Poduzetnik ste, a ne znate što je osiguranje od profesionalne odgovornosti? Evo kako i zašto bi trebali zaštititi vlastito poslovanje

Autor: PD VL native tim , 21. travanj 2022. u 10:42
Foto: Shutterstock

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pruža nositeljima osiguranja zaštitu od odgovornosti za štete koju mogu prouzročiti prilikom obavljanja svoje profesije.

U novije vrijeme, slijedom pojave velikoga broja slobodnih profesija, a pogotovo onih koje imaju javni značaj, dolazi sve više do razvoja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Institut osiguranja od profesionalne odgovornosti pruža nositeljima osiguranja zaštitu od odgovornosti za štetu koju mogu prouzročiti prilikom obavljanja svoje profesije. Za pojedine profesije zaključenje ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti preduvjet je njihova obavljanja. Ipak, i kada nije strogo zakonom propisana obveza ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti, ono se danas smatra prihvatljivim i učinkovitim načinom zaštite osiguranika od mogućih šteta.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti vrsta je osiguranja osmišljena kako bi zaštitila vlasnike poduzeća, freelancere i sve samozaposlene ako njihovi klijenti opravdano smatraju kako je pružena usluga na neki način nepotpuna, neadekvatna ili neispunjena. U Hrvatskoj, gdje bilježimo porast broja malih i mikro poduzetnika, ovo je definitivno jedan od alata koji rasterećuje, štedi energiju i novac ali i otklanja pitanje o tome “Što bi bilo kad bi bilo”? No, mnogi, nažalost, još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s prednostima osiguranja od profesionalne odgovornosti, stoga i ne znaju kako i na koji način mogu zaštitit vlastito poslovanje.

Svaki obrt, j.d.o.o., d.o.o., tj. bilo koji poslovni subjekt koji pruža profesionalne usluge ili daje savjete može biti tužen ako je naručitelj nezadovoljan njihovim radom. Razlozi su mnogobrojni, kupac može tvrditi da ste bili nemarni u obavljanju posla, pružili pogrešnu obuku zaposlenicima ili ste napravili pogrešku omaškom koja ih je u konačnici dovela do dodatnih financijskih gubitaka. Ono što bi svi poduzetnici trebali imati na umu svakako je odgovor na pitanje zašto je nužno osiguranje od profesionalne odgovornosti? Zato što za svaku nastalu štetu uvijek netko odgovara, a u Zakonu o obveznim odnosima ta je šteta vrlo jasno definirana i odnosi se na umanjenje nečije imovine oštećenjem stvari (obična šteta), sprečavanje njezina povećanja što za posljedicu ima financijsku štetu (izmakla korist) te povredu prava osobnosti – pravo na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života (neimovinska šteta).

Osiguranje od odgovornosti prvotno je bilo zamišljeno kao osiguranje kojim će se pružati zaštita od odgovornosti poslodavca za nezgode na radu njegovih radnika, međutim postepenim razvojem osiguranja, njegov utjecaj se proširio na cjelokupno gospodarstvo i društvo stoga zaštita osiguranika proizlazi iz same ekonomske funkcije osiguranja. Naime, ukoliko osiguranik ne bi imao sklopljeno osiguranje od odgovornosti, svaku štetu koju osiguranik prouzroči trećim osobama, morao bi podmiriti izravno. To bi dovelo do povećane opasnosti za njegovo poslovanje s obzirom na to da se često radi o visokim odštetnim zahtjevima čijim podmirenjem bi poslovanje osiguranika moglo biti ozbiljno ugroženo, pa čak i dovedeno u pitanje.

A kako to ustvari izgleda?

Ako ste poduzetnik i pitate se kako bi to izgledalo u vašem slučaju, uzmimo primjer uobičajene prakse, grafičkog dizajnera koji pruža usluge grafičkoga oblikovanja za svoje klijente. Recimo da se radi o jednoj osobi koja vodi svoju malu tvrtku, jedini je zaposleni i mora se brinuti o svemu. Njega je klijent angažirao kako bi mu dizajnirao i napravio oznake s cijenama za njegove trgovine na jadranskoj obali koje bi stajale izložene vani s voćem i povrćem te svojim upečatljivim dizajnom privlačile turiste. Oznake bi trebale biti otporne na sve elementarne i vremenske uvjete te ostati pričvršćene za voće i povrće. Oznake, nažalost, nisu preživjele test jer je već nakon prvog pljuska: tinta tekla, materijal se previše namočio, plastifikacija nije bila dovoljno kvalitetna i na kraju, proizvod je bio beskoristan i neupotrebljiv za klijenta. Naručitelj je zbog ovog propusta izgubio novčana sredstva te je pokrenuo sudski postupak protiv grafičkog dizajnera zbog profesionalne nepažnje. U ovom slučaju, grafički dizajner imao je ranije ugovorenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je pokrila njegove pravne troškove i isplate odštete klijentu zbog čega je mogao nesmetano nastaviti s daljnjim poslovanjem. U suprotnom slučaju odnosno da nije imao policu, teško bi mogao platiti pravne troškove i naknadnu odštetu klijentu što bi vrlo vjerojatno značilo i kraj njegova poslovanja.

