HUP u radnoj skupini za izradu prijedloga zakona o socijalnoj skrbi

Autor: Poslovni.hr , 19. rujan 2012. u 22:00

U srpnju 2012. godine započele su aktivnosti u vezi s izradom novog prijedloga zakona o socijalnoj skrbi. Ministarstvo socijalne politike i mladih imenovalo je radnu skupinu u kojoj uime HUP – Koordinacije socijalne skrbi u radu sudjeluje Dubravka Lekić.

Riječ je o vrlo važnom Zakonu koji određenim kategorijama stanovništva osigurava posebnu zaštitu, naročito pojedincima i obiteljima koje zbog socijalno-ekonomskih uvjeta ili zdravstvenih okolnosti ne mogu podmirivati osnovne životne potrebe; djeci i odraslim osobama s invaliditetom u zaštiti njihovih prava kao i njihovu uključivanju u društveni život te djeci bez roditelja i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Osim korisnika zakon regulira i pružatelje usluga u socijalnoj skrbi. Koordinaciju socijalne skrbi u HUP-u čine privatne ustanove socijalne skrbi koje pružaju različite vrste usluga prema svojim korisnicima, primjerice: za stare i nemoćne, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu s poremećajima u ponašanju, s tjelesnim oštećenjima i dr. Riječ je o ustanovama koje skrbe o više od 5000 korisnika i zapošljavaju više od 1500 zaposlenih. Vidljivo je da je riječ o znatnoj snazi privatnih ustanova.

Komentirajte prvi

New Report

Close