Sudska praksa: Ovlasti suda u predstečajnoj nagodbi

Autor: Mićo Ljubenko , 20. siječanj 2014. u 22:01
Mićo Ljubenko

Sud bi bio ovlašten ispitati samo da li sadržaj predstečajne nagodbe odgovara sadržaju ovršne isprave podobne za ovrhu.

Sud ne ocjenjuje postupak proveden pred Finom Prema stavu Visokog trgovačkog suda u RH u odluci br. Pž-10444/13 donesenoj 3. siječnja 2014. godine – istaknuto je da, prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti za sklapanje predstečajne nagodbe sud ne ispituje valjanost postupka pred nagodbenim vijećem.

Isto tako, nagodbeno vijeće je ovlašteno ispitivati pretpostavke za otvaranje postupka predstečajne nagodbe među kojim pretpostavkama je i pozitivno mišljenje revizora (članak 49. ZFPPN-a) pa sud u ovom postupku ne može odbiti prijedlog za sklapanje predstečajne zbog eventualnog postojanja nedostataka u provedenom upravnom postupku.Dakle, u sudskom postupku pokrenutom radi sklapanja predstečajne nagodbe, sud ne može ocjenjivati valjanost postupka koji se provodio pred nagodbenim vijećem, a čiji je krajnji rezultat bilo rješenje iz odredbe članka 60. Stavak 10. ZFPPN-a o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja, ali mora ispitati je li sam prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom ispunjava zakonom propisane pretpostavke, kao i jesu li uz prijedlog dostavljene sve propisane isprave (članak 66. stavak 2. ZFPPN-a). Iz navedenih odredbi proizlazi da bi sud bio ovlašten ispitati da li sadržaj predstečajne nagodbe odgovara sadržaju ovršne isprave podobne za ovrhu (članak 29. stavak 1. Ovršnog zakona NN 112/12), odnosno ima li predložena predstečajna nagodba snagu ovršne isprave na temelju koje se može provesti prisilna ovrha i bez pristanka dužnika.

Komentirajte prvi

New Report

Close