Vrijeme je za poslovne sustave nove generacije!

Autor: Poslovni dnevnik , 31. svibanj 2021. u 09:00
Pavao Vujnovac

Prilika za poslovne ideje, inovacije i odvažna tehnološka rješenja te zdravu poslovnu logiku.

Pogled na hrvatsko gospodarstvo u proteklih 30 godina bi trebao imati karakter analize na način da se ne raspravlja o greškama, krivim odlukama I neuspjesima, nego da cijelo društvo iz tog iskustva izađe s vrijednim spoznajama I znanjem koje nas treba usmjeriti da ne ponavljamo krive obrasce već da skupljeno iskustvo I znanje iskoristimo za stvaranje novih vrijednosti.

Hrvatsko gospodarstvo je prošlo kompleksan proces pretvorbe I privatizacije te primarne akumulacije kapitala I stvaranja koncepta privatnog poduzetništva. Istovremeno je važno osvijestiti što smo propustili te iz tog iskustva izvući važne poruke za budući razvoj.

Propustili smo posložiti obrazovni sustav koji se brzo I efikasno prilagođava potrebama tržišta rada, što je u kombinaciji s kompleksnim poreznim politikama rezultiralo jačanjem brojnosti slabije plaćenih radnih mjesta koja ne stvaraju dodanu vrijednost, a istovremeno smo izgubili smo golemu količinu znanja zbog izostanka ozbiljnih infrastrukturnih investicija I osipanja prerađivačke industrije.

Posljedica toga je gubitak veze između akademske zajednice I gospodarstva što nam sada predstavlja problem u mobiliziranju inovacijskog potencijala te još uvijek kaskamo u izdvajanjima za istraživanje I razvoj.

Posljedice nerazvijenog financijskog tržišta I kompleksne te krute porezne politike predstavljaju prepreku u intenzivnijem razvoju poduzetništva I ozbiljna su prepreka ukupnom gospodarskom rastu.

Tome sigurno ne doprinosi trom I kompleksan zakonodavni okvir koji ne osigurava dostatnu pravnu sigurnost za gospodarske aktivnosti u najširem kontekstu. Dodatno, propustili smo intenzivnije mobilizirati činjenicu političke stabilnosti u svrhu jačanja izvoznog I investicijskog potencijala hrvatskog gospodarstva kao lidera u regiji I dijelu jugoistočne Europe.

Istovremeno, trebamo biti ponosni na činjenicu da smo u tom istom razdoblju stekli samostalnost, učili upravljati vlastitom državom I potencijalima te smo kao društvo morali proći ozbiljnu transformaciju ka demokratskom I inkluzivnom društvu.

Postali smo punopravna članica Europske unije, a samim time i dio projekta nastalog na vjerojatno jednoj od najpozitivnijih ideja prošlog stoljeća – stvaranja stabilne gospodarske, političke I društvene zajednice vođene interesima razvoja čovjeka I svih oblika sustava u demokratskom I slobodnom okruženju. Bili smo prisiljeni uhvatiti korak s razvojem novih tehnologija, zauzeti svoje mjesto u globalnom trgovinskom okruženju te se skrbiti o razvoju naše države I društva.

To nije bio nimalo lak zadatak I još uvijek učimo što znači koncept odgovornosti u slobodnom I demokratskom društvu. Razvili smo osnovne institucije države I društva te uspostavili neke procese presudne za opstojnost. Realno smo ispred sebe imali zadatak da u 30 godina prođemo put koji su zemlje zapadne Europe prolazile u daleko dužem razdoblju.

Uspostavili smo vlastiti monetarni sustav. Unatoč prostoru za kritiku I izazovima inflacije s kojom smo se borili devedesetih godina, ipak smo zahvaljujući stabilnoj monetarnoj politici uspijevali premostiti ozbiljne gospodarske krize I sada nam je potreban zdrav I razuman pogled ka idućih trideset godina.

Razdoblje ispred nas, kao društvu I gospodarstvu otvara ozbiljne prilike za razvoj niza pozitivnih priča u svim segmentima društva.

Planirani ulazak u Eurozonu, dostupnost EU fondova I niske kamatne stope do globalno dostupnog kapitala koji je u potrazi za dobrim I inovativnim poslovnim pričama koje donose dodanu vrijednost, preduvjeti su za optimističan pogled u budućnost.

Hrvatska možda nikada do sada nije imala takvu priliku. Stoga bi bilo iznimno važno osvijestiti koje potencijale imamo, koje ciljeve želimo ostvariti I kako da poticajno okruženje usmjerimo u ostvarenje snažnog društvenog I gospodarskog razvoja.

Jedan od ozbiljnih izazova, ali I prilika je potaknuti ravnomjerni razvoj svih područja u RH I zaustaviti demografsko osipanje. Poslovni sustavi u tom kontekstu nose svoju odgovornost da koristeći tehnološka rješenja ravnomjerno mobiliziraju znanje I potencijale u svim dijelovima Hrvatske.

