HBOR – mjere za ublažavanje negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID – 19

Autor: PD VL native tim , 10. svibanj 2020. u 21:59
Moratorij na kredite omogućio sačuvati 57.000 radnih mjesta/Nel PavletiĆ/PIXSELL

Radi se i na drugim mjerama koje će se najviše odnositi na razvoj novih garantnih shema i kreditiranje pandemijom pogođenih sektora.

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID–19, HBOR provodi niz mjera u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti poduzetnika, a time i radnih mjesta:

  1. Moratorij na postojeće obveze

Za više od tisuću poduzetnika, kojima je HBOR-ov kredit odobren izravno, već je omogućeno korištenje moratorija čime se doprinosi očuvanju više od 57 tisuća radnih mjesta koliko ukupno zapošljavaju ovi subjekti. Dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti svojoj poslovnoj banci. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

  1. Reprogramiranje obveza

Poduzetnicima je omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u. Reprogramom se može odobriti produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita.

  1. Portfeljno osiguranje kredita za likvidnost – izvoznici i posredni izvoznici

Korištenje HBOR-ovog portfeljnog osiguranja kao jamstva do 50% iznosa odobrenog kredita i pripadajućih kamata omogućeno je za nove kredite za likvidnost izvoznicima i posrednim izvoznicima. Izvoznici su definirani kao gospodarski subjekti svih veličina iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili najmanje 20% prihoda od izvoza u prethodnoj godini, a posredni izvoznici kao poduzetnici koji su ostvarili najmanje 40% prihoda od prodaje izvoznicima u prethodnoj godini. Portfeljno osiguranje omogućava jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost, a do sada je ugovoreno sa šest banaka. Time je omogućeno odobrenje ukupno više od 5,2 milijarde kuna kredita za likvidnost uz ovakav način osiguranja.

  1. Krediti za obrtna sredstva – kamatna stopa od 0% na udio HBOR-a

Razvijeni su i novi načini kreditiranja likvidnosti poduzetnika čije je poslovanje pogođeno pandemijom COVID – 19. Sredstva iz izvora HBOR-a, uz subvenciju kamate koju je osigurala država, plasiraju se uz kamatnu stopu već od 0% (ovisno o propisima o dodjeli državne potpore). Po programu Obrtna sredstva omogućene su nove pogodnosti za poduzetnike koji imaju posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19.

Sredstva za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza odobravaju se na rok do tri godine po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50% iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od 0% (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Poduzetnici se sa zahtjevom za ova sredstva trebaju obratiti jednoj od četrnaest banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju na ovom programu (iznimno, za kredite u iznosu višem od 37 milijuna kuna moguće je i izravno kreditiranje). Kao jedan od instrumenata osiguranja izvoznici i posredni izvoznici mogu koristiti portfeljno osiguranje kredita HBOR-a. HBOR će kredite za obrtna sredstva odobravati i putem okvirnih kredita bankama čime će se osigurati dodatna razina likvidnosti na tržištu.

  1. Beskamatni krediti za poduzetnike iz turističkih djelatnosti

Poduzetnicima u turističkom sektoru omogućeno je beskamatno kreditiranje zahvaljujući subvenciji kamatne stope Ministarstva turizma. Krediti se odobravaju na rok do 5 godina uz mogućnost počeka do jedne godine. Kamatna stopa može iznositi 0% za razdoblje otplate do 3 godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5% (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Budući da se radi o poduzetnicima koji u velikom broju slučajeva nemaju dovoljno osiguranja u vidu nekretnina i pokretnina, kao dodatna pogodnost omogućeno je odobrenje kredita uz police osiguranja HBOR-a ili jamstvo HAMAG-BICRO-a.

  1. Postojeći programi kreditiranja – kamatne stope 2% i niže

Hrvatskim poduzetnicima i javnom sektoru i sada su, a bit će i u budućem razdoblju, na raspolaganju HBOR-ova povoljna sredstva za financiranje investicija, ali i postojeći programi za kreditiranje obrtnih sredstava.

Kamatne stope po ovim programima za veliki broj poduzetnika su 2% ili niže.

  1. Buduće mjere

HBOR u suradnji s drugim domaćim i inozemnim institucijama radi i na donošenju drugih mjera te će, u skladu sa svojom ulogom, aktivnosti i programe prilagođavati potrebama i okolnostima u kojima posluju hrvatski poduzetnici. To se prije svega odnosi na razvoj novih garantnih shema i kreditiranje pandemijom pogođenih sektora.

New Report

Close