Franšiza omogućuje brži rast i razvoj

Autor: Poslovni dnevnik , 21. travanj 2013. u 22:01
Mirela Alpeza

Prema podacima European Franchise Federation (EFF) u EU je prisutno oko 10.000 franšiznih sistema.

Franšiza predstavlja poslovni model koji značajno smanjuje neizvjesnost u najrizičnijim fazama rasta: pokretanju poduzeća i fazi brzog rasta.

Zbog prepoznatih prednosti u primjeni franšiznog poslovnog modela i za poduzetnike početnike (korištenje znanja, iskustva i brenda davatelja franšize) i za uspješna poduzeća s potencijalom rasta (rast uz korištenje financijskih resursa i poznavanja tržišta lokalnog poduzetnika), franšizno poslovanje već desetljećima uspješno se primjenjuje u razvijenim zemljama. Prema istraživanju International Franchise Association (IFA) u SAD-u u 2011. godini franšize ostvaruju prihod od 745 milijardi dolara te zapošljavaju 7,9 milijuna ljudi u 75 djelatnosti. Prema podacima European Franchise Federation (EFF) u EU u 2010. godini prisutno je oko 10.000 franšiznih sistema od čega su 80 posto franšize davatelja iz EU.

Najveće franšize u EU su američke korporacije 7-Eleven, Subway i McDonald's. Među 100 najvećih franšiznih mreža u EU nalaze se Fornetti franšiza iz Mađarske (19. mjesto s ukupno 6464 franšiznih lokacija) i Bata iz Češke Republike (24. mjesto s ukupno 5000 franšiznih lokacija). U Hrvatskoj se o franšiznom poslovanju intenzivnije počelo govoriti 2003. godine kada je održan prvi franšizni sajam u organizaciji Hrvatske franšizne udruge. Osim Hrvatske franšizne udruge, franšizno poslovanje promovira i Centar za franšizu koji od 2003. godine djeluje u sklopu Centra za poduzetništvo Osijek, a kupio je franšizu od američkog Centra za franšizu iz El Pasa Sveučilišta u Texasu za organizaciju edukativnog programa u Hrvatskoj. 

Širenje europskih franšiza
Na temelju američkog uspješnog modela, Centar za franšizu pokreće edukativni program "Franšiza od A do Ž", te web stranicu fransiza.hr koja, u nedostatku sajmova i specijaliziranih franšiznih časopisa, predstavlja ključno mjesto za uspostavljanje kontakata između davatelja i kupaca franšize u Hrvatskoj i široj regiji. Prema procjenama Hrvatske franšizne udruge, Hrvatska ima mali udio domaćih franšiznih sistema u ukupnom broju franšiznih sistema (20,6%) u odnosu na druge europske zemlje (npr. Slovenija 48,6%, Mađarska 70,4%, Poljska 72,6%, Italija 96%). Prema iskustvu Slovenske franšizne asocijacije, ulaskom Hrvatske u EU povećat će se interes europskih franšiza za širenje na hrvatskom tržištu što će pojačati intenzitet konkurentske borbe u mnogim djelatnostima, dok će se s druge strane, uspješnim poduzećima iz Hrvatske otvorit prilika konkuriranja na izuzetno zahtijevnom tržištu EU. Za mnoge, razvoj i rast poslovanja bit će preduvjet opstanka, jer u protivnom će njihov poslovni model biti nekonkurentan, a samim time i neodrživ. Franšiza omogućuje brži rast i razvoj poslovanja uz niži iznos angažiranog kapitala i za mnoga hrvatska poduzeća, zbog nedostatka vlastitog kapitala, predstavlja možda jedinu primjenjivu strategiju rasta. Nažalost, velik broj poduzetnika u Hrvatskoj nema razrađen scenarij o tome što će se dogoditi s njihovom djelatnosti i poduzećem ulaskom u EU i čekaju da reagiraju na promjene umjesto da se informiraju i budu proaktivni.

S ciljem aktualizacije problematike razvoja franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, naročito u kontekstu ulaska Hrvatske u EU i potencijalne uloge franšiznog poslovanja u jačanju konkurentnosti i izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva, CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je u prosincu 2012. u suradnji s Hrvatskom franšiznom udrugom i Centrom za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek organizirao okrugli stol na temu: "Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u EU kroz izgradnju franšize" koji je okupio predstavnike svih relevantnih aktera zainteresiranih za razvoj franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Zaključci okruglog stola o franšiznom poslovanju potvrđuju ukorijenjenost problema i prepreka razvoja franšiznog poslovanja u Hrvatskoj – nepostojanje zakonodavnog okvira franšiznog poslovanja, nepostojanje registra franšiza u Hrvatskoj (domaćih i inozemnih), nepostojanje analize stanja i strategije razvoja franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, slaba razina educiranosti o prednostima franšiznog poslovanja među poduzetnicima početnicima i rastućim poduzećima, slaba infrastrukturna podrška za razvoj franšiznog poslovanja uvjetovana niskom razinom educiranosti odvjetnika i poslovnih savjetnika, nerazumijevanje specifičnosti franšiznog poslovanja u financijskim institucijama, slaba zastupljenost problematike franšiznog poslovanja u formalnom sistemu obrazovanja.

Izdavanje publikacije
Jedna od najvećih prepreka za razvoj franšiznog poslovanja u Hrvatskoj je slaba razina informiranosti o prednostima primjene franšiznog poslovanja među potencijalnim primateljima i davateljima franšize. Podršku u rješavanju te prepreke u Hrvatskoj dalo je Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu kroz Civil Society Small Grants Program. U sklopu ovog programa CEPOR u 2012. i 2013. godini provodi projekt pod nazivom "Promocija franšiznog poslovanja u Hrvatskoj" te izdaje publikaciju "Franšiza – najčešća pitanja i odgovori". Osim publikacije, u sklopu projekta organizirane su radionice o franšiznom poslovanju, te prezentacija franšiznih ponuda odabranih američkih davatelja franšize, zainteresiranih za širenje poslovanja u Hrvatskoj: Hard Rock Cafe, EmbroideMe, Plan Ahead Events, SuperGreen Solutions, Transworld Business Advisors, IZON Global Media, Re/Max, Sign-A-Rama, KFC Corporation, Cheeburger Cheeburger, Office 1 SuperStores International, Dairy Queen i Precision Tune Auto Care. Besplatne radionice održane su u Puli, Splitu i Osijeku i Zagrebu. 

Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a, Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

Komentirajte prvi

New Report

Close