Podnositelj nije dobio mogućnost iznositi činjenice i predlagati dokaze na raspravi

Autor: Mićo Ljubenko , 23. veljača 2020. u 22:00
Foto: GettyImages

Nadležni sud nije osigurao podnositelju pravo da se izjasni o izjavi tužitelja kojom povlači tužbu, iako se tužba može povući samo uz pristanak tuženika.

Ustavni sud RH je u odluci U-III-4044/2003 potvrdio stav Vrhovnog suda RH iz odluke broj: Rev-2747/94 od 06.04.1995. godine da stranci nije uredno dostavljen poziv za glavnu raspravu kad je dostava obavljena tako da je dostavljač stranci, koju nije zatekao u njezinu stanu, ostavio obavijest da poziv može u određenom roku podignuti na pošti.

Također, Ustavni sud je zauzeo identično stajalište u svezi neurednosti dostave u odluci broj U-III-2028/2002 od 08.07.2004. godine. Pogrešno stoga zaključuje VTS kada navodi da je sud prvog stupnja osnovano naveo da je tuženik bio uredno pozvan, a što je vidljivo iz dvije obavijesti za naslovnika, a potom i žig i obavijest “Obaviješten, nije podigao pošiljku”, a iz čega pogrešno navodi da je tuženik bio obaviješten o ročištu.

Pravo na pravično suđenje u postupovnom smislu u ovom slučaju povrijeđeno je, jer podnositelju nije bila dana mogućnost iznositi činjenice i predlagati dokaze na raspravi.

Nadležni sud nije osigurao podnositelju pravo da se izjasni o izjavi tužitelja kojom povlači tužbu u ovom postupku, iako je odredbom članka 193.st.2. ZPP-a propisano da se tužba može povući samo uz pristanak tuženika.

Dakle, povrijeđeno je načelo jednakosti sredstava koje na raspolaganju moraju imati obje parnične stranke, jer se prvostupanjsko rješenje o povlačenju tužbe nije moglo donijeti bez saslušanja podnositelja.

Komentirajte prvi

New Report

Close