Kako povećati izglede za odobrenje poduzetničkog zahtjeva za kredit?

Autor: Jadranka Dozan , 02. kolovoz 2023. u 15:26
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rezultati ECB-ove Ankete o zajmovima banaka u eurozoni upućuju na nastavak postrožavanja kreditnih uvjeta i standarda odobravanja, pogotovo malim i srednjim poduzećima. Bivši bankar podsjeća o čemu treba voditi računa pri traženju kredita.

Ubrzanje rasta ukupnih bankovnih depozita u lipnju odrazilo se ponajprije na povećanje depozita banaka kod HNB-a, dok su krediti domaćim sektorima u odnosu na mjesec prije porasli za oko 200 milijuna eura ili 0,6% (na osnovi transakcija), i to u cijelosti zahvaljujući rastu u segmentu stanovništva.

Kad je riječ o poduzetničkom sektoru i kretanju kredita, u najnovijem komentaru HNB-a navodi se da je da su ukupni krediti poduzećima ostali gotovo nepromijenjeni. Pritom su oni za obrtna sredstva zabilježili porast, dok su investicijski, kao i prekoračenja po transakcijskim računima i sindicirani krediti smanjeni. Na godišnjoj razini time rast kredita tzv. nefinancijskim poduzećima usporio s 13,9 na 13,5 posto.

Ovih dana objavljeni rezultati ECB-ove Ankete o zajmovima banaka u europodručju (u kojoj HNB sudjeluje od travnja) upućuju, među ostalim, na nastavak postrožavanja kreditnih uvjeta i standarda odobravanja kredita, pogotovo malim i srednjim poduzećima. Sa zatezanjem monetarne politike financiranje im postaje skuplje i teže dostupno.

Kako u takvim okolnostima povećati šanse za odobrenje kredita, nekoliko savjeta ovih je dana na svom blogu ponudio financijski konzultant Hrvoje Serdarušćić. U nastavku prenosimo preporuke i/li podsjetnik tog bivšeg bankara malim poduzetnicima što je uputno imati na umu pri traženju kredita:

1. Financijska stabilnost. Banke pažljivo analiziraju financijski položaj i profitabilnost vašeg poduzeća. To uključuje provjeru financijskih izvještaja, dobiti i gubitaka, imovine, novčanog toka i drugih relevantnih financijskih pokazatelja. Pozitivni financijski rezultati i dosljedan rast pokazatelja povećavaju vaše izglede za odobrenje kredita. S razlogom se često naglašava da je ultimativni kriterij slobodni novčani tok i vjerojatnost izgleda da odobrenje kredita neće narušiti taj novčani tok. To je ono što osigurava da kreditni zahtjev zaista bude odobren.

2. Poslovni odnosi i kreditna povijest. Dugogodišnje poslovanje i dokazana uspješnost vašeg poduzeća imaju važnu ulogu. Banke obično preferiraju poslovne subjekte s dužom i stabilnom poviješću jer to ukazuje na pouzdanost i kontinuitet. Nadalje, banke ne provjeravaju samo kreditnu povijest poduzeća, već i povijest kredita vlasnika tvrtke. Dobra kreditna povijest povećava izglede za odobrenje, dok negativni zapisi, kašnjenja u plaćanju i insolventnost otežavaju dobivanje kredita.

3. Pokazatelji zaduženosti. Banke pažljivo analiziraju omjer zaduženosti vašeg poduzeća, odnosno omjer duga i kapitala. Previsoka zaduženost može biti znak rizika za banku i tako negativno utjecati na odobrenje kredita.

4. Pokazatelji likvidnosti. Osobito kod kratkoročnih kredita, banke će provjeriti i likvidnost poduzeća, kako bi utvrdile koliko likvidnih sredstava ima na raspolaganju i koliko brzo može podmiriti svoje obveze. Važno je imati dovoljno sredstava za pokrivanje redovnih obveza te otplatu kredita koji se traži.

5. Plan korištenja kredita. Važno je razlikovati fazu odobrenja kredita od faze korištenja kredita. Kreditno korištenje je druga faza, onda kada su vam kreditna sredstva na raspolaganju po odobrenju. Jasan i dobro razrađen plan korištenja kredita je, isto tako, važan faktor. Banka želi biti sigurna da će sredstva biti namjenski iskorištena za poslovne potrebe i da će kredit doprinijeti rastu i razvoju vašeg poduzeća. Treća faza je faza otplate kredita, gdje su važne točke od 1 do 4.

6. Kolateral (osiguranje ili jamstva). Banke žele osigurati otplatu kredita, i to ne samo iz procjene primarnih izvora otplate, što rade iz procjene boniteta vašeg poduzeća, nego i iz sekundarnog izvora otplate. To znači stavljanje kolaterala sa strane poduzeća pod namjenski ograničenu upotrebu banke, i to ako otplata kredita bude usporena ili onemogućena. Stoga banke traže kolateral kao dodatnu sigurnost za kredit. To može biti u obliku materijalnih sredstava, zaliha, nekretnina, pokretnina ili osobnih jamstava.

Konačno, prije nego što se podnosi zahtjev za kredit, važno je pripremiti sve relevantne financijske dokumente i informacije koje će banka zahtijevati, a treba biti spreman i na moguće pregovore oko uvjeta kredita.

Komentirajte prvi

New Report

Close