Zeleno gospodarstvo
Zelena tranzicija

Za proizvodnju električne energije iz OIE u industriji uložit će se 43 milijuna eura

Prerađivačkoj industriji i toplinarstvu osigurana sredstva iz europskog Modernizacijskog fonda.

Borivoje Dokler
29. prosinac 2023. u 13:47
Ugovore su uručili Luka Balen i državni tajnik Hrvoje Bujanović/PD

Gotovo 43 milijuna eura uložit će se u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Sredstva su osigurana iz europskog Modernizacijskog fonda, a ugovore za realizaciju 162 projekata predstavnicima tvrtki uručili su direktor Fonda Luka Balen i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.

“Pitanje energetske neovisnosti postalo je važnije nego ikada prije. Manji troškovi energije uz istovremeno ispunjavanje ciljeva održivosti jačaju konkurentnost naših tvrtki na tržištu pa je očekivano bio veliki interes za sredstva koja su dostupna i kroz Modernizacijski fond.

Fond za zaštitu okoliša će pratiti provedbu svih ovih projekata te će zajedno s Ministarstvom gospodarstva tvrtkama pomoći da uspješno provedu zelenu tranziciju svog poslovanja”, rekao je direktor Fonda Luka Balen.

3,14

posto od ukupne količine emisijskih jedinica Modernizacijskog fonda je na raspolaganju Hrvatskoj, što je oko milijardu eura u razdoblju od 2021. do 2030.

Predmet ulaganja je poticanje poduzeća u proizvodnim industrijama i djelatnostima vezanim uz opskrbu parom i klimatizacijom da iz obnovljivih izvora proizvode električnu energiju za potrebe svojih proizvodnih pogona, kao i drugih povezanih objekata. Cilj je da se do 2030. godine poveća udio obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske i time doprinese smanjenju emisije stakleničkih plinova.

“Republika Hrvatska obvezala se dati svoj doprinos postizanju klimatskih ciljeva, a kako bismo to postigli potrebno je aktivno uključiti sve dionike u društvu. Od poslovnog sektora se očekuje da bude predvodnik promjena u dekarbonizaciji i nisko-ugljičnim inovacijama što zahtjeva snažniji razvoj kapaciteta te veću mobilizaciju javnih, ali i privatnih ulaganja”, istaknuo je državni tajnik Hrvoje Bujanović prilikom svečane dodjele ugovora.

Održivi modeli poslovanja
Mnoge tvrtke prepoznale su konkurentske prednosti održivog poslovanja te primjenjuju inovativna rješenja i optimiziraju svoje procese kako bi smanjile potrošnju resursa i povećale energetsku učinkovitost. Svoje aktivnosti u velikoj mjeri usmjeravaju na poticanje ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Mjere i izdašne subvencije

Upravo kako bi pomogla gospodarstvu napraviti zeleni prijelaz, koji je važan za postizanje željenih ciljeva, Vlada RH je kroz razne mjere, ali i uz izdašne subvencije iz EU fondova osigurala poticajna sredstva i dala impuls tvrtkama da krenu u smjeru zelenog i resursno učinkovitog gospodarstva.

Tehnologija također ima ključnu ulogu u prelasku na održive modele poslovanja što zahtjeva velika ulaganja za koja su potrebne snažne financijske potpore. Iako se radi o početno većim ulaganjima, ona su dugoročno itekako isplativa. Interes za Modernizacijski fond koji su pokazale tvrtke ukazuje na to da su poduzetnici itekako postali svjesni da, uz pomoć obnovljivih izvora energije, postižu dva primarna cilja – čišću proizvodnju i niže troškove poslovanja.

Upravo kako bi pomogla gospodarstvu napraviti zeleni prijelaz, koji je važan za postizanje željenih ciljeva, Vlada RH je kroz razne mjere, ali i uz izdašne subvencije iz EU fondova osigurala poticajna sredstva i dala impuls tvrtkama da krenu u smjeru zelenog i resursno učinkovitog gospodarstva.

Poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije, posebno kada su tvrtke u pitanju, čini se još jedan korak prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju ciljeva na koje se Hrvatska obvezala prema Europskoj uniji. Također i uvođenje održivosti u poslovanje znači da tvrtka preuzima svoj dio odgovornosti i da resurse koji su joj na raspolaganju troši racionalno što podrazumijeva i brigu za okoliš te zajednicu u okviru koje djeluje.

Modernizacija i učinkovitost
Modernizacijski fond uspostavljen je za razdoblje od 2021. do 2030. za potporu ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u slabije razvijenim državama članicama Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva). Inicijalno je uspostavljen za deset država članica: Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Estoniju, Mađarsku, Litvu, Latviju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Grčku, Portugal i Sloveniju.

Fond se financira dražbovanjem 2 posto ukupne količine emisijskih jedinica u EU sustavu trgovanja emisijama te se sredstva dobivena dražbovanjem jedinica raspoređuju na deset navedenih država.

Republici Hrvatskoj na raspolaganju je 3,14 posto od ukupne količine emisijskih jedinica fonda, odnosno oko 14,6 milijuna emisijskih jedinica što se procjenjuje na milijardu eura u razdoblju od 2021. do 2030. godine. Točan iznos ovisit će o postignutoj cijeni emisijskih jedinica na tržištu.

Postupak dodjele sredstava iz Modernizacijskog fonda provode Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pri čemu je Fond zadužen za provjeru i ocjenu projektnih prijedloga u skladu sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim Pozivom, a Ministarstvo za raspisivanje Poziva i donošenje Odluka o dodjeli sredstava.

New Report

Close