Pravni savjetnik: Pravo na godišnji odmor i GO u slučaju prestanka radnog odnosa

U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica

U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica.

U HUP novostima pravni će tim HUP-a iz broja u broj odgovarati na različite pravne te druge upite svojih članica, ali i drugih hrvatskih poduzeća. Za neka pitanja na koja pravni tim ne bude imao odgovor potražit će savjete kod odgovarajućih državnih tijela ili stručnjaka. Svoje upite možete slati e-poštom na admira.ribicic@hup.hr, odnosno faks-uređajem na broj 01/4897-556.

Pravo na puni godišnji odmor 

Sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14 - dalje u tekstu: ZOR) radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje četiri tjedna (puni godišnji odmor). Važno je istaknuti kako se odredbe o godišnjem odmoru odnose i na pripravnike (čl. 55. ZOR-a) i na osobe koje se osposobljavaju za samostalan rad putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 59. ZOR-a). Prema čl. 77. st. 3. ZOR-a, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca. Važno je napomenuti kako se godišnji odmor uvijek određuje za jednu kalendarsku godinu, što znači da radnik stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci rada u toj kalendarskoj godini (ako se prvi puta zapošljava ili ima prekid duži od 8 dana). Dakle, ako se radnika zaposli nakon 30. lipnja, tada radnik ne može ispuniti uvjet za puni godišnji odmor za tu kalendarsku godinu, pa dolazi do primjene čl. 78. ZOR-a kojim se propisuje razmjerni dio godišnjeg odmora te u tom slučaju radnik ostvaruje pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.
Dominik Musulin, mag. iur. stručni suradnik za pravne poslove

Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan radniku omogućiti korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora ili isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor sukladno članku 82. Zakona o radu (NN 93/14) - (u nastavku teksta: Zakon), a koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora. Dakle, nije moguće prenositi neiskorišteni godišnji odmor kod novog poslodavca, a poslodavci također moraju imati na umu da čak i radnici koji nisu radili 6 mjeseci neprekidno kod poslodavca, imaju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora (ili na naknadu za neiskorišteni razmjerni dio godišnjeg odmora) u slučaju prestanka radnog odnosa, sukladno članku 78. Zakona. Istim člankom, zakonodavac je time pojednostavio računanje razmjernog dijela, pa tako radniku koji je, npr. radio 8 mjeseci tekuće godine kod poslodavca, pripada osam dvanaestina godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj prestaje radni odnos, a ne cijeli godišnji odmor. Takva situacija predstavlja iznimku od članka 77. Zakona koji kaže da radnik stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca. Također, pri računanju razmjernog dijela potrebno je pripaziti da se najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje na cijeli dan, a najmanje polovica mjeseca rada se zaokružuje na cijeli mjesec. S obzirom da radni odnos nije prestao početkom otkaznog roka, moguće je da će se radniku povećati količina dana razmjernog dijela godišnjeg odmora tijekom trajanja otkaznog roka (ovisno o trajanju istoga). U takvoj situaciji, potrebno je naznačiti kako je moguće da radnik iskoristi godišnji odmor tijekom otkaznog roka, ako poslodavac oslobodi radnika od rada tijekom otkaznog roka sukladno članku 121., stavku 5. Zakona, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno. 
Iva Nappholz, dipl.iur. pravna savjetnica - Regionalni ured Osijek

Komentari (7)
 • miami
  miami 14:14 20.4.2018.

  Pravo na puni godišnji odmor stječete nakon 6 mjeseci neprekinutog rada u tvrtki ako ste zaposleni
  na neodređeno / puni g.o. Vam počinje nakon 31.05.2018…..što ne znači., da Vam poslodavac ne može dati odmor -kad hoće..tj. dogovorite se.

  Ja nemam srca tako dugo mrcvariti radnika, nego mu dam godišnji ako me zatraži i par dana..
  No, onaj pravi odmor od neprekinutih 12 dana , mora ipak čekati zakonski rok..

  Ajde, pravnici …p-izde , što ne,odgovarate na ovoj temi, ZABADAVA. ima Vas na forumu pozamašan broj!

 • dd2018
  dd2018 13:52 20.4.2018.

  Zaposlena sam 29.11.2017 na puno radno vrijeme.Zanima me kad stječem pravo na puni go za 2018?

 • miami
  miami 20:24 22.1.2018.

  ..po tome ispada da ste radili 45 dana i Vi bi htjeli / plaćeni godišnji odmor za svaki odrađenih mjesec dana…?

  Kriste Bože!!! Mi poslodavci ćemo završili svi u ludnici ..!

  Ovo mi je danas , točka na i - jednog prokleto teškog radnog dana ….

  Jutro je započelo uobičajeno, nije mi se nikako išlo na posao…nakon pozamašnih godina rada, svako jutro se podsjećam na prava i pravdu radnog poštenog čovjeka, koji bi trebao ujutro dobiti, pola sata
  vremena za kavu i misli sa sobom..
  Nakon snimanja ne-radne situacije, nemaš izbora, nego dići atmosferu svojim optimizmom, pa glumiš
  elan i kontrolu u svim redovima.. Nakon opake pošte i raskrčavanja radnog stola,radim hitan raspored
  aktivnosti, tražeči sve parametre, brojeve, papire i informacije..
  Prva vijest.majstor koji završava izolaciju podruma, nema materijala, a gazda je još na gradilištu na moru..nudim mu kupnju, ali, nema materijala u dućanima…o.k..
  Druga vijest , električar nije došao na posao danas, doći će sutra..moli da se nabavi gips ima ga u najjeftijiem dućanu, tamo nek nabavimo…
  Treća vijest..treba rasporediti novac, jer svi štrikaju i drhću od besparice i potrebe za prilivima..
  to ću na kraju..krećem na put, obilazak..34+42-17+27+ nižu se kilometri , poslovnice gdje skupljam
  dokumentaciju.. i dostavljam robu, ako treba…u svima me dočekaju relativno srdačno..u jednoj -.nitko.
  Koji je sad vrag..pitam se, i gledam , snimam atmosferu…gospođa je na intimnom mjestu, a spremačica doručkuje…nitko se ne udostoji pomoći mi oko kutija…iz mene provali ,kritika, nakon mnogih sličnih
  hladnih dočeka i ignorancije…užurbano se prisjećam brzih razloga za opomenu, nešto o poštivanju, a onda mi sve stane u grlu, opsujem , pojadam se bližnjima i zaboravim..
  U drugoj poslovnici, žele zamjenu vrata,živcira ih lupkanje , kada se vrata zatvaraju, podsjećaju me na
  dokup struje,i daju mi spisak potrepština za čišćenje..
  Jurim dalje, konstatiram da je južina, treba se čuvati konflikata a i visoki jebeni datum pomućuje mi
  razum i zdravo razmišljanje..smirujem samu sebe..
  Zvoni telefon….zove djelatnica koja se mora vratiti s porodiljskog 25.01…pita- da li može najprije na
  godišnji do 05.02. jer mora ići s malim na privikavanje u jaslice..? O , sveti bože. o ljudi moji..
  ovo je za poluditi….još nije došla raditi nakon komplikacije trudnoće, pretporodiljnog, jedne godine porodiljnog - a sad me VEĆ ME PITA ZA GODIŠNJI…..u pčm!!!…..

  Tako da, gosp.KajaVuk…mislim da Vam nisam sposobna ništa pametnog na vaše pitanje odgovoriti..

Pogledaj ostale komentare na temu
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!