Vrhovni sud donio presudu: Banke povrijedile prava korisnika kredita u švicarcima, dužnici mogu tražiti povrat

Autor: Poslovni.hr , 17. rujan 2019. u 13:18
Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku.

Vrhovni sud donio je presudu poslovni broj: Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača, javlja N1.

 

U presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe – ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula) a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

 

Udruga Franak: Ovo je konačna pobjeda, radujte se ljudi!

Vrhovni sud RH konačno je objavio dugo očekivanu odluku o revizijama banaka. Potvrđena je presuda suca Radovana Dobronića! Udruga Franak proglašava pobjedu nad bankama u osmoj godini sudske bitke! Sada su u potpunosti otvorena vrata za sudsko obeštećenje svih 125.000 dužnika iz CHF kredita! Nemojte žuriti sa svojim pitanjima, vremena za tužbe imamo sve do 2023. godine, stoga pričekajte da zbijemo redove za privatne bitke! Više informacija u sljedećim danima, radujte se ljudi!, poručuju iz Udruge Franak.

Pobijana drugostupanjska presuda je rješenjem djelomično ukinuta (bez vraćanja na ponovni postupak) u dijelu kojim je bankama naloženo da prekinu s opisanim postupanjem jer je o tome već pravomoćno presuđeno.

Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja.

Stav Erste banke na presudu Vrhovnog suda

Erste banka će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji joj stoje na raspolaganju, kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini.

Međutim, Erste banka smatra izuzetno bitnom činjenicu da obrazloženje presude Vrhovnog suda može upućivati na zaključak da kod CHF kredita koji su konvertirani u eurske temeljem zakonskih izmjena iz 2015. godine, ne postoji pravna osnova za ostvarivanje bilo kakvih daljnjih prava u individualnim postupcima. Naime, konverzijom koja je 2015. godine temeljem zakonskih izmjena provedena isključivo na trošak banaka, već je izjednačena pozicija korisnika CHF kredita s onima koji su kredite podizali uz valutnu klauzulu u eurima. Osim toga, kad su u pitanju CHF krediti koji nisu konvertirani, odnosno oni koji su ranije otplaćeni, još uvijek postoji dvojba u tumačenju zastarnih rokova. Naime, pitanje prekida li kolektivna tužba zastaru ili ne još uvijek nije konačno riješeno i o tome postoje različiti stavovi pravnih stručnjaka. To znači da u ovom trenutku, neovisno o ovoj odluci Vrhovnog suda, još uvijek otvoreno pitanje koji broj klijenata po ovoj osnovi ima mogućnost tužiti banku, odnosno koje vremensko razdoblje otplate kredita može biti obuhvaćeno takvom tužbom.

 

Komentar Hrvatske udruge banaka na presudu Vrhovnog suda RH

Banke će razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na europskoj razini. VSRH ovime nije u bitnome dao nikakva nova prava korisnicima kredita, niti je odredio svoj stav u pogledu individualnih parnica. Činjenica jest da su u određenom dijelu korisnici kredita pokrenuli svoje individualne sporove do 13. lipnja ove godine i da se povodom toga pojavljuju različite pravne situacije ovisno o pojedinačnim statusima svakog korisnika kredita. VSRH se u ovoj odluci dodatno osvrnuo jedino na pitanje Zakona o potrošačkom kreditiranju tj. pravu na konverziju. U vezi toga VSRH nije ulazio u individualna prava ovom odlukom već samo načelno u pitanje da je kolektivni spor kao takav dopušten i nakon tog Zakona. Ako gledamo u cjelini rezultat kolektivnog spora moglo bi se zaključiti da je s jedne strane jasno što se postiglo tzv. Zakonom o konverziji u smjeru da je time omogućeno pravo na zamjenu valute. Sva druga pitanja ostala su otvorena u sferi individualnog prava i sudovi će morati ovisno o individualnim uvjetima i pravilima sudske procedure pojedinačno odlučivati. To samo po sebi govori da rezultati neće biti jednoznačni.
 

Reakcija RBA na presudu

'S obzirom na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) će, nakon što prouči odluku, a posebno obrazloženje, poduzeti sve pravne lijekove protiv te odluke. Odluku Vrhovnog suda ćemo svakako osporavati putem ustavne tužbe. Dodatno, RBA će razmotriti te iskoristiti sve pravne lijekove koji su joj na raspolaganju, kako bi ovu odluku osporila i na razini institucija Europske unije. Također, ono što je u ovom trenutku važno za naglasiti je činjenica da presuda Vrhovnog suda u svom obrazloženju potvrđuje da se presuda ne odnosi na konvertirane kredite, odnosno CHF kredite koji su bili konvertirani u eurske. Ukratko, to znači da se ovom presudom potvrđuje kako za te kredite ne postoji pravna osnova za podizanje tužbe, jer se njihov položaj konverzijom, isključivo na trošak banaka, izjednačio s korisnicima koji su kredite podizali uz valutnu klauzulu u EUR.  Nadalje, kada govorimo o CHF kreditima koji nisu konvertirani, odnosno o kreditima koji su otplaćeni, Ustavni sud još nije donio konačnu odluku kada nastupa zastara, što će tek dati odgovor na pitanje ima li određeni broj klijenata uopće mogućnost tužiti banke.  Iako RBA nema namjeru pristajati na nagodbe, bez obzira na presudu Vrhovnog suda, Banka će svakako postupiti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, te u svakom pojedinačnom procesu utvrđivati postupanje klijenta i Banke, kao što će i svakoj pojedinoj tužbi, odnosno parnici pristupati individualno, savjesno i pošteno.'

 

Komentari (1)
Pogledajte sve

Kod Styrije samo N1 javlja vijesti, i jutrošnje iz Niša. Zbogom PD !!

New Report

Close