Razdoblje ispred nas je I idealna prilika za stvaranje I razvoj poslovnih sustava nove generacije, koji nisu izrasli na procesima pretvorbe, nego na zdravim poslovnim idejama, inovacijama I odvažnim tehnološkim rješenjima te zdravoj poslovnoj logici.

Društva s dugom tradicijom moraju proći procese transformacije I iskoristiti stečeno znanje za stvaranje vrijednosti u novim okolnostima sa snažnim naglaskom na održivost I društveno odgovorno poslovanje. Svi se moramo saživjeti s činjenicom da smo dio integriranog europskog tržišta I da ono nosi I prilike, ali I jaču konkurenciju s kojom je važno držati korak.

Mi u ENNA & PPD grupi ove godine obilježavamo važnu obljetnicu, 20 godina postojanja I rada PPD-a (Prvo plinarsko društvo) s kojim je naša priča započela.

PPD je prošao ozbiljnu transformaciju od prvotnog poduzetničkog pothvata do onoga što je danas. Danas unutar sustava govorimo o PPD grupaciji koja objedinjava sve tvrtke koje se bave trgovinom plinom ne samo u Hrvatskoj nego I na tržištu EU.

Danas je PPD grupacija dio ENNA grupe unutar koje je PPD I nadalje perjanica cijelog sustava I prvi od tri stupa ENNA grupe kao nositelj plinskog business-a. Tu su zatim ENNA Logic koja objedinjava logističko poslovanje I ENNA Fruit koja objedinjava trgovinu voćem I povrćem te žitaricama. Unutar ENNA grupe danas kontinuirano razvijamo nekoliko projekata u segmentu obnovljivih izvora energije, odnosno u segmentu kojeg mi vidimo održivim I zelenim poslovnim usmjerenjem.

ENNA & PPD su prisutni sa svojim uredima I timovima gotovo u cijeloj Hrvatskoj I ponosni smo na tu činjenicu.

Iako je 20 godina iza nas, ENNA & PPD grupa se ubrajaju u društva nove poslovne generacije te se trudimo kontinuirano učiti I jačati svoju sposobnost prilagodbe okolnostima.

Naš uspjeh I rast se u osnovi temelji na znanju, integraciji EU tržišta I liberalizaciji tržišta RH, potpomognuti digitalizacijom poslovanja, vođeni našom ključnom kompetencijom, kolokvijalno nazvanom – trade I snažnom misijom da kontinuirano poboljšavamo život svim svojim dionicima I okruženju u kojem poslujemo, na način da smo točka gdje se susreću ideje I njihova realizacija, temeljem čega rastemo stvaranjem dodane vrijednosti.

Naš organizacijski model kojeg pažljivo gradimo temelji se na najboljim korporativnim praksama koje se trudimo usvojiti I primijeniti, poput kontinuiranog razvoja organizacijskih rješenja, uspostavljanja jasnih uloga I odgovornosti, ali istovremeno trudeći se zadržati plitku organizacijsku razinu. Brzina odlučivanja je karakteristika koju brižljivo jačamo analitičkim podlogama te kontinuirano ulažemo u sustave poslovne podrške I jačanja digitalizacije gotovo svih poslovnih procesa.

Unutar takvog organizacijskog modela, koncept odgovornosti I jasnih ciljeva svakog pojedinca je presudan.

Upravljanje promjenama je naš stil upravljanja, što se ogleda I u rezultatima ENNA & PPD grupe, ali I u rezultatima sustava u kojima vlasnički sudjelujemo.

Zadnjih pet godina je obilježila intenzivna ekspanzija kroz niz investicija u ukupnoj vrijednosti preko 100 mil EUR-a, pri čemu se vodimo društveno odgovornim razmišljanjem.

Od svoga osnutka 2016. godine naša Zaklada Novo Sutra potiče izvrsnost kroz dodjelu sredstava za razvojne projekte i studentske stipendije. Do sada smo financirali 25 projekata i 64 stipendista u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna. Neki od naših stipendista po završetku studija već su zaposleni u PPD-u i ENNA grupi.

Proteklih 20 godina iskoristili smo da izgradimo jak I kompaktan tim, jer ljudi I znanje koje posjeduju nama je zaista najvredniji resurs I u tom kontekstu povjerenje I integritet su vrijednosti o kojima ne pregovaramo.

U svakodnevnom funkcioniranju osobitu pažnju poklanjamo uvažavanju različitosti naših zaposlenika u poslovnom I privatnom životu, gradeći tolerantnu I uključivu sredinu. Tim od jedva dvadesetak ljudi narastao je danas na više od 500 unutar same ENNA&PPD grupe, a s društvima u kojima imamo udjele kao sustav, na oko 2.000 zaposlenih.

Jačanje agilnosti, inovacijskog potencijala naših zaposlenika I upravljanje znanjem vidimo kao ključnu internu snagu sustava presudnu za nove poslovne prilike koje namjeravamo kreirati u razdoblju pred nama. Jednako tako, planiramo I dalje nastaviti ulagati u hrvatsko gospodarstvo I svoje okruženje, vođeni željom stvaranja dodane vrijednosti u svakom segmentu našeg poslovanja, sa snažnim naglaskom na održivosti.

Komentirajte prvi

New Report

Close