Iskoristimo ponuđene modele sufinanciranja jer će se njihov intenzitet smanjivati

Autor: Poslovni dnevnik , 05. studeni 2018. u 21:59
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Eduard Vivoda, član Uprave RITEH-a, govori o provedbi mjera energetske učinkovitosti, načinima sufinanciranja i finaciranja te optimalnim rješenjima koje tvrtka priprema zajedno s klaster partnerima

Tvrtka RITEH već 10 godina aktivno provodi mjere energetske učinkovitosti kod klijenta na svim tipovima zgrada i svim tipovima energetskih sustava koji koriste energije za vršenje nekog rada, neovisno da li se energija koristi u procesu proizvodnje nekog proizvoda ili u svrhu postizanja ugode stanovanja u stambenim ili nestambenim objektima. Misija RITEH-a je pružanje inženjerskih i konzultantskih usluga, te kompletnih rješenja na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Vizija RITEH-a je postati nacionalni centar inženjerske izvrsnosti na području energetske učinkovitosti. Tvrtka djeluje na prostoru cijele RH i inženjeri na poziv klijenta izlaze na teren i rade procjenu potencijala poboljšanja energetske učinkovitosti, koja je za svakog klijenta specifična. Cilj RITEH-a je biti prvi izbor klijentima koji žele ulagati u objekte, smanjiti potrošnju energije i biti energetski učinkovitiji. Pri projektiranju tehničkih sustava zgrade zajedno sa svojim članovima klastera (SOLTECH, ŠTEDNA RASVJETA, TRITEH) koriste tehnološka rješenja koja omogućavaju visoku energetsku učinkovitost. Uvođenje novih sustava koji će povećati uporabnu vrijednost i optimalna tehnička rješenja primjerena pojedinom objektu njihova su vodilja prilikom izrade projekata, a zadovoljstvo korisnika te racionalna potrošnja električne, toplinske i rashladne energije, konačni cilj. Procjenom energetskih potreba definiraju koji će od članova klastera dati rješenje za poboljšanje energetske učinkovitosti i s kojim mjerama, zahvatom i opremom bi bilo optimalno zamijeniti postojeće energetske sustave.
S Eduardom Vivodom, članom Uprave RITEH-a razgovarali smo o važnosti energetskog pregleda, modelima sufinanciranja i kvalitetnoj provedbi mjera energetske učinkovitosti.

Kada se vlasnici nekog pogona, zgrade ili obiteljske kuće odluče za energetsku obnovu koji bi im trebao biti sljedeći korak?

Prvi korak je svakako energetski pregled i analiza potencijala mjera energetske učinkovitosti, te odabir optimalnih mjera koje će klijentu dovesti do najbržih ušteda. Daljnji korak je odabir vremenskog okvira realizacije istih s obzirom na ponuđene modalitete financiranja i sufinanciranja putem (EU natječaja) određenih mjera gdje nastupa član klastera EU konzultant FINESA GRUPA koja za klijenta odabire optimalno rješenje i prati aktualne natječaje i natječaje koji su u najavi.

Na koji se način utvrđuje koji je najprikladniji način energetske obnove nekog pogona, zgrade ili građevine?

Upravo energetski pregled daje najbolji pregled brojnih mjera za provedbu energetske učinkovitosti kod svakog klijenta i za svaku vrstu pogona. RITEH sagledavanjem tehničkih uvjeta natječaja zajedno s klaster partnerima – FINESA GRUPA, SOLTECH, ŠTEDNA RASVJETA i TRITEH – predlaže klijentu najbolje rješenje za povećanje energetske učinkovitosti i realan povrat ulaganja, kao i najbolji način sufinanciranja i financiranja provedbe mjera.

Što je sve potrebno za prijavu za dobivanje bespovratnih sredstava iz FZOEU ili EU?

