Električni automobili više neće biti potpuno bešumni: Uskoro će svi novi morati umjetno emitirati neki zvuk

Autor: Poslovni.hr , 10. lipanj 2019. u 10:47
Foto: Getty Images

Događa li vam se da hodajući ulicom odjednom, bez ikakva zvukovnog traga, spazite iza sebe električni automobil?

Još 2014. godine Europski parlament odlučio je u okviru Vijeća Uredbom pod brojem 540/2014. da svi novi električni i hibridni automobili moraju biti opremljeni umjetnim zvukom (motorom), koji skreće pozornost na njihov pristup. Kako piše tportal, pozadina toga je činjenica da se slijepi ljudi oslanjaju isključivo na svoj sluh. U cestovnom prometu obično se temelje na buci motora s unutarnjim izgaranjem. Buke u radu elektromotora kod električnih automobilima u biti nema, pa je njihova najveća prednost u isto vrijeme i njihov veliki nedostatak. Američki odjel za sigurnost cesta i automobila (US Department of Road and Vehicle Safety ili NHTSA) utvrdio je da su električni automobili 37 posto više uključeni u nesreće s pješacima nego automobili s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Kako bi se to promijenilo, novi električni i hibridni automobili morat će biti opremljeni sustavom AVAS(Acoustic Vehicle Alerting System ili akustični sustav za upozoravanje na vozila) u EU od srpnja 2019. A u SAD-u tek od 2020.

U Članku broj VIII. stoji da proizvođači moraju ugraditi sustav AVAS koji udovoljava zahtjevima utvrđenima u čl. VIII. u nove tipove hibridnih električnih i potpuno električnih vozila do 1. srpnja 2019. Proizvođači moraju ugraditi sustav AVAS u sva nova hibridna električna i potpuno električna vozila do 1. srpnja 2021. Prije tih datuma, ako proizvođači odaberu ugraditi sustav AVAS u vozila, oni osiguravaju da ti sustavi budu sukladni zahtjevima iz čl. VIII.

Sustav AVAS mora automatski generirati kontinuirani zvučni signal u rasponu brzina između pokretanja i brzine od približno 20 km/h. Isto vrijedi i za vožnju unatrag. Pri većim brzinama od 20 km/h, umjetni zvuk za električne automobile više nije potreban jer je buka nastala kotrljanjem guma po podlozi veća od zvuka generatora zvuka ili konvencionalnog motora. Zanimljivo, u SAD-u je ta brzina određena na 30 km/h. Zanimljivo je i to da mora postojati lako dostupan prekidač koji omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju. Ono što je važno je da se AVAS mora automatski aktivirati kada se vozilo ponovno pokrene. Istodobno, sustav može reagirati pojačanom glasnoćom u ovisnosti o porastu brzine.

Komentari (1)
Pogledajte sve

A da narede i da ispuštaju nekakav dim?
Zašto bi bili i tihi i bez dima?

New Report

Close