Najviše novca za ekologiju, R&D, regionalni razvoj i zapošljavanje

Autor: Marija Brnić , 24. ožujak 2017. u 07:44
Glavni zadatak je i dalje raditi na smanjenju sektorske orijentacije podjele novca/FOTOLIA

Sporne sektorske potpore koje kritizira Bruxelles i dalje dominiraju. U EU ih je tek 8%, a kod nas 72 posto.

Još prije ulaska u EU politika državnih potpora u Hrvatskoj kritizirana je od Bruxellesa zbog dominantnog učešća sektorske podjele novca, umjesto horizontalne, što je prevladavajuća praksa u EU.

Do punopravnog članstva sektorski je usmjeravano u najosjetljivije gospodarske djelatnosti i više od 90 posto potpora u Hrvatskoj, dijametralno suprotno od prakse u ostalim članicama. Taj se omjer ponešto smanjio u međuvremenu, no još je daleko od postavljenog cilja.  Vidljivo je to iz objašnjenja pri donošenju smjernica nove trogodišnje politike državnih potpora za razdoblje od 2017. do 2019., koje je jučer usvojila Vlada, a čiji je glavni zadatak i dalje raditi na smanjenju sektorske orijentacije i na povećanju podjele proračunskih poticaja poduzetnicima po kriteriju istraživanja i razvoja, inovacija, za projekte zaštite okoliša i novih zapošljavanja.

Ministar financija Zdravko Marić, predstavljajući smjernice, iznio je podatke da sektorske potpore, koje su nepoželjne s aspekta narušavanja tržišnog natjecanja, u EU čine tek oko 8% dodijeljenih potpora, a u Hrvatskoj je učešće još visokih 72 posto. Uzmu li se u obzir nekadašnjji podaci, određeni pomak već je postignut, tim više što i Marićevi podaci nisu najsvježiji, jer se odnose na 2014. godinu. On je zadovoljan i realizacijom politike potpora u prošloj godini i optimist je da će u naredne tri Hrvatska ispuniti cilj koji joj zadaje novim smjernicama, a to je približiti se prosjeku u dodjeli potpora kakvu ima EU.

Za realizaciju toga posebno se zahtijeva daljnje izbjegavanje slučajeva podržavanja projekata koji mogu biti samostalno provedeni bez državnih intervencija, dok će se favorizirati davanje potpora za ulaganja u regionalni razvoj, zaštitu okoliša uključujući uštedu energije, te istraživanje i razvoj kao i inovacije. Među ostalim, mjere potpora poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika trebalo bi usmjeriti na skupine teško zaposlivih radnika, primjerice mladih i osoba s invaliditetom.

U povećanju zaštite okoliša fokus treba usmjeriti na stvaranje mjera povećanja energetske učinkovitosti zgrada. Regionalne potpore prioritetno treba dodjeljivati za povećavanje broja novozaposlenih kod korisnika, te za ulaganja u osnivanje novih ili proširenje postojećih poslovanja.  

Komentirajte prvi

New Report

Close