Dopalo im se prvi put, rado bi opet prijavili projekt za EU fondove

Autor: Tomislav Oharek , 29. siječanj 2013. u 18:15
Paško Vela, direktor Ferro-Preisa

Projekt zamišljen za povećanje izvoza bio je vrijedan 119 tisuća eura, a koristili su konzultante Regionalne razvojne agencije Međimurje.

Za povlačenje ukupno 2,7 milijuna eura iz sheme dodjele bespovratne pomoći "Potpora povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj" u okviru pretpristupnog programa PHARE 2006, koje je bila prva grant shema koja je direktno financirala projekte malih i srednjih poduzetnika, prijavilo se njih 25 tvrtki. Iako je među njima bilo i onih koje svoje projekte nisu uspjele realizirati, većina ih je u tome bila uspješna. Jedna od njih je i poznata tvrtka izvoznik Ferro-Preis iz Čakovca, koja se bavi proizvodnjom ljevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda, a koja je iz tog pretpristupnog fonda povukla bespovratnu potporu od 86.200 eura. Kako doznajemo od direktora Paška Vele, koji je na čelu tvrtke koja posluje u okviru austrijske Preis grupe, iskustvo je bilo i više nego pozitivno i rado će se ponovno upustiti u pripremanje projekata za grantove iz fondova Europske unije."Opći cilj programa bio je povećati konkurentnost i produktivnost i povećati volumen izvoza za 10% u razdoblju od pet godina, kako bi se osiguralo da hrvatska poduzeća ostanu konkurentna na jedinstvenom tržištu. Taj cilj je definiran za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Međutim, trenutna situacija i kriza globalnog gospodarstva, sigurno je imala utjecaj na postizanje tog cilja, ali nadamo se da taj učinak neće biti značajan", kaže Vela koji je na čelu Ferro-Preisa od 2008. godine.

Poklopilo se s recesijom
Konkretan cilj projekta koji je pokrenula ranija Uprava tvrtke bio je povećati izvoz kroz poboljšanje marketinškog pristupa. "To na žalost nije u potpunosti postignuto u predviđenom vremenu. Pri izradi projekta i definiranja pretpostavki koje je potrebno ispuniti za postizanje određenog cilja, jedna od pretpostavki je postojanje 'ekonomske stabilnosti ciljanih tržišta'. Ova pretpostavka nije u potpunosti ispunjena zbog globalne tržišne situacije i jake recesije. Umjesto toga, volumen izvoza Ferro-Preisa zapravo se smanjio 2009. godine u odnosu na 2008. godinu, da bi se od 2011. odnosno 2012. godine po završetku investicije u novu proizvodnu liniju SML cijevi povećao", govori Vela i dodaje kako je njihova težnja da i nakon završenog projekta povećavaju izvoz koristeći smjernice opisane u marketinškoj strategiji i s osposobljenim djelatnicima u odjelu prodaje. Naime, u okviru projekta, čija je ukupna vrijednost bila 118.734 eura, educirano je prodajno osoblje, a teme edukacije su bili osnovni marketinški pojmovi, vrste komunikacija s klijentima i odgovarajući komunikacijski kanali pri pokretanju nove linije proizvoda, savjeti i trikovi za uspješan nastup na sajmovima, prodaja i predstavljanje na sajmu te učinkovito prikupljanje podataka na sajmovima. Vela ističe da su učinci projekta vidljivi i kroz provedenu edukaciju osoblja u odjelu prodaje koja je rezultirala stručnijim pristupom kupcima, a time i većim brojem novougovorenih poslovnih odnosa.

