Industrijsko hodanje po rubu: Evo kako uzeti najbolje od oba svijeta i profitirati

Autor: PD VL native tim , 01. srpanj 2020. u 08:18
FOTO: Pixabay

Digitalizacija donosi mnogo koristi tvrtkama i društvu, kao i niz izazova u obradi velikih količina generiranih podataka. Računarstvo “na rubu” (eng. Edge Computing) igra ključnu ulogu u tome, povećavajući dodanu vrijednost proizvođača i razvijajući se kao tehnologija budućnosti.

Digitalizacija je unazad par godina postala dio svakodnevnice, bilo da govorimo o sferi društvenog života, poslovanju suvremene kompanije ili pak radu industrijskih postrojenja. Prednosti koje donosi, a ujedno i najveće izazove, predstavlja obrada velike količine generiranih podataka što rezultira potrebom za novim, naprednim tehnologijama kao što je „Edge Computing“.

U osnovi „Edge computing“ se temelji na decentraliziranoj obradi podataka na rubu ili na periferiji komunikacijske infrastrukture uvođenjem dodatnih uređaja. Iako se termin „edge“ sve više koristi u industrijskoj proizvodnji, mnoge tvrtke još uvijek nisu potpunosti sigurne na koji način mogu doista iskoristiti tu puni potencijal ove tehnologije, odnosno koji preduvjeti su nužni za uvođenje iste.

Izazov 4.0
Učinak digitalizacije i pridruženi koncept Industry 4.0 utječu na sve sfere naših života, a istinske prednosti mogu se pokazati u industrijskoj proizvodnji što je najvidljivije u prerađivačkoj industriji, gdje se uvođenje digitalizacije odražava u kraćim inovacijskim ciklusima, personalizaciji proizvoda, i optimizaciji proizvodnih procesa. Da bi se nosile s ovim izazovima i zadržale konkurentsku prednost, tvrtke moraju biti sve fleksibilnije jer su potrebne brze prilagodbe promjenjivim tržišnim uvjetima. Upravo na tom području značajne prednosti mogu donijeti tehnologije koje se baziraju na integriranoj komunikaciji, automatskoj razmjeni i obradi velike količine podataka.
Suvremena industrijska postrojenja ili tvornice svakodnevno generiraju veliku količinu podataka, bilo da se radi o proizvodnim parametrima ili pak podacima generirani od strane strojeva koji se odnose na efikasnost, energetsku učinkovitost i sl. Ti „grubi“ podaci predstavljaju temelj za analizu i donošenje mjere koje mogu rezultirati brojim prednostima: optimizaciji procesa, fleksibilnosti u proizvodnji, povećanju efikasnosti ili pak optimizaciji potrošnje energenata.
Primarni je izazov prikupljanje, spremanje i strukturiranje podataka što se može odvijati lokalno unutar tvornice ili proizvodnog postrojenja, centralizirano za geografski disperzirane lokacije ili pak koristeći tehnologiju u oblaku (engl. Cloud computing).

Najbolje od oba svijeta
Tvrtke koje se oslanjaju na lokalnu obradu podataka brzo dosežu granicu dvojih kapaciteta, odnosno dolazi do potrebe za proširenjem i modernizacijom IT infrastrukture što predstavlja određena kapitalna ulaganja i, često, zastoj u proizvodnji. Do toga dolazi primarno zbog velikog broja različitih upravljačkih sustava koji zahtijevaju sinkronizaciju i razmjenu podataka. Dodatno, često dolazi i do potrebe za dodatnom automatizacijom procesa proizvodnje zbog zahtjeva za efikasnosti i fleksibilnosti.
Alternativa u obliku korištenja tehnologija u oblaku (engl. Cloud computing) ima prednosti u smislu fleksibilnosti nadogradnje sustava i širenjem IT resursa, ali s druge strane predstavlja izazove u pogledu ograničenja mrežne infrastrukture – Internet konekcije, kibernetičke sigurnosti i sl. Također obrada podataka u stvarnom vremenu (engl. Real time) često nije dovoljno efikasna, a ponekad je ključna za regulaciju proizvodnog procesa. Osiguravanje kvalitetne i pouzdane komunikacijske infrastrukture može zahtijevati (pre)velika financijska ulaganja, pogotovo za manja poduzeća.
Uzevši u obzir prednosti i izazove upravo kombinacijom lokalne obrade podataka na razini upravljanja i nadzora proizvodnje te dodatnu analizu i strukturiranje podataka u oblaku može biti najsretnije rješenje u iskorištavanju punog potencijala u suvremenim industrijskim postrojenjima. Upotreba Edge tehnolgija disperzira obradu podataka na više razina i upravo iz tog razloga može značajno optimirati troškove kako kapitalnih ulaganja tako i operativnih troškova.

Nema razloga za oklijevanje
Najveća prepreka pri uvođenju novih tehnologija u industriji, koja je prirodno inertnija od ostalih grana kao što je npr. potrošačka elektronika, su financijska ulaganja i promjena razmišljanja. Upravo je najveći izazov ponuditi suvremene tehnologije koje predstavljaju evoluciju i napredak uz zaštitu investicije u smislu postojeće instalirane baze u pojedinom proizvodnom postrojenju.
Siemens zagovara holistički pristup u implementaciji novih tehnologija i digitalizacije u industriji, a „industrial Edge“ je važna komponenta koja omogućuje brzu integraciju u postojeće automatizacijske sustave. Prednosti koje donosi su mogućnost prikupljanja i analize velike količine proizvodnih podataka koji su temelj za optimizaciju, povećanje fleksibilnosti i manje troškove proizvodnje. Princip disperzirane obrade podataka na više razina pojednostavljuje implementaciju i smanjuje potrebu za kapitalnim ulaganjima, objasnila je Ivana Ilić, direktorica operativne kompanije Digital Industries u Siemensu Hrvatska.

 Sadržaj omogućio Siemens

New Report

Close