Sudska praksa: Kada se ugovor raskida po sili zakona

Autor: Mićo Ljubenko , 17. siječanj 2016. u 22:00
Mićo Ljubenko

Time što tuženik nije ispunio svoju obvezu uplate 3,000.000 eura u roku za kojeg su utvrdili da je bitan sastojak ugovora, nastupio je raskid ugovora.

Rok za ispunjenje obveze bitan sastojak ugovora

Prema stavu Vrhovnog suda RH, Rev 852/07 time što tuženik M. V. nije ispunio svoju obvezu uplate 3,000.000 eura u roku za kojeg su utvrdili da je bitan sastojak ugovora, po samom zakonu (ex lege) nastupio raskid ugovora. Takvo pravno stajalište ima temelj u čl. 125. st. 4. u vezi sa st. 1. istog članaka Zakona o obveznim odnosima. Naime, kad je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obvezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

U takvom slučaju, prema stajalištu revizijskog suda, nije potrebna nikakva obavijest vjerovnika dužniku, jer je raskid ugovora nastupio po sili zakona.  Obavijest bi značila samo utvrđenje (deklaraciju) već nastupjele činjenice raskida ugovora. Ta obavijest, dakle, nema konstitutivno značenje. Izostanak takve obavijesti ne dovodi dužnika u povoljniji pravni položaj, jer dužnik mora znati kakve su posljedice neispunjenja ugovora u situaciji kad je rok u kojem je tuženik trebao ispuniti navedenu obvezu bitan sastojak ugovora.

Komentirajte prvi

New Report

Close