te predložiti rješenja za sustav koji bi omogućio kvalitetnije informiranje građana o EU i poticanje na korištenje sredstava i provedbu EU fondova. "S obzirom da samo 14 posto građanki i građana prema Ipsos Pulsu u 2013. procjenjuje svoju informiranost o EU i EU fondovima kao dobru, izrazito je važno prilagoditi način posredovanja informacija potrebama pojedinih skupina i sustavno raditi na informiranju građana", rekao je tom prilikom Filip Tanay, voditelj projekta EUčionica. Na okruglom stolu uvelike je istaknut problem nepostojanja jedinstvenog tumačenja pravila provedbe projekata od strane raznih ugovornih i provedbenih tijela što korisnicima otežava provedbu i izvještavanje. "Problem je rješiv. Zahtjeva samo da ugovorna tijela za EU projekte dogovore način da se iste procedure koje važe za pripremu i provođenje svih EU projekata, u praksi i tumače na isti način", izjavio je Albert Jedrejčić, stručnjak za financijsko upravljanje EU projektima.  

Komentirajte prvi

New Report

Close