Donošenje odluka u realnom vremenu postaje imperativ uspjeha i održivosti

Autor: PD VL native tim , 15. rujan 2021. u 22:00
Prikupljene informacije input su optimalnog vođenja, pravovremenog i prediktivnog održavanja te kvalitetnog planiranja/SHUTTERSTOCK

Mogućnost kvalitetnog planiranja kotačić je koji u proizvodnji dovodi do povećanja efikasnosti.

Važne odluke koje utječu na proizvodni proces uvijek se trebaju temeljiti na činjenicama, a ne pretpostavkama, teorijama ili mišljenjima.

Nove tehnologije i njihova primjena dovele su do stvaranja nove digitalne ere proizvodnje, gdje korištenje podataka pospješuje planiranje operacija i prodaje te posljedično smanjuje troškove koji nastaju uslijed pogrešaka.

O važnosti razmjene podataka u stvarnom vremenu, ali i benefirima korištenja softverskih tehnologija razgovarali smo s direktorom prodaje za industriju i komercijalno zgradarstvo iz Schneider Electrica Tomislavom Ščrbakom.

‘’Uz razvoj tehnologije, poglavito IoT/IIoT I digitalizacije, danas je moguće iz svih procesa prikupiti velike količine podataka iz kojih se analitičkim alatima mogu dobiti važne informacije koje omogućuju brže odlučivanje i bolje upravljanje’’, objašnjava na samom početku direktor prodaje Schneider Electrica Tomislav Ščrbak.

Proširena stvarnost

Donošenje odluka u realnom vremenu postaje imperativ uspjeha i održivosti. Prema riječima Ščrbaka, informacije prikupljene iz procesa input su optimalnog vođenja, pravovremenog i prediktivnog održavanja te kvalitetnog planiranja. Mogućnost kvalitetnog planiranja kotačić je koji u proizvodnji dovodi do povećanja efikasnosti i efektivnosti trenutog poslovanja.

“Ovakav pristup temeljen na stvarnim informacijama bez velikog utjecaja pretpostavki i ključeva kreiranih u prošlosti, a koji danas mogu imati i znatna odstupanja od stvarnog stanja, moguće je donošenje ‘ispravnijih’ strateških odluka o novim investicijama i daljnjem razvoju poslovanja”, objasnio je Ščrbak.

Novi zaposlenici također su investicija i bitan izbor ako govorimo o razvoju poslovanja, međutim ako u obzir uzmemo vremena nekada i sada – danas je poželjna računalna pismenost i služenje nizom softvera ili aplikacija. Trendovi starenja radne snage i odlaska u mirovinu dugogodišnjih djelatnika koji imaju visoko znanje i razumijevanje procesa koje vode, transfer znanja na nove generacije postaje ključ uspjeha.

“Gledajući mogućnosti mobilnosti i proaktivnosti zaposlenika kod promjene radnog mjesta, prebacivanje (transfer) znanja o tijeku operativnih postupaka na softversku platformu ne samo da omogućuje brže uvođenje u posao odnosno smanjuje troškove osposobljavanja novih djelatnika već i služi kao baza znanja koja ne nestaje odlaskom tih istih djelatnika s trenutne pozicije.

Korištenjem proširene stvarnosti kroz aplikaciju poput AOA omogućuje se brzo i sigurno interaktivno pristupanje aktivnostima poput održavanja te je učenje na način u kojemu djelatnik sam odrađuje aktivnosti, znatno efikasnije’’, ističe Ščrbak.

Proširena stvarnost, dakle, igra svoju bitnu ulogu u podizanju procesa na novu razinu. Odluke se donose samo na temelju podataka i samo njih je potrebno naučiti razumjeti, prethodna iskustva i perspektive trećih strana ne igraju bitnu ulogu prilikom donošenja odluka.

Takav pristup proizvodnji omogućuje brzu razmjenu informacija i smanjenje pogrešaka u proizvodnji koje mogu biti razlog novčanih gubitaka. Kako bi se smanjile greške u proizvodnji, kod adaptiranja AOA aplikacije za pojedine procese moguće je kreiranje različitih procedura koje mogu uključivati i detaljno razrađene korake vezane uz sigurnost radnika na održavanju, ali radnika koji bi se mogli naći u blizini.

Kako nam objašnjava Ščrbak, to uključuje procedure poput potvrde korištenja potrebne zaštitne opreme, osiguranja mjesta servisa, te navođenja korak-po-korak kako bi se izbjegla neželjena situacija poput prskanja vrelom vodom ili istjecanja kemikalija.

Povećeti parametre proizvodnje

“Uz procedure, serviseru je odmah dostupna sva pohranjena dokumentacija, a moguće je snimiti i kratke filmove kako odraditi pojedine kompleksnije radnje. Dodatno kod većih pogona, ovakva aplikacija skraćuje vrijeme detekcije kvara i do osam puta što znatno skraćuje vrijeme servisa odnosno prekida proizvodnje”, dodao je Ščrbak.

Korištenje AOA (Augmented Operator Advisor) softvera u proizvodnji dovodi do povećanja sigurnosti, ali kroz smanjenje prekida i zastoja u proizvodnji povećava i konkurentnost kao jedan od glavnih ciljeva proizvodnih kompanija.

“Vjerujem da je to jedan od ciljeva većine naših proizvodnih kompanija, da li govorimo o onima koje već sada imaju konkurentne i tražene proizvode pa bi korištenjem ove tehnologije mogli povećati parametre proizvodnje, ali i za one kompanije koje na taj način mogu povećati konkurentnost kroz smanjenje troškova održavanja i poboljšani ROI”, zaključio je direktor prodaje iz Schneider Electrica Tomislav Ščrbak.

New Report

Close