Unaprijeđene su postojeće mjere i osigurani novi poticaji za poslodavce

Autor: Poslovni dnevnik , 15. travanj 2021. u 22:00
Poticaje je prošle godine koristilo 476 poslodavca /SHUTTERSTOCK

Izmijenjena je osnovica izračuna subvencije plaće osoba s invaliditetom; osnovica više nije minimalna bruto plaća, već bruto I plaća.

Poticanje zapošljavanja i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom predstavlja jednu od glavnih zadaća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao nužnog preduvjeta za njihovo uključivanje u društvo, stjecanje ekonomske samostalnosti i izlazak iz socijalne izolacije.

Stoga, neprekidno rade na razvoju i unapređivanju poticajnih mjera i aktivnosti, s primarnim ciljem održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

“Osobe s invaliditetom su heterogena ciljna skupina na tržištu rada, na čiju zapošljivost utječe niz čimbenika, od osobnih karakteristika, stupnja invaliditeta, razine obrazovanja i kvalifikacija, vještina, znanja, prilagodbe užeg i šireg okruženja te pristupačnosti sredine.

Uzevši u obzir navedene aspekte, ističu iz Zavoda, ustrajno rade na razvoju i pripremi učinkovitih mjera za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti što većeg broja osoba s invaliditetom, koje će najdjelotvornije odgovoriti na potrebe poslodavaca, ali i samih osoba s invaliditetom, te cjelovito nadograditi sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Upravo u cilju jačanja učinkovitosti postojećeg sustava poticaja od 1. siječnja 2021. godine dostupan je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020), koji je proširio mogućnosti korištenja postojećih poticaja, te je osigurao i dva nova oblika poticaja.

Održavanje zaposlenosti

“U segmentu postojećih poticaja, subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sada se može koristiti za sve osobe s invaliditetom upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a ne isključivo za one, zaposlene iznad kvote.

Ovaj poticaj mogu koristi svi poslodavci na otvorenom tržištu rada te zaštitne i integrativne radionice”, naglašavaju iz Zavoda i dodaju, kada je riječ o novim oblicima poticaja, da su od 1. siječnja poslodavcima dostupni Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim i zaštitnim radionicama.

Također, Pravilnikom je izmijenjena osnovica izračuna subvencije plaće osoba s invaliditetom. Osnovica više nije minimalna bruto plaća, već bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom, što je dakako povoljnije za poslodavce.

109,7

milijuna kuna vrijednost je poticaja koje je Zavod dodijelio poslodavcima u 2020. godini

Uz navedene poticaje, poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom Zavod osigurava i sufinanciranje troškova obrazovanja, troškove za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba, troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba, financira troškove stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom, potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom te novčanu nagradu za zapošljavanje izvan/iznad propisane kvote,

Zavod osigurava i specifične poticaje u odnosu na njihovu visinu, namjenu te postupak dodjele sredstava koji uključuje raspisivanje javnog natječaja, čije uvjete određuje Upravno vijeće Zavoda, a odnose se na posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, te kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

Tu su još i osobna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje poticaja su upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te da poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili državi.

Lakše do posla

U 2020. godini Zavod je dodijelio poticaje u ukupnom iznosu od 109.709.968,66 kuna, koje je koristilo 476 poslodavca u Republici Hrvatskoj za zapošljavanje 1513 osoba s invaliditetom.

“Progresivno raste broj poslodavaca/korisnika poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom, samim time i broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se poticaji dodjeljuju, iz čega zaključujemo da opseg mjera Zavoda koje poslodavci primjenjuju doprinosi sposobnosti osoba s invaliditetom da pronađu i održe posao na otvorenom tržištu rada”, zaključuju u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close