"Novi marketinški pristup i kvaliteta izlaganja i predstavljanja okušana je na međunarodnim sajmovima ISH u Frankfurtu i CWIEME u Berlinu. Tijekom provedbe projekta zaposlili smo još jednog djelatnika u odjelu prodaje kojem je preneseno novo znanje. Također, izrađena je internetska stranica tvrtke i prevedena na njemački, engleski i ruski jezik", kaže Vela.Tvrtka je zadovoljna rezultatima provedenih aktivnosti jer je osim izravnih rezultata, došlo do velikog napretka u razumijevanju pomoći iz fondova EU te upravljanja i provedbe projekata koje financira Unija. Zbog tog pozitivnog iskustva tvrtka Ferro-Preis spremna je za daljnje mogućnosti korištenja raspoloživih fondova EU, kako bi se nadogradili ljudski i materijalni kapaciteti.U pripremi projekta koristili su konzultantske usluge Regionalne razvojne agencije Međimurje (REDEA), na njemu je radilo i četiri djelatnika Ferro-Preisa. Vela ističe kako zahvaljujući uspješnoj suradnji s konzultantom nisu imali većih teškoća u pripremi i realizaciji. Štoviše, svim poduzetnicima koji razmišljaju o prijavljivanju na EU-natječaje preporučuje da svakako, s obzirom na potrebu pripreme veoma detaljne dokumentacije i praćenja troškova, osiguraju kvalitetne konzultantske tvrtke koje su verificirane u izradi projektata. Dodaje kako im je većina odobrenog novca bila uplaćena odmah po zaključenju ugovora, a nakon predaje i verifikacije konačnog financijskog izvještaja, dobili su ostatak novca, sukladno prijavljenim troškovima. Vela kaže da nisu imali revizija projekta nakon što je on okončan.

Primjenjuju preporuke iz projekta
Provedba projekta završila je 28. studenoga 2009., ali to nije bio kraj aktivnosti u vezi povećanja obujma izvoza i jačanja strateškog cilja – s kvalitetnijim proizvodom biti konkurentniji na izvoznim tržištima. "Uspješna budućnost poslovanja tvrtke Ferro-Preis temelji se na ulaganju u nove tehnologije, održavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, kontinuiranom obrazovanju djelatnika, konkurentnim troškovima proizvodnje i snažnoj izvoznoj orijentaciji koja će osigurati održivost poslovanja.Održivost će se osigurati kroz povećanje odgovornosti prodajnog osoblja i daljnju primjenu novih znanja, primjenu preporuka izrađene marketinške strategije za pristup novim tržištima, kroz veliki broj potencijalnih novih kupaca i dobavljača upoznatih sa novom proizvodnom linijom za proizvodnju SML cijevi", zaključuje direktor Ferro-Preisa. Tvrtka je u 2011. imala 109 milijuna kuna prihoda, što je porast od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, te neto dobit od 3,4 milijuna kuna.

Učinci projekta na…

…Ferro-Preis

Tvrtka je nadogradila ljudske kapacitete za upravljanje fondovima EU, a poboljšana je kompetencija prodajnog osoblja, što ima dugoročni utjecaj. TDošlo je i do novog zapošljavanja u odjelu prodaje. Očekuje se rast prodaje i pribavljanje novih kupaca, te daljnje zapošljavanje.

…kupce
Novi marketinški pristup omogućio je  bolju prezentaciju  proizvoda za sadašnje i buduće kupce. Educirano osoblje predstavilo  je nove proizvode na sajmu obrta, nadogradnja web stranice osigurala je bolju prezentaciju i uvid u novu liniju proizvoda SML i up-to-date informacije. Novi kupci su stečeni kroz izlaganje na sajmovima u Njemačkoj gdje je bila veoma dobro pripremljena i iskorištena mogućnost da se  kupci  konzultiraju  s osobljem i dobiju stručne odgovore i moguća rješenja.

…kooperante i dobavljače
Zahvaljujući aktivnostima koje su bile sastavni dio za obavljanje planiranih aktivnosti ovog projekta, tvrtka Ferro-Preis angažirala je nekoliko tvrtki za dizajn i tisak letaka, obuku prodajnog osoblja, istraživanje tržišta i izradu marketinške strategije, kupnju prijenosnog računala, pripremu sajmova u Berlinu i Frankfurtu, prijevod i nadogradnju sadržaja web stranice. Time su stekli više od 20 novih kooperanata u Međimurju, a posredno su pomogli u njihovom razvoju poslovanja. Također su ulaganja u novu halu i relevantne proizvodne alate imale utjecaj na dobavljače. Daljnji pozitivan učinak očekuje se kroz povećanje proizvodnje.

… regionalnu i državnu industriju
S obzirom na period globalnog gospodarskog pada i spori oporavak još nije došlo do većih utjecaja. Međutim, uz poboljšanje uvjeta na tržištu, očekuju povećanje mogućnosti zapošljavanja i ponudu novih radnih mjesta u regionalnoj metaloprerađivačkoj industriji koja je 2006. imala gotovo 3000 zaposlenih u 111 tvrtki.