Prije svega prema natječaju koji je namijenjen određenoj skupini klijenata potrebno je provjeriti prihvatljivost klijenta (administrativnu i tehničku prihvatljivost) s obzirom na legalnost građevine, uredne financijske pokazatelje te mogućnost klijenta za financiranjem onog dijela troška provedbe energetske učinkovitosti za koje se ne odobrava sufinanciranje. Sve što je potrebno klijentu za dobivanje sredstava iz EU sadržano je u tekstu natječaja i suradnjom s RITEH-om zajedno prolazimo kroz isti i odabiremo optimalan put provedbe povećanja energetske učinkovitosti i odabir najboljeg puta financiranja istoga. Za ostatak vrijednosti (nesufinancirani dio) upućujemo na ESCO model sufinanciranja u kojem naši članovi klastera nude mogućnost naplate ostatka vrijednosti iz uštede ili na financijske institucije (HBOR ESIF kreditne linije i dr.) koje daju optimalne kreditne linije i nude mogućnost financijskog zatvaranja provedbe mjera.

Na koje se još načine može povećati energetska obnova pogona, građevina, zgrada ili kuća?

Svaki objekt je priča za sebe. U svakom objektu postoje određene posebnosti i specifičnosti, ali i problematika, koja se zajedno sa korisnikom objekta tijekom provedbe energetskog pregleda iznosi i o čemu se vodi računa kod predlaganja mjera koje se obvezno usklađuju s tehničkim uvjetima natječaja. Koja će se od mjera ili mjere obnove vanjske ovojnice zgrade (izolacija fasade, zamjena prozora, izolacija krova,…) ili ugradnja obnovljivih izvora energije kao energetskih izvora (fotonaponska elektrana, dizalica topline, kotlovi na biomasu,…) ili zamjena energetskih trošila (rasvjeta, elektromotori, pumpe, strojevi i uređaji u pogonu,…) ili automatizacija nadzora i upravljanjem nad potrošnjom energenata, provesti u određenom pogonu, ovisi o kvaliteti provedbe energetskog pregleda i spremnosti klijenta za provedbom i izgradnjom mjera energetske učinkovitosti.

Postoji zakonska obveza provođenja energetskih pregleda. Možete li pojasniti o čemu se radi i tko ih i kako provodi?

Zakonska obveza provedbe energetskih pregleda već je odavno dospjela za sve tipove i objekata i klijenata. Kao dokaz istome navodi se u svim natječajima ovoga tipa obveza prilaganja adekvatnog energetskog pregleda, a izrada istoga nije predmet sufinanciranja. Energetski pregled smije i može provesti samo ovlaštene osobe koje su registrirane kod nadležnog ministarstva, a način provedbe propisan je Pravilnikom, te metodologijom koja je definirana i sastavni je dio navedenog Pravilnika. Svaki se energetski pregled može, da tako kažem, odraditi na minimalnom nivou, ali može se klijentu pružiti i dodatna vrijednost. Zato RITEH zajedno s partnerima prilikom provedbe energetskog pregleda pruža najbolje energetsko i financijsko rješenje trenutno dostupno na tržištu. U RH postoje trenutno dva energetska pregleda čija je izrada zakonski obvezujuća; energetski pregled zagrada i građevina (energetsko certificiranje) i energetski pregled velikog poduzeća. Za svaki od njih je nadležno odgovarajuće ministarstvo, a svaki od njih nosi određene pogodnosti na EU natječaju.

Koja bi za kraj bila vaša poruka onima koji razmišljalju o energetskoj obnovi?

S obzirom na veliki broj natječaja koji su provedeni i koji su u najavi, kompleksnost provedbe energetskog pregleda i odabira mjera, kratak vremenski rok od otvaranja natječaja do pribavljanja sve potrebne dokumentacije, upućujemo potencijalne klijente da se obrate RITEH-u, koji ih, zajedno sa partnerima, vodi kroz kompletnu provedbu mjera energetske učinkovitosti. Iskoristimo ponuđene modele sufinanciranja jer isti neće trajati vječno i svakako će se u bliskoj budućnosti smanjivati intenzitet potpore do potpunog ukidanja.

Komentirajte prvi

New Report

Close