Otvorena prva Eco-Sandwich kuća

Autor: Marta Duić , 23. rujan 2016. u 14:06
Kuća se nalazi u Koprivnici i jedna je od 12 planiranih kao novi stambeni tip unutar programa POS-a

Projekt je nastao kao rezultat suradnje Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnika iz industrije, Knauf Insulationa, Betona Lučko i Eurcoa.

Prva Eco-Sandwich® kuća, otvorena 7.rujna, jedna je od dvanaest planiranih tipskih više-obiteljskih kuća s tri stana kao novi stambeni tip unutar programa poticane stanogradnje (POS). Energetskog je razreda A+ te je smještena u Zelenom kvartu grada Koprivnice. Ova kuća je prva realizacija predgotovljenog ventiliranog fasadnog sustava Eco-Sandwich®.

Projekt Eco-Sandwich® nastao je kao rezultat suradnje hrvatskih znanstvenih institucija, točnije Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnika iz industrije, Knauf Insulation, Beton Lučko i Eurco, a odobren je za financiranje u okviru programa Europske unije CIP-EIP-Eco-Innovation 2011. Glavni ciljevi projekta su vezani uz poticanje recikliranja građevinskog otpada i povećanje učinkovitog korištenja postojećih resursa te promocija korištenja toplinsko-izolacijskih materijala na bazi Ecose® tehnologije, prve i originalne tehnologije veziva bez fenola i formaldehida i na bazi prirodnih materijala.

Zelena javna nabava
Prva izvedba Eco-Sandwich® kuće realizirana je u suradnji s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice, a projekt je ostvaren zahvaljujući i prvoj primjeni održive, inovativne, zelene javne nabave kao modela financiranja u Hrvatskoj. Prva Eco-Sandwich® kuća, prvo je ostvarenje i pilot-projekt kojim se istražuju mogućnosti primjene sustava.  Upravo zbog toga je zgrada kompleksnijeg, razvedenog oblika te se na kući pojavljuju elementi kao što su konzole, ugaoni prozori, terase, lođa, balkon, kako bi se kroz projekt i izvedbu riješilo što više karakterističnih detalja i na taj način stvorilo svojevrsni katalog kvalitetnih rješenja za buduće primjene. U ovojnici zgrade ugrađeni su sustavi za mjerenje temperature, relativne vlažnosti i sadržaja vlage koji su relevantni za utvrđivanje kvalitete materijala i potvrde učinkovitosti Knauf Insulation izolacije i cijelog fasadnog sustava Eco-Sandwich®.

Otporno na požare
Eco-Sandwich® panel ima mali koeficijent prolaska topline (U-vrijednost), čemu posebno doprinosi Knauf Insulation Ecose® izolacija ugrađena između betona s recikliranim agregatom. Cjelokupni fasadni sustav Eco-Sandwich® je otporan na požar (EI 90) te ga je moguće ponovo iskoristiti i u cijelosti reciklirati. U usporedbi s drugim rješenjima koja postoje na tržištu, pretpostavljajući jednaku debljinu toplinske izolacije, Eco-Sandwich® zidni paneli imaju povoljnije karakteristike u pogledu troškova životnog ciklusa i svojstava, uz istovremeno postizanje znatno manjeg stupnja utjecaja na okoliš.

Brojne nagrade
Eco-Sandwich® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacija INOVA 2014 u Bruxellesu. Na sajmu BAU 2015., Eco-Sandwich® je bio nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset najčešće spominjanih noviteta sajma BAU. Eco-Sandwich® zidni panel predstavljen je i na sajmu inovacija u Genevi o kojem je na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a dan poseban osvrt od strane veleposlanice SAD-a. Proizvod Eco-Sandwich® također je na 38. internacionalnoj izložbi inovacija INOVA dobio zlatnu medalju i nagradu INOVA za najbolju ekološku inovaciju.

Komentirajte prvi

New Report

Close