Traži se odgovor na pitanje Tko je vlasnik javne prometnice?

Prema evidencijama, vlasnici zemljišta preko kojeg prelaze javne ceste privatne su osobe

Nesređenost stanja prostornih evidencija u Republici Hrvatskoj svakodnevno nervira građane, stvara nove sukobe, otežava ulaganja investitorima, onemogućuje privatnim osobama i tvrtkama slobodno korištenje imovine za podizanje kredita ili prodaju, sputava jedinice lokalne samouprave u gospodarskom razvoju i napretku, usporava gradnju i održavanje infrastrukturnih objekata, slabi hrvatsko selo i poljoprivrednu proizvodnju.

HUP – Udruga geodetsko geoinformatičke struke svojim djelovanjem stalno ukazuje na navedeni problem i poziva mjerodavne na pojačano djelovanje radi poboljšanja stanja. Ovog puta ukazujemo na problem upisa javnih cesta u prostorne evidencije. Naime, stjecajem društveno-povijesnih okolnosti, ali i zbog nedosljedne zakonske regulative stanje upisa javnih cesta u prostornim evidencijama – katastru i zemljišnoj knjizi – vrlo je raznoliko. Neke javne ceste su upisane u obje evidencije, neke su upisane u katastar, a mnoge nisu evidentirane ni u katastru ni u zemljišnoj knjizi. S obzirom na zakonsku regulativu te uobičajenu praksu, za potrebe ishođenja građevinskih dozvola za gradnju novih cesta dovoljno je bilo ovjeriti parcelacijske elaborate u katastru, a nakon dobivanja dozvole rijetko je dovršen postupak upisa novonastale zemljišne čestice u katastar i zemljišnu knjigu. Tako imamo situaciju da i neke od najvažnijih cestovnih komunikacija, kao npr. jadranska magistrala, pa čak i neke nove autoceste, nisu evidentirane u prostornim evidencijama, nego se i dalje vode na privatnim parcelama. Prema zemljišnim evidencijama vlasnici zemljišta preko kojeg prolaze pojedine javne ceste su privatne osobe! Nesređene prostorne evidencije javnih cesta predstavljaju problem u svakodnevnoj uporabi, održavanju i rekonstrukciji ili gradnji prometnica. Zbog toga županijske uprave za ceste nisu u mogućnosti izvršiti naplatu različitih naknada za korištenje cestovnog zemljišta, posebice za instalacije položene u zemlju, koje najčešće prate cestovne pravce. Time jedinice regionalne samouprave gube znatne prihode. Sređivanje prostornih evidencija, posebice tamo gdje javne prometnice nisu ucrtane u katastarskim planovima, ne može se provesti bez stručno odrađenoga geodetskog posla. U postupke izmjena zakonske regulative ili izrade novih zakonskih propisa u tom području potrebno je uključiti Državnu geodetsku upravu, kao i relevantne geodetske institucije i pojedince.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve