Do 2027. tržište e-fakturiranja doseći će vrijednost od 25 milijardi eura

Autor: PD VL native tim , 12. svibanj 2022. u 22:00
Foto: SHUTTERSTOCK

Istraživanja pokazuju da se njihovom primjenom znatno smanjilo vrijeme obrade i rokovi plaćanja.

Globalno tržište e-fakturiranja godišnje raste po stopi od 20,4 posto i očekuje se da će do 2027. doseći vrijednost 24,7 milijardi eura.

Samo u Europi svake godine obradi se oko 16 milijardi B2B e-računa što prema procjenama Deutsche Bank dovodi do uštede od 260 milijardi eura.

Osim toga, vrijeme obrade smanjeno je za 65 posto, a postotak plaćanja na vrijeme povećan je za 15 do 59 posto, kažu u Brodminu. Ipak, treba napomenuti da je pandemija utjecala na kašnjenje plaćanja e-računa, posebno u 2020. godini, što se već dosta popravilo u 2021. godini.

20,4

posto godišnji rast vrijednosti globalnog tržišta e-fakturiranja

Najveću stopu kašnjenja plaćanja faktura u 2020. u Europi su imale Rusija (6,2%), Poljska (4,5%) i Velika Britanija (3,8%). S druge strane, sjevernoeuropske zemlje poput Danske i Nizozemske imale su točne, tj. ispod 30 dana, stope plaćanja.

U Hrvatskoj je na centralnu platformu servisa e-Račun za državu na kraju 2021. registrirano ukupno 42.707 korisnika, od čega je 5766 obveznika javne nabave te 36.941 poslovnih subjekata u svojstvu izdavatelja e-računa prema obveznicima javne nabave.

16

milijardi B2B e-računa u Europi godišnje

Ukupno je u 2021. na centralnoj platformi servisa e-Račun izmijenjeno 5.700.420 e-računa, što je dva puta više nego 2019. godine.

Gledano prema pošiljateljima, ukupno ih je 2021. bilo 61.819, od čega je više od polovice njih poslalo do 10 e-računa. Za pretpostaviti je da je većinom riječ o manjim poslovnim subjektima koji imaju potrebe samo za povremenim slanjem e-računa prema obveznicima javne nabave.

260

milijardi eura godišnje se uštedi na B2B e-računima u Europi

U kategoriju pošiljatelja koji šalju preko 1000 e-računa godišnje spadaju veći poslovni subjekti koji redovno šalju e-račune prema obveznicima javne nabave, ali i sami obveznici javne nabave koji imaju ulogu dobavljača i šalju e-račune prema drugim obveznicima javne nabave ili poslovnim subjektima.

* Sadržaj omogućila FINA

New Report

Close