Foto: Shutterstock

Zaštita poslovanja i imovinskog interesa

Svaki gospodarstvenik ili poduzetnik vrlo dobro zna kako obavljanje poslovne aktivnosti nosi sa sobom i određene rizike – rizike ugrožavanja tijela trećih osoba (smrt, tjelesne ozlijede i narušavanje zdravlja) i imovine te gubitka prihoda, bilo da se radi o poslovnim partnerima, kupcima proizvoda, posjetiteljima tvrtke, susjedima, prolaznicima ili vlastitim djelatnicima. Svi oni mogu, nastankom štetnog događaja koji je proizašao iz odgovornosti tvrtke, potraživati odštete koje nerijetko dosežu i milijunske iznose.

U svom općenitijem smislu, osiguranje od odgovornosti dijeli se na:  izvanugovornu odgovornost odnosno osiguranje od javne odgovornosti prema trećim osobama (za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe) u što spadaju obavezna osiguranja u prometu, osiguranja obavezna prema regulativi za pojedine djelatnosti te dobrovoljna osiguranja i osiguranje od profesionalne odgovornosti. Za određene djelatnosti – poput ovlaštenih inženjera građevine, strojarstva, liječnike, ljekarnike…, ugovaranje police od profesionalne odgovornosti zakonski je obavezno kao i za pojedine djelatnosti koje obavljaju tvrtke koje djeluju kao posrednici u osiguranju

Tko je po zakonu obvezan imati osiguranje od profesionalne odgovornosti?

Za pojedine profesije zaključenje ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti preduvjet je njihova obavljanja. Osim djelatnosti liječnika, medicinske, stomatološke i ljekarničke prakse, veterinarske djelatnosti, djelatnosti upravljanja nekretninama, odvjetničke, sudske i javnobilježničke prakse, arhitektonskih i inženjerskih usluga te osiguranja djelatnosti zastupanja u osiguranju, koji po sili zakona imaju obvezu ugovaranja police od profesionalne odgovornosti, mnoga osiguravajuća društva u Hrvatskoj nude pokrića za osiguranja od profesionalnih odgovornosti za zanimanja i profesije kao što su: šumarstvo i sječa drva, izdavačka i tiskarska djelatnost, održavanje i popravak motornih vozila, popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, hotele i restorane, djelatnosti putničkih agencija i turoperatora te ostalih usluga turistima, kurirske usluge, čišćenje svih vrsta objekata, fotografske djelatnosti, uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, postavljanje sanitarnih instalacija i njihovo saniranje, filmske i video djelatnosti, pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, frizerski saloni, kozmetički saloni, pogrebne i srodne djelatnosti.

Foto: Shutterstock

Osiguranje od profesionalne odgovornosti ima značajnu ulogu u raznim granama privrede i gospodarstva osobito zbog pozitivnog učinka ekonomske zaštite čime se omogućuje daljnji rast i razvoj poslovanja osiguranika. Uz pomoć adekvatnog osigurateljnog pokrića za vlastito poslovanje, svaki poduzetnik danas se može osigurati od mnogobrojnih financijskih prijetnji, sudskih sporova i troškova te visokih novčanih odšteta povezanih uz obavljanje poslova vezanih uz profesiju.

 SIGURNIJE SUTRA

SIGURNIJE SUTRA je informativno-edukativni projekt financijske pismenosti na području osiguranja u organizaciji društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) koji već niz godina provode aktivnosti s ciljem afirmacije i popularizacije financijske pismenosti građana s posebnim naglaskom na mlade. Ovaj zajednički projekt osiguratelja podupire i Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore. Na web stranici www.sigurnijesutra.huo.hr pronaći ćete važne informacije iz svijeta osiguranja, otkriti kako se od rizika osigurati i financijski zaštititi te doznati zašto je danas, možda više nego ikad prije, važno imati osiguranje.

Sadržaj nastao u suradnji s HUO

Komentirajte prvi

New Report

Close