Planiranih 13 HE na Drini i pritokama

Autor: Gorden Knezović , 29. lipanj 2007. u 06:30

BANJA LUKA Elektroprivreda Srbije i Crne Gore s Elektroprivredom Republike Srpske planira gradnju čak 13 hidroelektrana na rijeci Drini i njezinim pritocima. Na samoj Drini planiraju izgraditi osam, na Ćehotini četiri i na Limu jednu hidroelektranu. Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske planiraju izgraditi hidroelektranu Buk Bijela snage 550 MW. Najavljuje se da će prvo početi gradnja hidroelektrana Mrsovo na Limu kod Rudog i Vikoča na Ćehotini jer najmanje ugrožavaju prometnice i neće plaviti veće površine plodnog zemljišta. Stručnjaci procjenjuju da će izgradnja svih 13 hidroelektrana trajati oko 50 godina. Na Drini bi se gradile hidroelektrane Buk Bijela. Foča, Paunci, Višegrad, Velik Tegare, Dubravica, Kozluk, te Drina I i Drina II, na pritoku Lim hidroelektrane Mrsovo, Vikoč i Falovići te na Ćehotini hidroelektrane Prvnići, Hreljeva i Brioni. Ukupna snaga svih hidroelektrana bila bi 1805,6 MW, a godišnja proizvodnja 6781,2 gWh električne energije.

Komentirajte prvi

New Report

Close