Ministarstvo financija pojasnilo detalje odluke kojom je kažnjena ZABA

Autor: Poslovni.hr , 03. studeni 2020. u 14:45
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Banke su po prirodi poslovanja vrlo ranjive na te rizike i moraju razviti adekvatne politike, kontrole i sustave za učinkovito upravljanje i umanjivanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

Iz Ministarstva financija oglasili su se kako bi pojasnili odluku Financijskog inspektorata u predmetu Zagrebačke banke d.d. zbog povrede odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Hrvatska je aktivni sudionik međunarodne zajednice koja je posljednjih godina intenzivirala aktivnosti na planu borbe protiv pranja novca, financiranja terorizma te financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Kao članica EU Hrvatska je s ciljem zaštite financijskog sustava od različitih oblika ugrožavanja integriteta i stabilnosti transponirala u svoje zakonodavstvo nove EU direktive u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Direktiva EU 2015/849 i Direktiva 2018/843), donošenjem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2017. i njegovim izmjenama i dopunama 2019. godine.

Zakonom je propisan cijeli niz preventivnih mjera, radnji i postupaka koje banke i drugi imenovani obveznici moraju poduzimati u svome poslovanju kao zaštitu od kriminalnog djelovanja i sprječavanja i otkrivanja aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Banke su po prirodi poslovanja vrlo ranjive na te rizike i moraju razviti adekvatne politike, kontrole i sustave za učinkovito upravljanje i umanjivanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

Zakonom su također propisane novčane kazne za povrede odredaba Zakona, po načelu da su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Za izricanje novčanih kazni kreditnim i financijskim institucijama za najteže prekršaje propisana je mogućnost izricanja većih novčanih kazni nego drugim obveznicima, a koje za banke mogu iznositi do 38 milijuna kuna ili 10 posto ukupnog godišnjeg prihoda. Nadležna tijela kod izricanja visine novčane kazne dužne su vrednovati sve relevantne činjenice, uključujući sustavnost prekršaja i duljinu razdoblja u kojem su prekršaji počinjeni, stupanj krivnje, razinu suradnje s nadzornim tijelom, raniju pravomoćnu kažnjavanost počinitelja za prekršaje i druge okolnosti.

U konkretnom slučaju u kojem je Hrvatska narodna banka nadzorom Zagrebačke banke d.d. utvrdila povrede odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje su ozbiljne i sustavne, a utvrđene su u području dubinske analize stranaka, prijave sumnjivih transakcija i unutarnjih kontrola, obvezno je izricanje novčane kazne. Obvezna je i javna objava pravomoćnog rješenja o prekršaju na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke kao nadležnog nadzornog tijela koje je utvrdilo povrede Zakona.

Temeljem odredaba Prekršajnog zakona o pravu na pregovaranje o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji, Zagrebačka banka d.d. je s Hrvatskom narodnom bankom sklopila sporazum u kojem je priznala krivnju i postigla dogovor o visini kazne te se obvezala novčanu kaznu platiti u roku od 30 dana. Prema odredbama Prekršajnog zakona, novčana kazna se smatra u cijelosti uplaćenom ako osuđena osoba plati dvije trećine dosuđene kazne u roku određenom rješenjem o prekršaju.

Slijedom navedenoga Vijeće za prekršajni postupak Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, kao tijelo nadležno za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju, prihvatilo je sporazum stranaka i dana 30.10.2020. donijelo odluku kojom se Zagrebačkoj banci d.d. za svaki pojedini prekršaj izriče novčana kazna o kojoj se sporazumjela s Hrvatskom narodnom bankom odnosno ukupna novčana kazna u iznosu od 33 milijuna kuna. Također, sukladno obvezi iz Zakona, Hrvatska narodna banka je objavila pravomoćno rješenje o prekršaju na svojim mrežnim stranicama,

Zaključno napominjemo da su nadležna tijela dužna djelotvorno pratiti poslovanje obveznika i poduzimati mjere za postizanje usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno uzimajući u obzir prirodu i veličinu poslovanja obveznika”, stoji u pojašnjenju Ministarstva financija.

Komentari (1)
Pogledajte sve
Objava čeka odobrenje

New Report

Close