Borba protiv klimatskih promjena prilika je za ulaganje u potencijal žena

Autor: Marjut Falkstedt , 29. studeni 2021. u 22:00
Foto: Shutterstock

Za žene je više vjerojatno nego za muškarce da će pokrenuti posao usmjeren na održivost. Tvrtke koje vode žene prije će poboljšati energetsku učinkovitost, smanjiti troškove i ulagati u obnovljive izvore energije.

Žene čine 43% poljoprivredne radne snage u zemljama u razvoju, ali na njih otpada samo oko 7% ulaganja u taj sektor.

Prema Organizaciji ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, više ulaganja u poljoprivrednice moglo bi povećati poljoprivredne prinose do 30% – gotovo dovoljno da se nadoknadi pad proizvodnje koji se očekuje do 2030. zbog klimatskih promjena.

Ovo je samo jedan primjer duboke isprepletenosti klime i spola. Egzistencija žena često ovisi o šumama, rijekama, jezerima i oceanima, a njihovo poznavanje tih resursa moglo bi predvoditi u naporima za očuvanje.

Žene istovremeno više od muškaraca pate od klimatskih promjena jer su obično siromašnije i često nemaju financijsku sposobnost oporavka od poplava, toplinskih valova ili požara.

Međutim, čak i ako klimatske promjene duboko utječu na živote žena, rasprave o klimi na visokoj razini ili političke inicijative rijetko uzimaju u obzir njihove uvjete, potrebe i stajališta.

To je nepravedno i ukazuje na ograničene nazore. Za uspjeh klimatskih projekata potreban je doprinos žena, s obzirom na veliku ulogu koju imaju kao potrošačice, vođe zajednica, radnice i poduzetnice.

Promicanje rodne ravnopravnosti
Već znamo da je ulaganje u žene dobar posao. Poduzeća u kojima žene zauzimaju najmanje polovicu vodećih pozicija imaju veći rast prodaje, profitabilnija su i stvaraju bolji povrat na svoju imovinu.

A budući da žene donose otprilike 80% odluka o kupnji među potrošačima, tvrtke s jačom ženskom zastupljenošću često nude proizvode koji se bolje prodaju.

Ali ulaganje u žene također ima smisla po pitanju aspekta klime. Za žene je više vjerojatno nego za muškarce da će pokrenuti posao usmjeren na održivost. Tvrtke sa ženama u svojim odborima vjerojatno će poboljšati energetsku učinkovitost, smanjiti troškove i ulagati u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Slično tome, tvrtke koje su povećale zastupljenost žena u svojim odborima tijekom petogodišnjeg razdoblja imale su 60% veću vjerojatnost da će smanjiti intenzitet potrošnje energije, 39% veću vjerojatnost da će smanjiti emisije stakleničkih plinova i 46% veću vjerojatnost da će smanjiti potrošnju vode.

Sve veći broj ulagača ocjenjuje poduzeća ne samo na temelju njihovih financijskih rezultata, već i s obzirom na njihove obveze u pogledu okoliša i bioraznolikosti te njihove napore u promicanju rodne ravnopravnosti.

EcoEnterprises, investicijska tvrtka za bioraznolikost sa sjedištem u Latinskoj Americi, koristi taj interes investitora. Ima solidne rezultate u pružanju pomoći ekološki održivim poduzećima u regiji da povećaju svoje poslovanje i pruže gospodarske mogućnosti ženama u ruralnim područjima.

Štoviše, EcoEnterprises je u vlasništvu svoje čelnice, žene, Tammy Newmark, a njen upravljački tim gotovo je u potpunosti ženski. Tvrtka je do danas prikupila novac za tri investicijska fonda.

Treći fond – u koji je Europska investicijska banka uložila oko 20 milijuna dolara – izdvojit će 15% kapitala za ulaganja u poduzeća u vlasništvu žena ili poduzeća pod vodstvom žena te će se zalagati za to da poduzeća u njenu portfelju zapošljavaju žene na 50% radnih mjesta.

Ti ciljevi znače da se fond kvalificirao za 2X Challenge, globalnu inicijativu koju EIB podupire od svog osnutka, a čiji je cilj prikupiti 15 milijardi dolara za poboljšanje ekonomskog sudjelovanja žena.

Jedna investicija EcoEnterprisesa, organski voćnjak u Kolumbiji, zapošljava žene kako bi uravnotežio svoju radnu snagu u kojoj dominiraju muškarci i promaknuo je dvije žene na visoke položaje.

Tvrtka EcoEnterprises također je uložila u Ecoflora Cares, brzorastućeg kolumbijskog proizvođača ekološki prihvatljivih prirodnih bojila za prehrambenu industriju i industriju osobne njege. Tvrtka koju je osnovala Sandra Zapata aktivno proširuje svoju mrežu opskrbe kako bi uključila više žena.

Takva ulaganja pokazuju kako se bioraznolikost i rodna ravnopravnost mogu prirodno međusobno nadopunjavati. Zajedničkim usmjeravanjem na ta dva cilja povećava se učinak projekta uz istodobno smanjenje rizika.

Mogućnosti zelene tranzicije
Ako se provedu ispravno, projekti borbe protiv klimatskih promjena mogli bi pružiti jedinstvenu priliku za ulaganje u potencijal žena. Očekuje se da će zelena tranzicija otvoriti milijune radnih mjesta u narednim godinama.

Osiguravanje ženama vještine za iskorištavanje tih novih mogućnosti moglo bi pomoći u smanjenju trajnih nejednakosti na tržištu rada i rodno–dohodovnih razlika. Međutim, pružanje te prilike ženama zahtijeva integraciju rodno osjetljivih politika u sve aspekte zapošljavanja i napredovanja.

Isto tako, jačanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja ovisi o poboljšanju mogućnosti žena i gospodarskom sudjelovanju diljem svijeta. Prepoznajući tu potrebu, EIB sve više utkiva spol u svoje projekte.

Na naša ulaganja od 2019. godine primjenjujemo kriterije 2X Challengea – koji definiraju razine zaposlenosti žena i ulaganja u tvrtke u vlasništvu žena i na čelu sa ženama.

Takve međunarodno dogovorene referentne vrijednosti pomažu Europskoj investicijskoj banci i našim partnerima u boljoj izmjeri našeg rodnog učinka i procjeni što najbolje funkcionira.

Osim toga, EIB nedavno je zajedno s CDC Grupom, razvojnom financijskom institucijom Velike Britanije i Europskom bankom za obnovu i razvoj pripremio vodič za rodno-pametno financiranje borbe protiv klimatskih promjena.

Vodič, sastavljen u ime Radne skupine za financiranje rodnih pitanja i klimatskih promjena 2X, pruža ulagačima alate za integraciju žena u ulaganja u klimu.

Učinkovitim usmjeravanjem klimatskih resursa svijet bi mogao ostvariti značajan i istovremeni napredak u borbi protiv globalnog zatopljenja i rodne neravnopravnosti.

© Project Syndicate, 2021.

Komentirajte prvi

New Report

Close