Uz 51.535 upravljačkih funkcija lani su žene u 42.396 slučajeva bile i osnivačice

Autor: Suzana Varošanec , 21. studeni 2022. u 09:56
11.02.2016., Zagreb - U tvornici Kras odrzana panel diskusija o zastiti i stecaju potrosaca. Vinka Ilak.rPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

Od ukupno 291 radnika na rukovoditeljskim pozicijama u samoj Fini (Uprava, direktor sektora i ostalih organizacijskih jedinica), 210 su žene, što čini udjel od 72%, dok je u tročlanoj Upravi Fine članica uprave Vinka Ilak.

U skupini koju čini 47.041 poduzetnika koji su imali barem jednu ženu u Upravi ili Nadzornom odboru, žene su u 2021. obnašale 95.777 funkcija od čega 51.535 upravljačkih funkcija, dok su u 1.846 slučajeva žene obnašale nadzorne funkcije (članice Nadzornog odbora), a u 42.396 slučajeva javljaju se kao osnivači, pokazuje se u Fininoj analizi koja se bavila rezultatima poslovanja navedene skupine prema podacima GFI za 2019.-2021.

“U 2021. promatrana skupina poduzetnika imala je temeljni kapital u iznosu od 161,6 milijardi kuna i raspolagala s ukupnom imovinom u iznosu od 752,5 milijardi kuna. U odnosu na 2019. u promatranoj skupini broj poduzetnika povećao se za 12,2%, ukupni prihodi za 11,7%, ukupni rashodi za 11,0%, dobit razdoblja za 23,5%, gubitak razdoblja za 14,0%, a broj zaposlenih smanjio se za 0,6% u 2021.”, navodi se u Fininoj analizi, te kako doznajemo i sama Fina snažno je zastupljena s visokim udjelom žena na rukovoditeljskim pozicijama.

Naime, od ukupno 291 radnika na rukovoditeljskim pozicijama u Fini (Uprava, direktor sektora i ostalih organizacijskih jedinica), 210 su žene , što čini udjel od 72%, dok je u tročlanoj Upravi Fine članica uprave Vinka Ilak.

Prema podacima iz obrađenih GFI za 2021. u ovoj skupini je zaposleno 473.821 radnika te su poduzetnici ostvarili 471,5 milijardi kuna ukupnih prihoda, dobit razdoblja od 31,4 milijarde kuna, gubitak od 6,9 milijardi kuna i neto dobit u iznosu od 24,4 milijarde kuna.

Najveće ukupne prihode (73,0%), dobit razdoblja (69,6%), ali i gubitak razdoblja (75,8%) ova je skupina poduzetnika ostvarila u društvima s ograničenom odgovornošću. Na drugom mjestu se nalaze poduzetnici u dioničkim društvima s udjelom u ukupnim prihodima od 22,9%, 26,1% u dobiti razdoblja i 20,0% u ukupnom gubitku razdoblja cijele promatrane skupine.

Najveći broj poduzetnika ove skupine poslovao je u Gradu Zagrebu (34,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (10,3%). Poduzetnici ove skupine u Gradu Zagrebu zapošljavali su 44,4% zaposlenih i ostvarili su 53,9% ukupnih prihoda, 57,4% dobiti razdoblja ali i 53,3% gubitka razdoblja. Analiza po djelatnostima pokazuje da je najveći broj poduzetnika ove skupine poslovao u djelatnosti stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (20,7%) i trgovina na veliko i malo (19,8%). Najveći broj zaposlenih bio je u djelatnosti prerađivačke industrije (25,0%) i trgovine na veliko i malo (19,3%). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo (29,8%), a najveća dobit razdoblja ostvarena je u djelatnosti prerađivačka industrija (26,7%).

“Najveći broj poduzetnika ove skupine (73,3%) poslovalo je u obliku društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) koji su zapošljavali čak 73,2% zaposlenih promatrane skupine.
Na drugom mjestu po zastupljenosti nalaze se jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) sa 20,1% (zapošljavali su samo 3,5% zaposlenih promatrane skupine), dok poduzetnici u ostalim oblicima organiziranja zauzimaju manje od 3,0%. Fizičke osobe koje se bave registriranom djelatnošću (obrti, slobodna zanimanja i OPG-ovi) u promatranoj skupini sudjelovali su u relativno malom postotku (2,8% u broju poduzetnika, 1,0% u ukupnim prihodima, 1,3% u dobiti razdoblja i 0,6% u gubitku razdoblja) što je za očekivati jer su većina tih subjekata obveznika poreza na dohodak, a ne obveznici poreza na dobit”, navodi se u analizi.

Komentirajte prvi

New Report

Close