Ono što je gorivo za aute, to je novac za poslovanje

Autor: Vlatka Sakar , 04. studeni 2015. u 16:27
Najveći je rizik jednog posla manjak novca/FOTOLIA

Društvo može biti visoko profitabilno, a u isto vrijeme nelikvidno i zbog toga može otići u stečaj.

Osnovni je cilj upravljanja novcem financijska stabilnost društva, odnosno sprječavanje nestašice novca i optimalno investiranje njegovog viška. Za dobro upravljanje novcem potrebno je redovno sastavljati i analizirati izvještaje o novčanim tokovima te pravovremeno kratkoročno i dugoročno projicirati novčane tokove.

Tako se pravovremeno mogu uočiti eventualni problemi s novcem, potrebe za dodatnim financiranjem, viškovi novca u određenim razdobljima te se može reagirati na odgovarajući način. Manjkove novca je moguće premostiti prodajom uložene imovine, ubrzanjem konverzije imovine u novac, dodatnim zaduživanjem ili smanjenjem troškova. Za veće se  investicije dodatna novčana sredstva mogu osigurati iz dugoročnih ili kratkoročnih posudbi, odgodom isplate dividende dioničarima ili izdavanjem nove serije dužničkih ili vlasničkih vrijednosnih papira. Ono što je gorivo za automobil, to je novac za poslovanje. Obveze prema dobavljačima, zaposlenicima, zajmodavcima i investitorima mogu se plaćati samo novcem.

Taksi uslugu, kupljenu robu ili kredit možemo platiti samo novcem, a ne "djelićem obveznice" ili "djelićem dobiti". Našim vjerovnicima treba novac, a ne neka druga vrsta imovine. U poslovanju novac kao sredstvo plaćanja ima prioritet. Stoga je osnovni cilj svakog poslovanja generirati dovoljno novca za podmirenje dnevnih dospjelih obveza te za financiranje razvoja bez kojeg nema opstanka. U uvjetima zadovoljavajuće likvidnosti menadžment može neometano razvijati nove proizvode, osvajati nova tržišta i unapređivati organizaciju društva. Nasuprot tome, u uvjetima nestašice novca, menadžeri troše vrijeme i energiju na panično smanjivanje ili odgađanje odliva novca i na iscrpljujuće pokušaje osiguranja skupog novca potrebnog za plaćanje najnužnijih obveza uz velike neugode. Osiguranje novca je kratkoročni prioritet svakog posla.

Društvo može biti visoko profitabilno, a u isto vrijeme nelikvidno i zbog toga može otići u stečaj. Manjak novca može se izbjeći i u najgorim kriznim vremenima ako se društvo pridržava zlatnih pravila dobrog upravljanja novčanim tokovima.Često puta poduzetnici smatraju da je upravljanje novcem banalna funkcija odnosno sama po sebi razumljiva, da tu funkciju obavljaju na zadovoljavajući način a ako do teškoća dođe, da nije njihova krivnja već "viša sila".

Međutim, smatramo da se dobrim upravljanjem novca mogu izbjeći mnogi problemi i da je toj funkciji potrebno posvetiti punu pažnju. Što znači dobro upravljanje novcem? Postoje mnoge uže i šire definicije upravljanja novcem, ali sve se one svode na isto.  Efikasno upravljanje novcem unapređuje novčane tokove društva, osigurava likvidnost, sprječava krizne situacije (manjak novca) koje dovode do  insolventnosti ili stečaja, pronalazi načine financiranja novih projekata te optimalno investira novčane viškove.

Najveći je rizik jednog posla manjak novca. Taj se rizik može izbjeći dobrim upravljanjem novcem i radnim kapitalom. Radni kapital je kratkoročna imovina umanjena za kratkoročne obveze. Upravljanje novcem, odnosno radnim kapitalom obuhvaća nadzor i praćenje te planiranje i kontrolu novčanih tokova i stanja novca radi održavanja likvidnosti i ulaganja viškova. Dobro upravljanje novcem je posebno značajno za male poduzetnike koji imaju otežan pristup prihvatljivim kreditima i nepovoljan obrtni ciklus.

Osnovne odrednice dobrog upravljanja novcem

 • Odrediti razinu novca potrebnog za dnevno poslovanje
 • Održati zadanu dnevnu razinu novca i izbjeći njegovu nestašicu
 • Osigurati potrebna novčana sredstva  uz prihvatljiv trošak
 • Optimalno investirati viškove novca uz što manji rizik i što veći prinos
 • Kontrolirati razinu zaliha, potraživanja i obveza prema dobavljačima
 • Unaprijediti novčane tokove ubrzavanjem konverzije drugih vrsta imovine u novac
 • Odrediti optimalne načine dugoročnog i kratkoročnog financiranja projekata
 • Kontrolirati posudbe, troškove kamata i naknade banci
 • Paziti da rast poslovanja ne nadmaši  kapacitete financiranja
 • Kontrolirati troškove društva
 • Efikasno organizirati odjel riznice, odnosno financija i računovodstva

Komentirajte prvi

New Report

Close