Sudska praksa: Kada sud pogrešno dopusti povećanje tužbenog zahtjeva

Autor: Mićo Ljubenko , 16. veljača 2020. u 22:00
Mićo Ljubenko

Prvostupanjski sud je odlučivao o zahtjevu gdje preinaka nije dopuštena, presudu je trebalo ukinuti.

Županijski sud u Varaždinu je u odluci Gž-1969/18 primijenio stajalište zauzeto i na sastanku predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog 15. lipnja 2018. godine kako se tužba može preinačiti samo do zaključenja prethodnog postupka te da se preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka ne može tražiti niti kao iznimka prema čl. 299. st. 2. ZPP-a.

Nakon provedenog sudsko-medicinskog vještačenja tužitelj je podneskom od 4. svibnja 2018. povisio tužbeni zahtjev za naknadu neimovinske štete s iznosa od 19,200,00 kn označenog u tužbi na iznos od 24,500,00 kn, kojoj preinaci se tuženik usprotivio.

Prvostupanjski sud na ročištu održanom 2. srpnja 2018. pozivom na čl. 190. st. 2. ZPP-a dopustio je preinaku smatrajući da to svrsishodnim za konačno rješenje spora.

Prvostupanjski sud je dakle odlučivao o dijelu zahtjeva za koji preinaka nije dopuštena radi čega je zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka temeljem čl. 369. st. 5. ZPP-a trebalo ukinuti prvostupanjsku presudu u toč. I. izreke za iznos od 5300,00 kn, tj. u dijelu kojim je tuženik obvezan tužitelju na ime naknade neimovinske štete isplatiti veći iznos od iznosa od 19,200,00 kn zatraženog u tužbi.

Komentirajte prvi

New Report

Close