Šaljete svoje zaposlenike na rad u inozemstvo? Ovo su stvari na koje morate paziti!

Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Valja dobro pripaziti u kojoj državi treba plaćati poreze i doprinose.

Uvod u temu

Svjetskom globalizacijom te ulaskom Republike Hrvatsku u Europsku uniju, razmjena radne snage sve je učestalija. S druge strane, proračuni europskih država (uključujući Hrvatsku) su nategnuti i države sve više teret prebacuju na poduzetnike i fizičke osobe kako bi se pokrpale rupe i zatvorila financijska konstrukcija proračuna. 

Stoga, u okviru odlaska na rad iz Hrvatske, odnosno slanja zaposlenika na rad u inozemstvo, valja dobro pripaziti u kojoj državi treba plaćati poreze i doprinose jer neznanje u konačnici može imati visoku cijenu.

U okviru ove teme bit će objavljena serija od nekoliko članaka s naglaskom na izaslanje radnika koja ima za cilj približiti i pojasniti pravila vezana za oporezivanje i plaćanje doprinosa, ali i otkriti neke i situacije na temelju kojih će se moći donijeti optimalna odluka o tome u koju državu otići raditi, odnosno u koju državu poslati svoje zaposlenike na rad.

Ključni pojmovi važni za razumijevanje tematike

Kako bi se što bolje razumjela promatrana tematika i posljedično donijele optimalne odluke o eventualnom radu negdje u inozemstvu, potrebno je definirati ključne pojmove i generalna pravila.

Rezident – u smislu hrvatskih propisa, rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.

Načelo svjetskog dohotka - fizička osoba koja je rezident u Republici Hrvatskoj obvezna je prijaviti cjelokupne primitke ostvarene tokom razdoblja, neovisno o tome jesu li isti ostvareni u Hrvatskoj ili u inozemstvu (ili primljeni iz inozemstva).

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (nadalje: Ugovor) – Hrvatska ima potpisan Ugovor sa 57 zemalja diljem svijeta. Promatrani Ugovori su iznad državnih zakona i, među ostalim, definiraju pravila vezana za oporezivanje fizičkih osoba koji su rezidenti jedne zemlje a rade u drugoj. U okviru članaka će se obraditi situacije kada se radi u zemlji s kojom imamo Ugovor, te zemlji s kojom nemamo potpisan promatrani Ugovor. Također, Ugovor je vrlo važan u određivanju zemlje rezidentnosti.

Tretman doprinosa i poreza – potrebno je razumjeti da se doprinosi i porezi kao takvi određuju različitim propisima, te ih je kao takve potrebno promatrati zasebno. Drugim riječima, tretman i plaćanje doprinosa ne uvjetuje tretman i plaćanje poreze, i obrnuto.

Tema 1. – Izaslanje na rad – osnovni pojmovi i značajke

Izaslanje ili detašman je situacija u kojoj poslodavac šalje svojeg radnika iz jedne u drugu državu da tamo za njega obavlja poslove u određenom vremenskom razdoblju. Radnik ostaje i nadalje obuhvaćen sustavom socijalnog osiguranja države iz koje je izaslan, a obveza plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje ostaje u toj državi. 

Na osnovi potvrde A1 koja se izdaje u tu svrhu (pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), radnik je izuzet od plaćanja doprinosa u drugoj državi u kojoj obavlja poslove privremeno, u točno određenom vremenskom razdoblju.

Ukoliko bi došlo do prekoračenja odobrenog trajanja izaslanja ili do nekih drugih okolnosti koje utječu na pravo na izaslanje, nadležna tijela i ustanove države u kojoj radnik obavlja poslove imaju pravo tražiti od poslodavca i radnika da doprinose plaćaju u toj državi (državi izaslanja), a u nekim državama članicama EU takva situacija podliježe i novčanim kaznama. 

Također, potrebno je razlikovati pojam rezidentnost, propise i uvjete prema kojima se određuje socijalni položaj radnika (plaćanje doprinosa) te propise i uvjete koji određuju gdje će se plaćati porez na dohodak za izaslane radnike.

Dakle, prilikom slanja radnika u inozemstvo ili primanja radnika u RH, najbitnije je sljedeće: 

 • Utvrditi rezidentnost;
 • Utvrditi gdje se plaćaju doprinosi – socijalni položaj izaslanih radnika;
 • Utvrditi gdje se plaćaju porezi – porezni položaj izaslanih radnika;

Utvrđivanje rezidentnosti – porezni aspekt

S poreznog aspekta, prvi korak u slučaju izaslanja je utvrditi rezidentnost izaslanog radnika. Ono što je ovdje važno je da se ovaj postupak ne poistovjeti s:

 • Određivanjem države u kojoj se obračunava i plaća porez;
 • Državljanstvom fizičke osobe;
 • Brojanjem 183 dana u jednoj kalendarskoj godini;
 • Zadnjom zemljom iz koje je fizička osoba upućena; ili
 • Utvrđenim prebivalištem na MUP-u.

Poreznu rezidentnost potrebno je utvrditi sukladno odredbama sljedećih propisa:

 • Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak
 • Opći porezni zakon
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • OECD model Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s komentarima

U sljedećem članku bit će detaljno obrađen način i pravila utvrđivanja rezidentnosti te implikacije vezane za plaćanje poreza poduzeća i radnika koji je na izaslanju.

Zaključak

Općenito, mobilnost radne snage vrlo je kompleksno područje, jer otvara mnoga pitanja koja nisu zakonski izrijekom definirana. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, tržište rada postalo je mobilnije i otvorenije, pa je sve češća situacija izaslanih radnika.

U okviru ove tematike u narednim člancima bit će obrađena najvažnija i najzanimljivija pravila i situacije vezane za mjesto plaćanja poreza i doprinosa, te popratnih radnji koje je potrebno učiniti u okviru slanja zaposlenika na rad u druge države.

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve