Devet ključnih projekata kojima Rijeka postaje pametni grad

Autor: Ana Maria Filipović Grčić , 23. rujan 2017. u 10:23
Startup inkubator daje potpore mladima do 29 godina da razviju svoju poslovnu ideju

Poslovni dnevnik je već 2015. prepoznao potencijal grada Rijeke te mu je u kategoriji Pametnija ekonomija dodijelio nagradu Gradovi budućnosti za projekt Startup inkubator za mlade.

Podizanje kvalitete života građana, transparentnost rada lokalne samouprave, mnoštvo razvojnih programa namijenjenih poduzetnicima, otvaranje poduzetničkih centara i inkubatora, zaštita okoliša, pametno upravljanje resursima, uključujući i novac iz gradskog proračuna – tek je dio šireg popisa aktivnosti koje Rijeka u smjeru transformacije u pametni grad u posljednjih nekoliko godina poduzima.  

Takvim se pristupom nastoji razviti partnerski i suodgovoran odnos Rijeke i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici, poručili su iz Grada koji je nedavno objavio i Mandatno izvješće (MI) 2013 – 2017, dokument koji donosi pregled aktivnosti poduzetih u protekle četiri godine. U razgovoru s različitim gradskim uredima u Rijeci te oslanjajući se na MI izdvojili smo devet ključnih riječkih projekata.

1. Socijalni kalkulator
E-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke nastao je kako bi se građanima, potencijalnim korisnicima socijalnih pomoći pružila pouzdanija informacija od one koja se pruža telefonom ili na info pultu, brža od one koju dobiju putem e-maila i povjerljivija od one licem u lice. Do informacije o tome mogu li dobiti gradsku socijalnu pomoć i na koji način i to bez potrebe online registracije, građani mogu doći s bilo kojeg mjesta gdje imaju pristup internetu, dok je E-Savjetnik sadržajno i vizualno prilagođen i najzahtjevnijim korisnicima – onima koji se otežano služe novim digitalnim tehnologijama. Ovaj online servis za građane prvi je tog tipa u Hrvatskoj, iako slični web socijalni savjetnici postoje u mnogim europskim zemljama i šire, što je i razumljivo s obzirom na to da je informatička pismenost građana u tim zemljama na višoj razini. 

2. Riječki program lokalnog partnerstva
Navedena inicijativa omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i vijeća mjesnih odbora u suradnji s Gradom realiziranju manji zahvati u komunalnoj infrastrukturi i uređenju manjih javnih površina. Naglasak je na tome da građani sami detektiraju problem, predlože način njegovog rješavanja te da u suradnji s Gradom kao partnerom, ali i angažmanom šire lokalne zajednice, riješe i realiziraju svoj prijedlog.

3. E – Konzultacije
Kao projekt uključivanja građana u donošenje odluka, Grad Rijeka je E-konzultacije pokrenuo još 2011. godine, odnosno dvije godine prije uvođenja zakonske obaveze tzv. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, pojasnili su u Službi za odnose s medijima grada Rijeke. Specifičnost riječkog modela provođenja E-konzultacije i Savjetovanja ogleda se u edukativno-informativnom pristupu pri kojem se građanima omogućava detaljno upoznavanje s temom savjetovanja ili konzultacije, napominju. Također, Rijeka je zahvaljujući načinu na koji provodi postupke konzultiranja s građanima odnosno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću istaknuta kao primjer dobre prakse u nedavno objavljenom Priručniku za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je objavio Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

4. Startup inkubator
Startup inkubator, projekt potpore mladima do 29 godina da razviju svoju poslovnu ideju, korisnicima tijekom šest mjeseci boravka pruža mogućnost korištenja infrastrukture Startupa, pohađanje edukativno-praktičnih radionica i konzultacija s mentorima, a projektima s elementima inovativnosti pruža se i tehnička i organizacijska pomoć u izradi prototipa proizvoda. Cilj boravka korisnika u Startupu je sagledati tržišnu isplativost ideje, steći poduzetnička znanja i izraditi poslovne planove, a projekti koji su se do sada uspješno razvijali u Startupu dolaze iz područja računalnih aplikacija, industrijskog i modnog dizajna, proizvodnje dijelova za automobilsku industriju, biotehnologije, društvenog poduzetništva, sportskih i brojnih ostalih usluga. 

5. Portal otvorenih podataka Grada Rijeke
Početkom 2017. godine uz objavu novog redizajniranog gradskog portala objavljen je i portal otvorenih podataka Grada Rijeke na kojem je trenutno objavljeno oko 100 baza podataka i takav predstavlja jedinstvenu točku pristupa rastućoj količini podataka kojima raspolaže gradska uprava, ustanove i komunalna i trgovačka društava u vlasništvu Grada. 

6. Portal eUsluga 
Na portalu E-usluga koji je također povezan na gradski portal za mnoge usluge olakšan je pristup putem korištenja web formi, za određeni broj usluga je promjenom načina ostvarivanja usluge smanjen broj dolazaka građana u pisarnicu te je u tijeku povezivanje sa sustavom e-Građani čime će se za još veći broj usluga uskoro značajno olakšati pristup. 

7. ePotpis i elektronički dokumenti
U poslovnim procesima koji dozvoljavaju i priznaju takve dokumente te s ciljem smanjivanja papirnate dokumentacije suvremenim se informatičkim tehnologijama nastoji maksimalno povećati broj digitalno stvorenih dokumenata, potpisanih naprednim digitalnim potpisom. Kako pojašnjavanju iz Grada Rijeke, ovaj je pristup zaživio u nekolicini poslovnih procesa unutar Grada kao što je gradonačelnikov kolegij, interni dokumenti i rješenja i drugi. 

8. Pametne kartice
Baš kao i mnoge europske metropole, Rijeka je u opticaj pustila i pametne gradske kartice, odnosno Rijeka City Card (RCC). Njima korištenje gradskih usluga u domeni javnog prijevoza,  parkiranja vozila i korištenja Gradske knjižnice Rijeka uvelike pojednostavljuje dok je najavljeno i da će se u skoroj budućnosti dodati i brojne nove usluge.

9. ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima 
Valja spomenuti i podatak da je međunarodno udruženje Eurocities Rijeci u siječnju ove godine, a u Microsoftovom centru inovacija u Bruxellesu, dodijelilo nagradu za ICT for Energy Efficiency – Informatičke i komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost u gradovima. Dok su kao konkurencija s druge strane stajali Amsterdam i Valencija. Radi se o projektu iURBAN, sufinanciranom novcem EU iz Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, odnosno inicijativi opremanja 26 riječkih objekata pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i novom informatičkom rješenju za praćenje potrošnje energenata u javnim zgradama.

Na planu gradskog prijevoza i sigurnosti također su učinjeni značajni pomaci. Projektom čistijeg transporta nabavilo i stavilo u promet 30 gradskih niskopodnih autobusa na stlačeni prirodni plin odnosno ekološki prihvatljiviju varijantu pogonskog goriva, kako se navodi u Mandatnom izvješću. Ističe se i korištenje nove tehnologije za povećanje sigurnosti pješaka koja na najugroženijim pješačkim prijelazima svjetlećim markerima (LED tehnologija) kojom se upozorava vozače na blizinu pješačkih prijelaza.

Uz navedene, ali i brojne druge projekte, Rijeka je sve bliže ostvarenju svoga cilja, a to je postati gradom po mjeri čovjeka. 

Komentari (1)
Pogledajte sve

Rijeka je pametan grad jer se ljudi najbrže iseljavaju. Shvatili ljudi koliko je sati

New Report

Close