Što poduzetnike očekuje u 2023. pri kreditiranju?

Autor: Vesna Jurković , 27. siječanj 2023. u 07:18
Investicijska financiranja imaju obilježja ulaganja u osnovna sredstva poput nabavke strojeva, …/M. Lukunić/PIXSELL

Dobra je stvar da se u okviru financijskog sektora i dalje razvija ponuda financijskih poluga.

Obzirom da smo na početku novog poslovnog razdoblja i usred novih tržišnih uvjeta, ponajviše se referiramo na promjene cijene novca na financijskom tržištu, te napokon ublažavajućih inflatornih pritisaka na globalnoj razini, dobro bi bilo u ovom trenutku napraviti pregled ponude i uvjeta klasičnih financiranja dugom.

Svakako je dobro staviti naglasak i obratiti pažnju na jamstvene sheme i subvencije, a u funkciji održavanja samoodrživosti, te postizanja rasta u domeni poduzetništva. Naime, iako se trebamo prilagoditi višoj cijeni novca, dobra je stvar da se u okviru financijskog sektora i dalje razvija ponuda financijskih poluga koje se nesmetano koriste u svrhu osiguranja pristupa novom novcu. U poduzetništvu, financijska poluga je nužna, a kako bi se održavala razina postojećih poslovnih aktivnosti, te osigurala samoodrživost i rast poslovnih modela poduzetničkog zamašnjaka.

Grupe financiranja

Obzirom na navedeno niže dajemo prikaz strukture pojedine grupe financiranja dugom s naglaskom na korisnike istoga i to onaj najbrojniji segment poduzetništva Mikro (89,8%), te Mala (8,8%) i srednja poduzeća (1,1%) – SME. Grupe financiranja dugom dijele se na investicijska financiranja te financiranja obrtnih sredstava i dopune likvidnosti. Investicijska financiranja imaju obilježja ulaganja u osnovna sredstva poput nabavke strojeva, proširenja postojećih proizvodnih i poslovnih kapaciteta, ulaganja u digitalna rješenja i slično. U okviru ukupne veličine ulaganja postoji dio koji je namijenjen i za obrtna sredstva, a bez kojih je nemoguće implementirati sam projekt.

89,8

posto poduzeća u Hrvatskoj čine mikro tvrtke, a 8,8 posto mala poduzeća

Glavne karakteristike investicijskih financiranja i obvezne komponente za uzeti u obzir jesu struktura financiranja koja može sadržavati u ukupnoj vrijednosti projekta maksimalno 30% obrtnih sredstava, dok preostali dio treba nositi obilježje osnovnog sredstva. Također, uvijek je potrebno osigurati vlastito učešće u projektu, koje se danas kreće od 15% do 30%. Može se reći da je najčešće 25% dio vlastitog učešća koji banke danas podržavaju.

Kamata se formira nastavno na cijenu novca na financijskom tržištu i na temelju premije rizika projekta i tvrtke, te ročnosti (trajanja) samog financiranja. Trajanje pojedinog financiranja ide od 5 pa do maksimalnih 15 godina, uzevši u obzir današnju ponudu financijskog sektora. Rok se određuje prema planiranju budućih novčanih tokova projekta, te isplativosti istoga na određen vremenski period. Razdoblja korištenja kredita uglavnom ne ulaze u period otplate kredita te se definiraju vremenom potrebnim da se projekt stavi u funkciju, kreću se od 1 mjesec pa do maksimalnih 24 mjeseca.

Razdoblja počeka što se tiče otplate glavnice ulaze u period otplate kredita, no zavise o vrsti ulaganja te vremenu potrebnom za ostvarenjem početnog optimalnog operativnog ciklusa koji generira samo ulaganje, a dokazuje se planiranjem novčanih tokova koji proizlaze kako iz projekta, tako i iz ukupnog poslovnog modela.

Formiranje kamate

Pri financiranju obrtnih sredstava namjena financiranja je operativni ciklus, odnosno financiranje tekućeg poslovanja poput nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja.

Kamata se formira nastavno na cijenu novca na financijskom tržištu i na temelju premije rizika tvrtke, i ista je varijabilna. Također, postoji opcija fiksne kamate. Trajanje pojedinog financiranja ide od 2 pa do maksimalnih 5 godina, uzevši u obzir današnju ponudu financijskog sektora. Rok se određuje prema planiranju budućih novčanih tokova poslovnog modela.

Razdoblja korištenja kredita uglavnom ne ulaze u period otplate kredita te se definiraju vremenom potrebnim da se povuče ukupan iznos kredita, a kreće se od 1 mjesec pa do maksimalnih 12 mjeseci. Razdoblja počeka u specifičnim situacijama poput onih gdje je poslovni model zahvaćen rastom može se odobriti od 3 do 12 mjeseci maksimalno.

U kreditima za dopunu likvidnosti namjena financiranja su “praznine” u novčanom toku uzrokovani ili dugim danima naplate, ili za primjer preuzimanjem većih poslova za koje je potrebna nabavka sirovina, poluproizvoda ili usluga “up front”.

Oblici tih kredita su prekoračenje po žiro računu – limit, te Revolving kredit – limit iz kojeg se povlače tranše. Iznos limita najčešće se kreće između 10% – 15% ukupne razine godišnjih prihoda, a trajanje kredita je 12 mjeseci, po isteku se radi obnova limita.

Najzanimljiviji programi

Što se tiče najzanimljivijih kreditnih programa u 2023. godini, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) nudi investicijski krediti iz NPOO programa uz fiksnu kamatu od 0,4% do 0,8%, rok otplate do 15 godin i rok počeka do 3 godine. HAMAG-ova jamstva odnose se na HAMAG plus jamstva za refinanciranje postojećih obveza, zatim HAMAG portfeljna jamstva do 150.000 eura te HAMAG pojedinačna jamstva do 80% pokrića plasmana.

Komercijalne banke nude financiranje investicija na temelju buduće procjene vrijednosti predmeta financiranja, zatim financiranje investicija i obrtnih sredstava uz komponentu “Inovacije” uz InnovFin jamstva EIB, U najavi je novi paket EIF jamstvenih financijskih instrumenta (Obrtna sredstva, Investicije, Refinanciranja postojećih zaduženja) te Refinanciranja postojećih zaduženja uz HAMAG Plus jamstva.

* Autorica članka je direktorica tvrtke 3D poslovne financije

Komentirajte prvi

New Report

Close