Povezanost javnog i privatnog sektora diktira cijenu

Autor: Ivan Tominac , 06. listopad 2019. u 21:59
Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet sveučilišta u Zagrebu/Davorin Višnjić/PIXSELL

Profesorica Aleksandra Anić Vučinić pojasnila pozadinu i posljedice odnosa u sustavu.

Kružno gospodarstvo ima svojevrstan utjecaj na sve dionike u zajednici, a kako se reflektira na privatni i javni sektor u gospodarenju otpadom objasnila je Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.

Cirkularna ekonomija više nije trend koji dolazi, ona postaje stvarnost koja diktira nove postulate i načine za kojima moraju ići svi, a sve s ciljem održavanja konkurentnosti. Kako ističe Anić Vučinić sustav gospodarenje otpadom dijeli se u tri grupe: javni sektor, tvrtke u njegovu vlasništvu i tvrtke u privatnom vlasništvu.

“Osamdesetih je regulativa bila slaba, kao i svijest. Tada je sav otpad sakupljala tvrtka iz vlasti jedinica lokalne samouprave. Samo mali dio privatne tvrtke su otkupljivale i plasirale na tržište. To su bila dva otpadačka toka koja se nisu međusobno miješala”, rekla je. Kasnije, kada smo pristupili EU, postavljali smo ciljeve u skladu s Europskim direktivama i počela se, ističeć, dizati svijest da onaj tko onečišćuje mora plaćati gospodarenje otpadom.

“Taj  se novac koristio za sanaciju odlagališta. Privatni sektor je paralelno počeo razvijati infrastrukturu i kupovati nove pogone, a uvele su se i nove kategorije tokova otpada. Javni sektor nije imao kapacitete za zbrinjavanje svih vrsta otpada pa se desila tranzicija gdje je privatni kroz koncesije dobio ovlasti da za državu ispunjavaju ciljeve. To je trenutak kada se javni i privatni sektor počinju povezivati”, pojasnila je.

Država je ipak držala kontrolu i privatni sektor je bio u funkciji države, a sakupljači željeza su i dalje imali svoj tok novca i na njihovo poslovanje se nije utjecalo. Danas jača zakonodavni okvir i primjena kružnog gospodarstva. Stvari se kompliciraju, javni sektor ne može reciklirati odvojeno prikupljanje i to prodaje na tržištu privatnom sektoru. “Javni sektor više ne može funkcionirati bez privatnog jer se sve predaje ovlaštenom obrađivaču koji funkcionira po tržišnim principima. Ta povezanost uzrokuje to da će cijena usluge javnih tvrtki koju pružaju građanima morati odgovarati tržištu”, zaključila je Anić Vučinić.

Komentirajte prvi

New Report

Close