Pred vratima EU novac za tehnološke tvrtke

Autor: Tajana Štriga , 24. veljača 2022. u 22:00
Foto: Shutterstock

Među prvim natječajima u najavi za ovu godinu jest ‘komercijalizacija inovacija’, planiran za prvi kvartal.

Postojeće programsko razdoblje Europske unije planirano za razdoblje od 2021. do 2027. najizdašnije je do sada te Hrvatskoj na raspolaganje stavlja preko 25 milijardi eura. Usporedbe radi, godišnji bruto domaći proizvod Hrvatske iznosio je nešto više od 55 milijardi eura u prošloj godini. Veličina raspoloživih sredstava ohrabrujuća je, ali ne i dovoljna za proglašenje uspjeha.

Tek efikasnom te tržišno i razvojno orijentiranom distribucijom sredstava mogu se postaviti zdravi temelji rasta i razvoja domaćeg gospodarstva u dugom roku. Prvi korak prema tome je adekvatna informacija potencijalnih prijavitelja kako bi što prije mogli prepoznati natječaje od interesa te se početi pripremati za njih.

Jasan plan

Među prvim natječajima u najavi za ovu godinu jest “Komercijalizacija inovacija” koja je planirana za prvi kvartal godine. Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzećima sa zrelim inovacijskim projektima koji su blizu izlaska na tržište (TRL razine 7 ili više). TRL (odnosno Razina tehnološke spremnosti) mjerni je sustav kod kojega svaka razina karakterizira stupanj u razvoju tehnologije. Postoji 9 razina tehnološke spremnosti, a da bi se projekt smatrao razinom 7 i bio prihvatljiv za financiranje u sklopu ovog natječaja, potrebno je imati prototip čije je djelovanje testirano u operativnom okruženju na pretkomercijalnoj razini.

Uz navedeno, potreban je i jasan plan proizvodnje te komercijalizacije proizvoda (TRL 8 i 9). Da bi se proizvod ili usluga smatrao inovacijom u kontekstu ovog natječaja, njegove funkcionalnosti u smislu primjene i karakteristika moraju se znatno razlikovati u odnosu na postojeća tržišna rješenja. Osim inovativnosti projekta u obzir će se uzimati i vjerojatnost komercijalnog uspjeha.

5,32

milijuna kuna maksimalni je iznos financiranja u sklopu ovog natječaja

Iako detalji natječaja još uvijek nisu poznati, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti doznajemo da ukupan proračun za ovaj natječaj iznosi 380 milijuna kuna. Ulaganje će tako podržati najmanje 95 malih i srednjih poduzeća tijekom jednog poziva, a iznos financiranja po projektu se kreće od 760.000 kuna do maksimalno 5,32 milijuna kuna.

Dodatne bodove ostvariti će oni prijedlozi koji doprinose zelenoj tranziciji kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i poticanje kružnog gospodarstva. I dok doprinos zelenoj tranziciji nije izričito propisan natječajem, projekt mora zadovoljiti načelo “do no significant harm”, odnosno ne smije imati negativan učinak na šest okolišnih ciljeva utvrđenih u sklopu Taxonomy regulative EU.

Okolišni ciljevi uključuju ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima, održivu upotrebu i zaštitu voda i marina, sprečavanje i kontrolu zagađenja, prelazak na kružno gospodarstvo te zaštitu i obnovu bioraznolikosti i ekosustava.

Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge. Na primjer, prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključuju dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključuju pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.

Uz “Komercijalizaciju inovacija”, u prvom kvartalu očekuje se i objava natječaja “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” koji je namijenjen inovativnim malim i srednjim poduzećima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte TRL razine 5-8, odnosno one projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište.

Prijaviti se mogu poduzeća koja su na tržištu prisutna maksimalno pet godina, s donekle definiranim timom te projekti s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji. Bespovratna sredstva služe kao podrška za razvoj proizvoda i povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta što uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja.

U fokusu održivi razvoj

Financirane aktivnosti također mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama/klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Ukupan proračun za ovaj natječaj je planiran u iznosu od 141,7 milijuna kuna, a ulaganjem će se podržati do 141 malih i srednjih poduzeća s pojedinačnim potporama do milijun kuna.

Općenito gledajući, u fokusu politika i mjera ovog programskog razdoblja EU nalazi se težnja za ostvarenjem sustavne integracije održivog razvoja te zelene i digitalne transformacije gospodarstva. Tako već u drugom kvartalu godine možemo očekivati natječaj “Vaučeri za digitalizaciju” sa maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava od 150.000 kuna te natječaj “Bespovratne potpore za digitalizaciju” sa maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava od 750.000 kuna.

U toku ove godine se očekuje i objava natječaja “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” sa maksimalnim iznosom potpore od 7,5 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji biti će mikro, mala i srednja poduzeća, a ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije.

Uz navedeno, u drugoj polovici godine možemo očekivati objavu natječaja “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma”. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj biti će mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, a primarni fokus bit će na investiranju u slabije razvijena turistička područja Hrvatske.

U potencijalnom nedostatku provedbe javnog savjetovanja prije objave natječaja, vremenski okvir za pripremu opsežne projekte dokumentacije je relativno kratak. Ozbiljna priprema projekata koja maksimizira vjerojatnost uspjeha na natječaju traje mjesecima te iziskuje značajnu količinu ljudskih resursa. Istovremeno, usprkos značajnom povećanju iznosa raspoloživih sredstava iz fondova, povećana je i konkurencija među zainteresiranim prijaviteljima s obzirom da se sve više poduzeća okreće ovom obliku financiranja.

Dodatno, značajan interes za bespovratna sredstva možemo očekivati upravo kod mladih i inovativnih poduzeća s obzirom da njima klasično bankarsko financiranja često nije opcija dok su alternativni izvori financiranja u Hrvatskoj na i dalje zanemarivim razinama. Upravo iz tog razloga savjetujemo prijaviteljima da se počnu pripremati i prije službene objave natječaja i potvrde točnih uvjeta, a vodeći se pritom okvirom navedenim u Planu oporavka i otpornosti, sličnim natječajima iz prijašnjih godina te savjetima iskusnih konzultanata iz ovog područja.

Komentirajte prvi

New Report

Close