Što trebate znati o poreznom aspektu 3. stupa mirovinskog osiguranja

Autor: Mazars Cinotti , 14. siječanj 2015. u 11:17
Thinkstock

Zanimljivost isplate zaposlenicima u okviru 3. stupa dobrovoljnog osiguranja je u tome što je od strane poslodavca oslobođena poreza.

Zanimljivost isplate zaposlenicima u okviru 3. stupa dobrovoljnog osiguranja jest u tome što je ista isplata od strane poslodavca oslobođena poreza i doprinosa do određenog iznosa, za razliku od drugih primitaka zaposlenika za koje je generalno potrebno obračunati te uplatiti poreze i doprinose. Osim aspekta neoporezive uplate u 3. stup od strane poslodavca, u članku su prikazani porezni aspekti kada dobrovoljni mirovinski fondovi isplaćuju takva sredstva radniku, odnosno korisniku sredstava.

Neoporeziva isplata radniku

Zakonom o porezu na dohodak definirano je da se porez na dohodak ne plaća na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje.  

Dodatno,  ako poslodavac uplaćuje premije osiguranja u korist radnika jednom godišnje, iste može neoporezivo jednokratno uplatiti do visine 6.000,00 kuna.

Međutim, isplate dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa se smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom).

Dohodak od osiguranja

Primicima po osnovi osiguranja smatraju se iznosi isplaćeni od osiguravatelja, a do visine premija životnog osiguranja s obilježjem štednje uplaćenih tijekom razdoblja osiguranja, koje su bile porezno priznati izdatak.

Takvim primicima se smatraju  iznosi isplaćeni od mirovinskoga osiguravajućeg društva, a do visine uplaćene premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koja je u razdoblju osiguranja bila porezno priznati izdatak odnosno koja je bila oslobođena od plaćanja poreza na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona. Pripisana dobit odnosno prinos i poticajna sredstva po posebnim propisima ne smatraju se primitkom.

Dohodak od osiguranja utvrđuje u trenutku isplate i istodobno s isplatom osigurane svote (jednokratno ili u duljem razdoblju isplate). Dakle, oporezuje se prema načelu blagajne.

Predujam poreza na dohodak od osiguranja plaća se po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka. Budući da gore zakonske definicije se nisu praktične za tumačenje, u nastavku je prikazana njihova primjena na primjeru.

Primjer 1. Oporezivanje pri isplati fizičkoj osobi iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.

U svrhu boljeg razumijevanja načina oporezivanja dohotka kojeg fizička osoba (član fonda) ostvaruju pri isplati iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (DMF), u nastavku je obrađen primjer. Ključne pretpostavke su kako slijedi:

– Poslodavac uplaćuje zaposleniku mjesečnu premiju u dobrovoljni mirovinski fond za zaposlenika u iznosu od 500,00 HRK, odnosno godišnje 6.000,00 HRK u razdoblju od 10 godina, odnosno sveukupno 60.000,00 HRK;

– Članu fonda (zaposleniku) su odobrena poticajna sredstva u iznosu od 750,00 HRK godišnje, što iznosi 7.500,00 HRK za 10 godina;

– Ukupna iznos koji DMF isplaćuje članu fonda (zaposleniku Društva) nakon isteka razdoblja štednje (10 godina) iznosi 100.000,00 HRK.

Obveznik izračuna i obustave je dobrovoljni mirovinski fond. Kalkulacija isplate primitka članu (zaposleniku Društva d.o.o.), te iznos obustavljenog porez na dohodak i pripadajućeg prireza prikazani su u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Obračun predujma poreza na dohodak po isplati članu fonda

 


*napomena – u slučaju da je iznos ukupnog primitka manji od uplaćenih premija (negativan prinos DMF), tada bi porezna osnovica bila predmetni manji primitak, a ne iznos uplaćenih premija

 

Generalni zaključak

 Sukladno svemu navedenom, zaključci se mogu sumirati kako slijedi:

–  Predmetna uplata od strane Društva u 3. stup mirovinske štednje u korist zaposlenika Društva ne podliježe oporezivanju do propisanih iznosa;

–  Trošak isplatitelja (Društva) s aspekta poreza na dobit je redovno priznat trošak za koji nije potrebno uvećati poreznu osnovicu;

–  Pri isplati mirovinske štednje, dobrovoljni mirovinski fond dužan je obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak, a oporeziva osnovica su uplaćene premije osiguranja (ili manji iznos ukoliko fond ostvari negativni prinos).

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

 

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

 

Komentirajte prvi

New Report

Close