Tri propala ugovora

Vivera odustala, Ribnik kontejner i SMS u stečaj

Samo tri tvrke kojima su odobreni projekti iz PHARE-a 2006 nisu se uspjele okoristiti tim nepovratnim potporama. Vivera je raskinula ugovor za projekt "Unapređenje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU" u vrijednosti 132.873 eura i sufinaciran sa 99.521 eura. Uprava se na to odlučila jer tvrtka nije mogla provesti sekundarne nabave sukladno PRAG procedurama. Zato je isplaćeni avans od 79.617 eura vraćen 14. srpnja 2009. Tvrtki Ribnik kontejner je odobreno 94.946  eura za projekt "Standardizacija i primjena globalnih poslovnih procesa – CBERP sustav" vrijednosti 111.965 eura. Kako doznajemo iz SAFU, provedba projekta trebala je trajati godinu dana, do 27. studenoga 2009. Međutim, Ribnik kontejner nije počeo s  aktivnostima predviđenim ugovorom, a nije ni zatražio avansno plaćanje, koje prema ugovoru iznosi 80 posto darovnice. Ribnik kontejner je u veljači 2009. obavijestio SAFU o problemima pada potražnje i privremene suspenzije proizvodnje stambeno-poslovnih kontejnera. Kako je u svibnju iste godine nad tvrtkom otvoren stečajni postupak, raskinut je ugovor, a novac im nije bio uplaćen. SAFU je tvrtki SMS isplatio 99.002 eura za projekt "Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu" vrijednosti 145.720 eura. Kako je SMS tijekom provedbe projekta prestao dostavljati obvezna izvješća, SAFU nije mogao utvrditi prihvatljive troškove, pa je ugovor raskinut. SMS je kasnije proglasio stečaj te je SAFU zatražio povrat novca od stečajnog upravitelja. Održano je sudsko ročište koje je potvrdilo da SAFU ima pravo na puni iznos traženog povrata nakon što imovina korisnika bude prodana i dugovi isplaćeni vjerovnicima prema prioritetu.

Neki su se preračunali

Povrat može i na rate

Tvrtka DIL je za projekt "Poboljšana proizvodnja eko drva" vrijednosti 93.776 eura povukla 79.710  eura. Cilj projekta je bilo povećanje konkurentnosti i produktivnosti kao rezultat poboljšane proizvodnje kvalitetnih proizvoda. Kako doznajemo iz Središnje agencije za financiranje i ulaganje (SAFU), odobrili su završno izvješće, ali je pritom utvrđeno da je iznos potrošenog novca bio manji od sredstava predfinanciranja. SAFU je zato tražio povrat preplaćenih sredstava, a kako ih DIL nije vratio u zadanom roku, pokrenut je ovršni postupak. S obzirom na to da se DIL nije žalio na rješenje o ovrsi, ona je postala pravno valjana. Preračunali su se i u tvrtki Metaling kojoj je projekt "Povećanje konkurentnosti i povećanje izvoza željeznih konstrukcija" ukupne vrijednosti 128.440 eura sufinaciran s 90.871  eura. SAFU je i u ovom slučaju, na temelju dostavljene dokumentacije, odobrilo završno izvješće, ali je utvrđeno da je iznos potrošenih sredstava bio manji od sredstava predfinanciranja, pa je zatražen povrat preplaćenih sredstava. Budući da Metaling nije mogao vratiti preplaćena sredstva u roku, zatražio je vraćanje duga u sedam rata, što je SAFU odobrio, a sav preplaćen novac je vraćen.

Najave

31. siječnja

Twinning projekt

Otvaranje Twinning projekta "Integrirano upravljanje granicom (IBM) – daljnje jačanje provedbenih kapaciteta carine i granične policije" u 10 sati u Informacijskom centru EU, Trg žrtava fašizma 6, Zagrebu

15. veljače

Natječaji za IPARD projekte

Najavljeno je raspisivanje natječaja za poljoprivredne proizvođače za mjeru 101 i 103  

Komentirajte prvi

New Report

Close