Erste Asset Management osniva treći fond za domaću ulagačku kremu

Autor: Tomislav Pili , 19. studeni 2020. u 22:00
EAM upravlja s još dva alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom/SHUTTERSTOCK

Riječ je o multi asset fondu, namijenjenom profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima koji mogu uložiti najmanje 400.000 kuna.

Erste Asset Management (EAM) osniva još jedan alternativni investicijski fond namijenjen institucionalnim ulagačima te uskom krugu imućnijih privatnih investitora.

Na jučerašnjoj sjednici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) EAM je dobio odobrenje za osnivanje i upravljanje PR-AZ-1 otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom.

U Hanfinu rješenju stoji kako iz pravila fonda proizlazi kako je riječ o multi asset fondu, namijenjen ulaganju profesionalnih i kvalificiranih ulagatelja.

Dionice i obveznice

Drugim riječima, fond nije namijenjen malim ulagačima, o čemu govori i podatak da minimalni iznos prve uplate jednog ulagatelja koji namjerava kupiti udjele u fondu ne smije biti manji od 400.000 kuna, a iznos svake sljedeće uplate od 10.000 kuna.

PR-AZ-1 fond namjerava ulagati veći dio imovine u Hrvatsku, ali i investirati u zemlje regije, srednje i istočne Europe, te u druge zemlje s tržištem kapitala u razvoju, dok je ulaganje na razvijena tržišta kapitala moguće u skladu s tržišnim očekivanjima, te kao sredstvo diverzifikacije portfelja.

U sklopu strategije ulaganja navodi se kako je imovina fonda izložena, kako dioničkom tržištu, tako i tržištu obveznica, ovisno o kretanjima tržišta, no niti u jednom trenutku ne smije biti izložena dioničkom tržištu više od 90 posto svoje neto vrijednosti.

Pravila novog fonda propisuju da EAM može alocirati dio imovine u izvedene financijske instrumente, s namjerom ostvarenja većeg prinosa, povećanja likvidnosti, ostvarivanja izloženosti pojedinom instrumentu na efikasniji način ili uz niže troškove ili radi zaštite od faktora rizika.

„U tu svrhu Društvo će koristiti instrumente kao što su futures ugovori, opcije, forward i swap transakcije te ostale tehnike i instrumente učinkovitog upravljanja portfeljem fonda, poput repo transakcija, transakcija kupnje i ponovne prodaje, transakcija prodaje i ponovne kupnje (buy-sell back i sell-buy back) te pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane.

Pri tome, iznos financijske poluge odnosno ukupne izloženosti neće iznositi više od 400 posto neto vrijednosti imovine“, stoji u Hanfinu rješenju. S obzirom na instrumente u koje će ulagati, EAM je fond okvalificirao kao visokorizični.

Naknada 0,9 posto

Što se tiče naknada, pravila propisuju da se ulagateljima ne naplaćuje niti ulazna, niti izlazna naknada. EAM naplaćuje naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 0,9 posto (i početna naknada za upravljanje iznosi 0,9 posto) od neto imovine fonda godišnje, a naplaćuje se jednom mjesečno.

Inače, EAM upravlja s još dva alternativna investicijska fonda s privatnom ponudom. Prema podacima iz Hanfina rujanskog izvješća, Erste PB1 najveći je takav fond u zemlji s imovinom od 1,56 milijardi kuna. U Erste PB2 nalazi se 35 milijuna kuna imovine. Ipak, posao s alternativnim investicijskim fondovima i dalje predstavlja manji segment za domaću fondovsku industriju.

O tome govori i podatak da je krajem rujna u takvim fondovima bilo pohranjeno 1,86 milijarde kuna, a tu je i 719,3 milijuna kuna u posebnim alternativnim investicijskim fondovima. Za usporedbu, u „običnim“ otvorenim investicijskim fondovima u koje mogu ulagati i mali ulagači u rujnu se nalazilo 17,3 milijarde kuna.

Komentirajte prvi

New Report

Close