Sudska praksa: Kada ovršna isprava izgubi snagu zbog predstečajne nagodbe

Autor: Poslovni.hr , 20. listopad 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

Prijenos i pljenidba novčanih sredstava s računa tužitelja na račun tuženika nije dopuštena.

Županijski sud u Koprivnici u odluci Gž-1386/17 zauzeo je stav da tražbina tuženika koja predstavlja neisplaćeni iznos terenskog dodatka ne predstavlja prioritetnu tražbinu u smislu odredbe čl. 3. toč. 13. ZFPPN-a, jer se ista ne isplaćuje u bruto iznosu.

Prema odredbi čl. 66. st. 13. ZFPPN-a predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene, to da ovršna isprava kojom raspolaže tuženik, a koja se odnosi na tražbinu iz predstečajne nagodbe, gubi u odnosu na tužitelja pravnu snagu.

U odnosu na tražbine vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe.

Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu. 

Kako je za tražbinu iz ovršne isprave tuženik zaključio predstečajnu nagodbu sa tužiteljem, to prijenos i pljenidba novčanih sredstava sa računa tužitelja na račun tuženika nije dopuštena jer tuženik više nije bio ovlašten na temelju ovršne isprave koja je zaključenjem predstečajne nagodbe izgubila snagu, pokrenuti postupak izravne naplate.

Komentirajte prvi

New Report

Close