“Malim i srednjim poduzetnicima olakšan pristup i prikupljanje kapitala”

Autor: Poslovni dnevnik , 13. svibanj 2021. u 22:00
Tomislav Gračan, član Uprave Zagrebačke burze/PD

Poticaj za izmjenu pravila bile su izmjene EU regulative vezane za rastuća SME tržišta, koju su popratile i Smjernice Hanfe iz siječnja 2021. godine.

Progress tržište je multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza, namijenjena financiranju i primanju u trgovinu malih i srednjih poduzeća. Uspostavljeno je 2018., a 2019. registrirano je od strane Hanfe kao jedno od prvih ‘rastućih SME tržišta’ u Europi.

Nedavno je izmjenom pravila Progressa dodatno olakšan pristup tržištu kapitala za SME-ove, naglašava Tomislav Gračan, član Uprave Zagrebačke burze, koji nam je objasnio koje su to izmjene, način na koji tvrtke ulaze u to tržište, po čemu se ono razlikuje od Burze te tko može investirati u izdavatelje u Progressu.

Zašto je pokrenuto Progress tržište i kome je namijenjeno?

U Hrvatskoj je najviše upravo malih i srednjih poduzeća, koja zapošljavaju preko 65 posto svih zaposlenika i stvaraju više od 55 posto dodane vrijednosti našeg gospodarstva. Istovremeno, ta poduzeća teže dolaze do sredstava potrebnih za financiranje poslovanja tj. do bankarskih kredita kojima se uglavnom financiraju.

Ti su krediti za njih u pravilu i skuplji od 1 do 2 posto od onih namijenjenih velikim poduzećima. Zbog toga se Progress tržište može smatrati alternativnim izvorom prikupljanja kapitala za takva poduzeća.

Koje su razlike između Progress tržišta i Uređenog tržišta, kojeg kolokvijalno nazivamo burza?

SME tržišta globalno su popularna kao ‘junior markets’, prvi korak u pripremi malih i srednjih poduzeća da jednog dana kotiraju na Uređenom tržištu. Postoje osnovni uvjeti koje tvrtka mora ispuniti da bi pristupila Progress tržištu, ali i obveze nakon primanja u trgovinu koje služe zaštiti investitora.

Poput Uređenog tržišta na kojem kotiraju ‘veća’ poduzeća, i Progress tržište mora imati mehanizme koji jamče zaštitu investitora. Potrebno je naći dobar balans između obveznih zakonskih odredbi koje štite investitore i zahtjeva za izdavatelje koji, s obzirom na njihovu veličinu i ustroj, za njih ne predstavlja veći teret, ni u pogledu izvještavanja tj. razine transparentnosti ni glede troškova.

Kako je novim Pravilima olakšan pristup kapitalu za SME-ove?

Poticaj za izmjenu Pravila Progress tržišta bile su izmjene EU regulative vezane za rastuća SME tržišta, koju su popratile i Smjernice Hanfe iz siječnja 2021. Nastavno na to, Burza je prilagodila Pravila Progress tržišta kako bi dodatno olakšala pristup tržištu i prikupljanje kapitala malim i srednjim poduzetnicima.

Moći će se prikupljati kapital do iznosa od 8 milijuna eura i to bez obveze izrade i objave prospekta. Omogućeno je i skraćivanje sadržaja i pojednostavljivanje dokumenta za primanje u trgovinu te povećanje praga za prikupljanje kapitala bez izrade prospekta od dosadašnjih 5 milijuna eura na 8 milijuna eura.

Nova Pravila Progressa dodatno su pojednostavljena, u potpunosti prilagođena i razumljiva malim i srednjim poduzetnicima.

Važno je naglasiti da EU u posljednje vrijeme ubrzano usvaja brojne zakonske olakšice za ovakva tržišta i time otvara vrata europskim burzama da svoja pravila prilagođavaju potrebama malim i srednjim poduzećima.

Omogućeno je primanje na Progress tržište i novim vrstama vrijednosnih papira tzv. zamjenjivim obveznicama, uveli smo mogućnost da izdavatelj ima održavatelja likvidnosti kao i na Uređenom tržištu, kao i omogućavanje prikupljanja kapitala za subjekte posebne namjene (engl. SPV ili Special Purpose Vehicle) što je zadnjih godina trend na mnogim europskim tržištima ove vrste.

Od početka nastojimo omogućiti malim i srednjim poduzećima lakši pristup kapitalu, kao Burza, aktivno sudjelujemo u brojnim inicijativama u RH i EU s tim ciljem i u ovom slučaju reagirali smo promptno i krenuli u prilagodbu pravila.

Vrijeme potrebno za pristup na Progress tržište i trošak?

Realno vrijeme za prikupljanje kapitala ovisi o tome koliko je tvrtka ‘zrela’ u svom poslovanju, obzirom da jednako kao i kod M&A transakcija ili ulaganja VC/PE fondova postoji vrijeme potrebno za procjenu vrijednosti tvrtke, zatim kontrolu računovodstvenih i financijskih procesa i aktivnosti, preregistraciju u dioničko društvo, promotivne aktivnosti u slučaju prikupljanja kapitala i sl. Progress tržište nudi pomoć budućim izdavateljima preko svojih licenciranih savjetnika za postupak pripreme za prijem u trgovinu te još dvije godine nakon što društvo bude primljeno u trgovinu.

Možemo govoriti o periodu od tri do devet mjeseci, ovisno o stupnju zrelosti kompanije i njenim željama.

Tko može investirati u izdavatelje na Progress tržištu?

Početak Progress tržišta uvelike je bio obilježen nedostatkom institucionalnih investitora, ponajviše zbog činjenice da najveći ulagatelji na domaćem tržištu kapitala, obvezni mirovinski fondovi, nisu mogli direktno ulagati u izdavatelje na Progressu.

To se promijenilo izmjenom regulative 2018., kojim su mirovinskom fondovima dozvoljena direktna ulaganja u te kompanije. Time im je pružena potpuno nova mogućnost da putem ovakvih platformi na transparentan način ulažu u domaći SME segment.

Ostali institucionalni ulagači (primjerice UCITS fondovi) imaju i dalje zakonska ograničenja i ne mogu izravno ulagati u izdavatelje na Progres tržištu.

Mnoge EU države imale su sličan problem i riješile su ga ili formiranjem javno-privatnih fondova koji mogu izravno ulagali u takva tržišta ili olakšavanjem zakonskih ograničenja vezanih za ulaganje tih fondova. Očekujemo da će neki od navedenih modela biti usvojen i u Hrvatskoj.

Komentirajte prvi

New Report

Close