Vidić nudi 201 kunu po dionici Lole Ribara

Autor: Poslovni.hr , 06. travanj 2009. u 14:45

Karlovačka banka, koja zastupa Borisa Vidića u postupku preuzimanja društva Lola Ribar dostavila je Zagrebačkoj burzi tekst javne ponude za preuzimanje upućene svim dioničarima navedene tvrtke.

Ponuditelj Boris Vidić, koji djeluje zajednički sa Sandijem Šolom, izjavljuje da se ponuda upućuje svim dioničarima ciljnog društva i to za stjecanje svih dionica s pravom glasa koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima. Ponuditelj se obvezuje od svih dioničara Lole Ribara otkupiti sve dionice koje daju pravo glasa i na kojima nije zasnovan teret.

Nadalje, navodi se da se za svaku otplaćenu dionicu koja je predmetom ove ponude ponuditelj obvezuje platiti iznos od 201 kune, a za svaku neotplaćenu dionicu koja je predmetom ove ponude ponuditelj će platiti iznos od 201 kune, umanjen za iznos obveze prijevremene i jednokratne otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Cijena koju se Vidić obvezuje platiti po dionici je viša od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osoba koja s njim djeluje zajednički stekli dionice s pravom glasa ciljnog društva u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze ponude za preuzimanje, a koja je nastala 26. lipnja 2008. Navedena cijena je također viša i od prosječne cijene izračunate sukladno odredbi članka 16. stavka 6. Zakona, kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi za svako tromjesečje posebno, počevši od tromjesečja koje prethodi danu nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva za objavljivanje ponude za preuzimanje.

Također se navodi da je Vidić na dan objave ove ponude imatelj ukupno 53.049 redovnih dionica s pravom glasa Lole Ribara, što predstavlja 41,73 posto udjela u temeljnom kapitalu ciljnog društva i koje daju 53.049 glasova, odnosno 41,73 posto glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice navdenog društva s pravom glasa.

Sandi Šola, kao osoba koja djeluje zajednički s ponuditeljem, je na dan objave ove ponude imatelj ukupno 17.846 redovnih dionica s pravom glasa, što predstavlja 14,04 posto udjela u temeljnom kapitalu ciljnog društva i koje daju 17.846 glasova, odnosno 14,04 posto glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Lole Ribara s pravom glasa.

(pd)

Komentirajte prvi

New Report

Close