SAFU objavio tri IPA natječaja

Borba protiv korupcije predmet je natječaja Borba protiv korupcije predmet je natječaja

Rok prijave na natječaje je 27. lipnja 2014. godine.

Zagreb Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) objavio tri natječaja za OCD u okviru programa IPA komponenta: ''Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija'' za 2012. Rok prijave na natječaje je 27. lipnja 2014. godine.

Prvi natječaj

Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u poticanju filantropskih inicijativa na lokalnoj razini, razvoj više-sektorskih partnerstava i promicanju individualne i korporativne filantropije u Republici Hrvatskoj. 

Drugi natječaj

Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima za aktivnosti koje će dodatno osnažiti kapacitete i uključenost organizacija za civilno društvo u aktivnoj suradnji s javnim institucijama u području odgovornog upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima. 

Treći natječaj

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju dosljednog ostvarivanja ljudskih prava i izgradnju mreže organizacija civilnog društva, kao i među-sektorske suradnje radi pomoći ranjivim skupinama u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskoj.  

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve