Stipić grupi umjesto nagodbe sad prijeti odlazak u stečaj

Autor: Suzana Varošanec , 16. srpanj 2013. u 22:00
Sven Müller, član Uprave Stipić grupe/Sanjin Strukić/PIXSELL

Ministarstvo ispituje sumnje u eventualne zlouporabe primjenjujući institut proboja pravne osobnosti.

Predstečajni postupak Stipić grupe prekinut je nakon što je to zatražilo Ministarstvo financija koje istražuje sumnje o malverzacijama s imovinom tvrtke.

Prekid će trajati sve do okončanja istrage, a za njegovog trajanja bilo koji od vjerovnika posrnule građevinske kompanije može podnijeti i zahtjev za otvaranje stečaja.  Iako je Finino rješenje o prekidu predstečajnoj postupka za tog građevinara privremenoga karaktera – objavljeno je 4. srpnja, te Stipić grupa ima pravo žalbu, vijeće je u svojem riješenju navelo da žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Pozvalo se na članak 30. stavka 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Izmjena zakona
Stipić grupa je tako postala prva zvučna građevinska tvrtka, a i šire od toga, kojoj je predstečajni postupak privremeno blokiran kroz formu prekida i to zbog postupka u kojem Ministarstvo financija ispituje svoje sumnje u eventualne zlouporabe primjenjujući institut proboja pravne osobnosti i poreznog jamstva. Riječ je o novom institutu kojega je omogućila Vladina prošlogodišnja izmjena Općeg poreznog zakona (OPZ). Njegovo zakonodavno reguliranje u OPZ-u za cilj je imalo spriječavanje neodgovornih poduzetnika da osnivanjem novih tvrtki i prijenosom imovine spašavaju sami sebe, dok radnicima ostavljaju dugove za plaće te državi ostaju dužni za neplaćene poreze i ostala javna davanja. U vezi primjene tog instituta i u odnosu na dužnike kojima je otvoren predstečajni postupak sve do nedavno su prema neslužbenim informacijama postojali izvjesni prijepori pravne prirode. Koplja su se lomila oko pitanja može li se koristiti taj institut ili ne tijekom tog postupka, a prema našim izvorima neki su tvrdo zagovarali stav da direktori i vlasnici takvih tvrtki ne mogu doći pod udar tog instituta sve dok traje njihov predstečajni postupak.  Iako u konkretnom slučaju nisu poznati detalji vezani uz postupak nadzora Ministarstva financija, činjenica je da je za Stipić grupu sad otvorena i stečajna opcija. Do daljnjega, odnosno za vrijeme trajanja prekida postupka, za koji se ne može reći koliko će trajati, vjerovnici Stipić grupe mogu podnijeti svoj prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Upravo je ta mogućnost vjerovnicima navedena u rješenju Nagodbenog vijeća. Pritom je ono najavilo da će u slučaju ako se takav prijedlog podnese, obustaviti postupak predstečajne nagodbe, i to po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

Financijsko stanje
U obrazloženju odluke o prekidu postupka za Stipić grupu se navode i neki podaci. Prema njezinim financijskim izvješćima tvrtka je iskazala dugovanje prema vjerovnicima (osim razlučnih) u iznosu od 1.114.590.953 kuna, dok su vjerovnici prijavili tražbine u iznosu od 1.100.714.346 kuna. Navodi se i da utvrđene tražbine iznose  1.114.890.548 kuna, a osporenih je 37.666.231 kuna."Izvršen je prijeboj utvrđenih tražbina sa protutražbinama koje je dužnik imao prema vjerovnicima. Do visine iznosa za koji je utvrđen prijeboj, prestaje tražbina vjerovnika te protutražbina koju dužnik ima prema tom vjerovniku", stoji u obrazloženju.Nadalje  vijeće navodi da je dobilo zahtjev Ministarstva financija za prekid postupka. "Razvidno je da dužnik Stipić grupa d.o.o. ima značajne obveze prema povezanim društvima i po osnovi zajmova, te će se pokrenuti postupak nadzora nad povezanim društvima, a zbog utvrđivanja proboja pravne osobnosti", stoji u zahtjevu Ministarstva financija dostavljenom Fini.  Ona, pak, navodi, da je postupak potrebno prekinuti radi rješavanja prethodnog pitanja čiji ishod može značajno utjecati na postupak predstečajne nagodbe, u cilju zaštite ravnopravnog položaja svih vjerovnika što je propisano odredbom članka 17. stavka 3. Zakona.

Komentari (1)
Pogledajte sve

dakle pravno je to potpuno nejasno, kao i sve drugo za cijelog mandata ove vlade, ministarsvo financija će raditi što poželi, a pravosuđe će se ponašati kao da ne postoji.

meni je kao pravnom laiku prilično jasno da su i proboj pravne osobnosti i predstečajna nagodba dva naziva za istu kriminalnu aktivnost, jedina je razlika da su u predstečajnoj nagodbi banke zaštićene, a i proboju pravne osobnosti nisu.

čak bi se moglo reći da je proboj pravne osobnosti pošteniji, jer jednako tretira – vara – sve vjerovnike, dok je predstečajna nagodba čista protuustavna diskriminacija, a da nitko u državi još nije pokrenuo pravni postupak protiv iste..

New Report

Close