Uprava Lole Ribara ocijenila Vidićevu ponudu prihvatljivom

Autor: Poslovni.hr , 20. travanj 2009. u 13:05

Tvrtka Lola Ribar Zagrebačkoj je burzi dostavila mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje koja je upućena svim dioničarima društva od strane Borisa Vidića, koji djeluje zajednički sa Sandijem Šolom.

Uprava Lole Ribara drži da ponuđena cijena u iznosu od 201 kunu za svaku dionicu predstavlja fer cijenu za dionicu ciljnog društva jer je to cijena viša od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osoba koja s njime zajednički djeluje stekli dionice društva u razdoblju od jedne godine prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje. “Ponuđena cijena, u uvjetima gospodarskog usporavanja i smanjene financijske aktivnosti na tržištu kapitala, predstavlja korektnu cijenu za dionicu”, stoji u mišljenju Uprave.

Također se navodi da je ponuđena cijena također viša i od prosječne cijene izračunate sukladno odredbi članka 16. stavka 6. Zakona, kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi za svako tromjesečje posebno, počevši od tromjesečja koje prethodi danu nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva za objavljivanje ponude za preuzimanje. Nadalje, u odvojenom dijelu priopćenja se navodi da je Radničko vijeće Lole Ribara suglasno s mišljenjem Uprave.

(pd)

Komentirajte prvi

New Report

Close