Tvrtka Enso d.o.o. potpisala ugovor vrijedan 226.921 kn

Autor: Poslovni.hr , 27. ožujak 2017. u 08:13
Foto: ENSO

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

 

 

Tvrtka ENSO d.o.o. dana 09.02.2017. godine potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Poboljšanje informacijske tehnologije u tvrtci ENSO d.o.o.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ , kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Tvrtka ENSO d.o.o. specijalizirana je za automatizaciju proizvodnih procesa u industriji te je jedna od vodećih tvrtki ove vrste na području kontinentalne Hrvatske. Odobreni projekt nastavak je razvojnih aktivnosti i ulaganja koja se kontinuirano provode u skladu sa zahtjevima i potrebama kupaca te dugoročnim ciljevima tvrtke, koji su primarno usmjereni ka jačanju položaja i konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Na temelju provedene preliminarne analize poslovanja ustanovljeni su slijedeći problemi koje će tvrtka efikasno riješiti spomenutim projektom: nepostojanje mogućnosti pregleda stanja radnih naloga i otežan pristup praćenju i nadzoru provedenih projektnih zadataka, nemogućnost proizvodnje i nadzora nad istom kod zahtjevnijih proizvoda i nepostojanje radne stanice za proizvodnju i implementaciju automatiziranih proizvodnih procesa izvan tvrtke.

Provedbom projekta odnosno implementacijom novih softvera podići će se kvaliteta poslovanja unutar tvrtke, kao i na terenu za vrijeme obavljanja instalacije proizvoda (instalacija automatiziranih proizvodnih procesa) na slijedeći način: uvodi se automatsko praćenje radnih naloga i praćenje postavljanja i instalacije automatiziranih proizvodnih procesa na terenu, uvodi se bolja evidencija i komunikacija s kupcima i klijentima, omogućava jednostavniji pristup i pohrana poslovnih informacija, omogućava jednostavnije praćenje radnih naloga i umanjuje rizik nastajanja pogreške prilikom programiranja i implementiranja automatiziranih proizvodnih procesa (kao proizvoda tvrtke). Uvođenjem novih IKT rješenja optimizirati će se poslovni procesi, integrirati poslovne funkcije, povećati učinkovitost organizacije rada te unaprijediti interakcija s klijentima, što će u konačnici dovesti do rasta konkurentnosti i profitabilnosti tvrtke.

1.2. Podaci o projektu

1. Opći cilj projekta: Doprinos razvoju mikro, malih i srednjih poduzeća u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija
2. Specifični cilj projekta: Poboljšanje tržišnog položaja, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja kroz uvođenje novih IKT rješenja u ENSO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 226.921,90 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 181.537,52 kuna
Odobrena potpora: 163.383,77 kune
Stopa sufinanciranja: 90%
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2016. – lipanj 2017.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

nabavljena i instalirana oprema: 2 stolna i 2 prijenosna računala te NAS server
nabavljeni i instalirani novi programi (softveri): E-PLAN SELECT, TIA PORTAL, FESTO FUIDING FLUIDDRAW GSWF
očuvana postojeća te otvorena nova radna mjesta
povećana razina znanja i kompetentnosti zaposlenika
unaprijeđena konkurentnost tvrtke na domaćem tržištu
povećan izvoz na inozemna tržišta

1.3. Očekivani učinci projekta

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim, srednjoročnim i dugoročnim, učincima: 

smanjenje troškova proizvodnje po jedinici proizvoda
povećanje produktivnosti rada za 10%
povećanje ukupnog prihoda za najmanje 10 % godišnje
očuvanje postojećih radnih mjesta
povećanje broja zaposlenih po stopi od minimalno 10% godišnje

Navedeni učinci jamstvo su ekonomske opravdanosti te financijske i komercijalne održivosti projekta.

1.4. Elementi projekta

Element projekta 1: Nabava i instalacija računalne opreme 
Nabava i instalacija dva stolna računala
Nabava i instalacija dva prijenosna računala
Nabava i instalacija NAS servera

Element projekta 2: Nabava i instalacija novih softvera
Nabava i instalacija E-PLAN SELECT programskog paketa
Nabava i instalacija TIA PORTAL programskog paketa
Nabava i instalacija FESTO programskog paketa
Element projekta 3: Povećanje razine znanja i kompetentnosti zaposlenika
Edukacija za E-PLAN SELECT
Edukacija za rad na NAS serveru

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost
Informiranje javnosti putem radio emisija (Krugoval 93.1 MHz; BBR 100,1 FM )
Objavljivanje novinskog članka (Bjelovarski list)
Postavljanje naljepnica na opremu
Informiranje putem web stranice
Informiranje putem portala Poslovni.hr

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija 
Upravljanje projektom
Provođenje javne nabave

1.5. Horizontalne teme

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.
Provedbom projekta osigurati će se izravan doprinos promicanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti: angažiranje zaposlenika i vanjskih suradnika temeljiti će se isključivo na njihovim stvarnim kompetencijama, a uvođenje suvremenih IKT rješenja radna će mjesta učiniti dodatno dostupnima fizički manje snažnim osobama (žene i osobe s invaliditetom). Prostorna organizacija tvrtke (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima/partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom. Prikupljanje povratnih informacija sastavni je dio procedura sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. U upitnik kojim tvrtka redovito prikuplja povratne informacije od klijenata uvesti će se pitanja koja će osigurati povratnu informaciju o prepoznatljivosti promicanja jednakih mogućnosti.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša. 
Informatizacijom tvrtke smanjiti će se količina otpada i postići ušteda na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga te boljom koordinacijom s inženjerima na terenu smanjiti će se prazni hodovi, uštediti vrijeme i energija te racionalizirati troškovi po jedinici proizvoda i /ili usluge. Nadalje, mjere zaštite na radu vezane uz ovaj projekt, odnosno vezane uz potencijalne opasnosti za zaposlenike koji će koristiti novu opremu i programe provesti će se kroz teorijski dio edukacije – stručnog osposobljavanja za rad na novoj opremi.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Odobreni projekt promiče načela dobrog upravljanja: strateško planiranje, efikasnost, odgovornost i transparentnost. Kako se provodi na području koje je uvršteno u II. skupinu razvijenosti jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti od 70,18%, izravno doprinosi povećanju konkurentnosti MSP-a na ovakvim područjima odnosno povećanje konkurentnosti tvrtke ENSO d.o.o. direktno se odražava na nova zapošljavanja i povećanje životnog standarda zaposlenih, a u konačnici (posredno) i na povećanje potrošnje i razvoj cijelog područja.

Proizvodi tvrtke ENSO d.o.o.:

Više o proizvodima i tvrtki ENSO D.O.O. pročitajte na njihovoj službenoj stranici OVDJE

Komentirajte prvi

New Report

Close